ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลุมพราง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลุมพราง*, -หลุมพราง-

หลุมพราง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุมพราง (n.) trap Syn. กับดัก
English-Thai: HOPE Dictionary
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
pitfall(พิท'ฟอล) n. หลุมพราง,กับดัก
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
English-Thai: Nontri Dictionary
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
entrap(vt) ดัก,ล่อ,ทำให้ติดกับ,ทำให้ตกหลุมพราง
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
hook(n) ขอ,เบ็ด,เคียว,ห่วง,หลุมพราง
pit(n) หลุม,บ่อ,รู,หลุมพราง,ขุมนรก,ปลัก
pitfall(n) กับดัก,หลุมพราง,อันตราย
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pit (n.) หลุมพราง See also: หลุมดักสัตว์ Syn. trap
pitfall (n.) หลุมพราง See also: กับดัก, อันตรายแอบแฝง Syn. trap
springe (vt.) สร้างหลุมพราง See also: วางกับดัก Syn. snare
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're just stalling now.นายกำลังตกหลุมพรางแล้ว
No, I ain't mad. Just try to keep away from Curley. Don't let him pull you in.ไม่ เลนนี่ ฉันไม่ได้โมโห พยายามอยู่ห่างเจ้าเคอร์ลีย์ไว้ อย่าให้มันล่อนายมาตกหลุมพราง
I don't care what she says or does, she's a rat-trap.ฉันไม่สนว่าเธอจะพูดหรือทำอะไร เธอคือหลุมพรางดี ๆ นี่เอง
A film director is a lot like a painter, Chiyoko.งั้น, ฉันก็ตกหลุมพรางเข้าแล้วสิ.
GyehRu will fall into the trap.เครุจะตกอยู่ในหลุมพราง
Please don't hurt me. (pants) did you really think i'd fall for your offer?ได้โปรดอย่าทำร้ายผมเลย นี่คุณคิดว่าฉันจะตกหลุมพรางของคุณหรือ
But now they're heading into a trap.แต่ตอนนี้ทั้งคู่กำลังเดินสู่หลุมพราง
That's just one of the pitfalls of dating a married woman.มันก็แค่หลุมพรางในการคบหาของผู้หญิงแต่งงานแล้ว
You're such a sucker to her tricks.ทำไมเด็กหญิงอย่างเธอถึงเดินเข้าหาหลุมพรางอย่างงี้ฮ่ะ
Until you're trapped in a prison of your own making.จนกระทั่งเราตกหลุมพรางที่ตัวเองสร้างไว้
You let me walk into a trap.นายปล่อยให้ฉันตกหลุมพราง
Even if that's part of the perpetrator's trap I have to do things this way.ถึงแม้มันจะเป็นหลุมพรางของคนร้ายก็ตาม... ...ยังไงผมก็ต้องทำแบบนี้
Is a slippy slope. B, college is about to start.มันคือหลุมพรางนะ มหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดเร็วๆนี้
Why do I feel like I'm about to fall through a trapdoor into a pit of fire?ทำไมผมรู้สึกเหมือนจะตกหลุมพราง?
It's one of the pitfalls of eternity.มันเป็นหลุมพรางหนึ่ง ของความเป็นนิรันดร์
Already he falls for me.เขาได้ตกหลุมพรางของข้าเรียบร้อยแล้ว
No, it's a trap.ไม่นะ มันเป็นหลุมพราง
Finn didn't fall for any of our tricks.ฟินน์ไม่ตกหลุมพรางของเราเลยสักนิด
Schuester and his guidance counselor Ginger... fell for my pity party hook, line and sinker.ชูสเตอร์กับยัยที่ปรึกษาหน้าจืด ตกหลุมพรางของฉัน แล้วก็กำลังจมลง
The White House needs a poster boy for the war, and David just served him up on a platter.แต่ทำเนียบขาวต้องการวีระบุรุษจากสงคราม และเดวิดก็กำลังตกหลุมพรางเข้าอย่างจัง
You were dropping breadcrumbs, and I fell for it, because I decided to trust you.นายโปรยคำใบ้และฉันก็ตกหลุมพราง เพราะฉันตัดสินใจที่จะเชื่อใจนาย
Wonder what we'll get this trip.สงสัยจังว่าเราจะตกหลุมพรางรึเปล่า
He who runs from the fear falls into the pit.คนที่วิ่งหนีจากความกลัว จะตกลงไปในหลุมพราง
And you set your brother up with them.แล้วนายก็ทำให้พี่ชายนาย ตกหลุมพรางพวกมัน
Which, by the way, would've been a hell of a lot easier than getting her to take the fall for you, so don't point that gun at me!ซึ่ง อันที่จริง มันจะโคตร ง่ายกว่าการทำให้เธอ ตกหลุมพรางของคุณ เพราะงั้นอย่าชี้ปืนนั้นมาที่ผม!
And now you sabotaged our alliance because you fell for a hooker.และตอนนี้คุณทำลายความเป็นมิตรของเรา เพราะคุณตกหลุมพรางโสเภณี
You think I will fall for it a second time?คุุณคิดว่าฉันจะตกหลุมพราง เป็นครั้งที่สองเหรอ
But isn't brother unmarried, too? Like fell into a pit.แต่ไม่ใช่ว่าพี่ใหญ่ก็แต่งงานเหมือนกันเหรอครับ เหมือนตกลงไปในหลุมพราง
I'm not falling for this again.ผมจะไม่ตกหลุมพรางกับ เรื่องนี้อีก
It's a hole too deep to climb out of.มันเป็นหลุมพรางที่ลึกเกิน กว่าจะไต่ขึ้นมา
The accountants at the clinic have coughed up the tax ID numbers of their donor.ของคลีนิคนั้นตกหลุมพรางแล้ว หมายเลขผู้เสียภาษีของผู้บริจาค
You're in bed with the devil.คุณตกหลุมพรางปีศาจแล้วล่ะ
He still makes his deal.เราตกหลุมพราง เขาก็ยังค้าขายได้
Give me a chance to find a way to get Harlo to entrap himself?ให้ฉันได้ลองหาทาง ให้ฮาร์โลตกหลุมพรางซะ
Not falling for it.ไม่ตกหลุมพรางเธอหรอก
Death is just a fucking pit stop... on a road that keeps on going... with no end in sight.ความตายเป็นเพียงแค่หลุมพราง บนถนน ที่เราต้องไปต่อ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
He went after me first, and I didn't fall for it. You shouldn't, either.เขาเคยเข้าหาน้ามาก่อน แต่น้าไม่ได้ ตกหลุมพรางของเขา หลานเองก็ไม่ควรเหมือนกัน
You can even jump into the fire for Kim Tan?เมื่อมันมาถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคิมทัน เธอก็ตกหลุมพราง ใช่ไหม
Lockdown's ship has booby traps. Eyes open.เรือออกโรงมีหลุมพราง ลืมตา
All right, let's get to those foxholes.เอาล่ะ ระเบิดหลุมพรางได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลุมพราง
Back to top