ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้องอาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้องอาหาร*, -ห้องอาหาร-

ห้องอาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องอาหาร (n.) dining-room See also: eating-room, restaurant Syn. ร้านอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
lunch(ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้., See also: luncher n. ดูlunch, Syn. luncheon,bite
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
breakfast nook (n.) ห้องอาหาร See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร Syn. dinette
dinette (n.) ห้องอาหาร See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร Syn. breakfast nook
dining room (n.) ห้องอาหาร See also: ห้องทานข้าว, ห้องรับประทานอาหาร Syn. breakfast nook, dinette
luncheonette (n.) ห้องอาหารมื้อเที่ยง See also: ห้องอาหารกลางวัน, ร้านอาหารมื้อเบา ๆ Syn. lunchroom
lunchroom (n.) ห้องอาหารมื้อเที่ยง See also: ห้องอาหารกลางวัน Syn. luncheonette
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, we searched the office, dining room, freezer.ครับ เราค้นที่ออฟฟิศ ห้องอาหาร ในตู้เย็น
This restaurant we're sitting in is a jawn.ห้องอาหารแห่งนี้ที่เรากำลังนั่ง อยู่ในเป็น โจน
We're having it in the dining-room.เราจะกินกันในห้องอาหาร
You know that revolving restaurant thing? - Yeah.- ขอร้อง นายรู้จักห้องอาหารใช่มั้ย?
I don't have a mountain of time. I have to get to my restaurant.ผมมีเวลาไม่มาก เดี๋ยวไปห้องอาหารไม่ทัน
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร
We double back, cut through Dining Hall B... then we're right on track.เราวกกลับเป็นสองเท่า ตรงตัดผ่านห้องอาหาร B... เริมต้นออกเดินทางกัน
He's in the dining room. I'II show you... Oh, no, no, no.อ้อ ๆ ได้ค่ะ อยู่ในห้องอาหาร จะพาไป...
I can't go. Fiona would kill me and then bring me back to clean up the mess.ฉันไปไม่ได้ ฟีโอน่าจะฆ่าฉัน และจากนั้น ก็หิ้วฉันกลับมาทำความสะอาดห้องอาหาร
No— No luggage in the, uh— in the dining room.ห้ามนำสัมภาระ เข้าห้องอาหาร
It's a Cartier in cuisine so to speak.มันอยู่ในห้องอาหารหรูๆหนะ ที่เขาบอกกัน
MOM, THE FAMOUS "MODE" CAFETERIA?โธ่ แม่ ห้องอาหารของโหมดที่โด่งดังเลยนะ
We're going to the dining room. It's dinner time.เรากำลังไปที่ห้องอาหาร เป็นมื้อเย็นพอดี
No, sir, maybe he's gone to the dining hall to have his lunch.ไม่หรอกครับ เขาอาจไปกินข้าวเที่ยง ที่ห้องอาหารครับ
Ooh, like the cantina.โอ้, เหมือนห้องอาหารเลยนะเนี่ย.
To join me for dinner in the officer's mess.ไปทานข้าวเย็น ในห้องอาหารกันเถอะ
We're all in the dining room.ทุกคนอยู่ในห้องอาหารน่ะ
Let's see if we can book the private dining room at the Britannian Hotel.ดูซิว่าเราจองห้องอาหารที่โรงแรมบริเทนเนียลได้มั้ย
That's true.ฉันได้ยินเขาบ่นวู้ดส์ ในห้องอาหาร
And when I realized my mistake, I had to improvise.ดังนั้นเมื่อทอมกับฉันถูกแยกกัน ที่ห้องแกลเลอรี่ ฉันก็กลับไปที่ห้องอาหาร แล้วก็เอามีดมา
Please don't take this the wrong way, but I'm going to be serving dinner in this room, not sailors.อย่าเข้าใจผิดนะ ห้องนี้เป็นห้องอาหาร ไม่ใช่กะลาสีเรือ
We just met in the cafeteria.เราเพิ่งพบกันที่ห้องอาหาร
Is he the bastard who booked all the tables?จะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่จองทั้งห้องอาหารคือเจ้าบ้านั่น
I'll see you at the restaurant after I shower.อาบน้ำก่อนแล้วค่อยเจอกันที่ห้องอาหาร
You supposed to eat in the dining room. That's how it works.คุณควรไปทานในห้องอาหาร เขาทำกันแบบนั้น
Um, I was thinking about the view from the hotel restaurant.เอิ่ม ฉันกำลังคิดถึงภาพวิวจากห้องอาหารของโรงแรมน่ะค่ะ
The only way to do it would be from Asad El-Libi's actual computer.ส่งจากคอมฯจริงๆของอซาด เอล-ลีบี เอริค ตรวจสอบกล้องจราจร รอบๆห้องอาหารของฮิจาชี
The Big Bang Theory 5x08 The Isolation Permutation Original Air Date on November 3, 2011นั่นคือความสนุกสนานที่จะมีได้ ในห้องอาหารกลางวัน
"I always get horny in the lunch room.l มักจะได้รับเงี่ยนในห้องอาหารกลางวัน.
Gaby, why is there an old lady sitting at our dining room table?แก๊บบี้, ทำไมมีหญิงชรา นั่งอยู่ในห้องอาหารของเรา?
In the dining room with the other sister.อยู่ที่ห้องอาหาร กับน้องสาวเธอ
Did you get us a table at Hunchback's?แล้วได้จองโต๊ะที่ห้องอาหารคนค่อมไว้มั้ยฮึ
The cell blocks, the outer locks..ส่วนห้องขัง,กำแพง,ห้องขังเดี่ยว,ห้องอาหาร
As this couple making out in front of me at the restaurant.ข้ามฝั่งตรงข้ามฉันเดินออก จากห้องอาหาร
We got thermal alarms going off in the second-floor dining room, the West Sitting Hall, and the president's bedroom.เราได้เตือนความร้อนออกไปในห้องอาหารชั้นสอง เวสต์ฮอลล์นั่งและห้องนอนของประธานาธิบดี
It's on the dining room table.มันอยู่บนโต๊ะในห้องอาหาร
Remember, always recommend our restaurant before suggesting anywhere else.จำไว้ด้วยว่า ต้องแนะนำห้องอาหารของเราก่อน หลังจากนั้นค่อยแนะนำที่อื่น
We'll meet you in the east dining room.เราจะพบกันที่ห้องอาหารฝั่งตะวันออก
It said "Avant-Garde Cuisine."มันเขียนว่า "ห้องอาหารอาร์เวนท์การ์เด"
Arthur is in the dining room, sir.อาเธอร์ อยู่ในห้องอาหารครับ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้องอาหาร
Back to top