ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลงเสน่ห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลงเสน่ห์*, -หลงเสน่ห์-

หลงเสน่ห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงเสน่ห์ (v.) be enchanted by See also: be fascinated with Syn. หลงใหล, ติดใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
allure(อะเลียว') vt. ล่อ, ชักชวน, จูงใจ, ทำให้หลงเสน่ห์. -n. เสน่ห์. -alluring n., Syn. seduce, charm, sex appeal
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
bewitch(บิวิทชฺ') {bewitched,bewitching,bewitches} vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม,ใช้อำนาจเวทมนตร์สะกด,ทำให้ต้องมนต์สะกด, See also: bewitcher n. ดูbewitch bewitchery n. ดูbewitch bewitchment n. ดูbewitch, Syn. charm
charm(ชาร์ม) {charmed,charming,charms} n. เสน่ห์,เครื่องราง,เวทมนตร์คาถา,สิ่งประดับกระจุ๋มกระจิ๋ม,การท่องคาถาอาคม -vt.ดึงดูดใจ,ใช้เวทมนตร์คาถา,ทำเสน่ห์ -vi. ประทับใจ,หลงเสน่ห์,ใช้เวทมนตร์คาถา., See also: charmedly adv. charmer n. คำที่มีความหมาย
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
enthral(เอนธรอล') vt. ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เป็นทาส., See also: enthraler n. ดูenthral enthraller n. ดูenthral enthralingly adv. ดูenthral enthrallingly adv. ดูenthral enthralment n. ดูenthral enthrallment n. ดูenthral คำที่มีค
enthrall(เอนธรอล') vt. ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เป็นทาส., See also: enthraler n. ดูenthral enthraller n. ดูenthral enthralingly adv. ดูenthral enthrallingly adv. ดูenthral enthralment n. ดูenthral enthrallment n. ดูenthral คำที่มีค
fascinatingadj. ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์,ตรึงใจ, See also: fascinatingly adv., Syn. captivating
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
fascinatorn. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้หลงเสน่ห์
infatuate(อินแฟช'ชุเอท) vt. ทำให้หลง,ทำให้หลงเสน่ห์. adj. หลง,หลงรัก
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.
infatuation(อินแฟชชุเอ'เชิน) n. การหลงรัก,การหลง,การหลงเสน่ห์
magnetise(แมก'นิไทซ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก,มีอิทธิพลต่อ,สะกดจิต,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: magnetisation,magnetiszation n. magnetiser,magnetiszer n.
magnetize(แมก'นิไทซ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก,มีอิทธิพลต่อ,สะกดจิต,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: magnetisation,magnetiszation n. magnetiser,magnetiszer n.
mesmerise(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.
mesmerism(เมช'เมอริสซึม) n. การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้งง,การทำให้จับใจ., See also: mesmeric adj. mesmerist n.
mesmerize(เมช'เมอไรซ) vt. สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งง,ทำให้จับใจ., See also: mesmerisation n. mesmerization n. mesmeriser n. mesmerizer n.
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
spellbind(สเพล'ไบนดฺ) vt. ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้งงงวย,ทำให้หลับไหล,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
allure(vt) ล่อ,ยั่วยวน,ทำให้หลงเสน่ห์
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
enthrall(vt) ทำให้เป็นทาส,ขังไว้,ทำให้ติดใจ,ทำให้หลงเสน่ห์
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
mesmerism(n) การสะกดจิต,การทำให้หลงเสน่ห์,การทำให้จับใจ
mesmerize(vt) สะกดจิต,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้จับใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bewitch (vt.) ทำให้หลงเสน่ห์ See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, มีเสน่ห์ทำให้คนหลง, เต็มไปด้วยเสน่ห์ Syn. enchant, fasinate
charm with (phrv.) ทำให้หลงเสน่ห์ด้วยเวทมนตร์ See also: ทำให้หลงใหล Syn. enchant by
fascinating (adj.) ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์ See also: น่าหลงใหล, มีเสน่ห์ Syn. engrossing, captivating Ops. boring
fasinate (vt.) ทำให้หลงเสน่ห์ See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม, มีเสน่ห์ทำให้คนหลง, เต็มไปด้วยเสน่ห์ Syn. enchant
influence (vt.) ทำให้หลงเสน่ห์ See also: ยั่วยวน Syn. provoke, induce, arouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Enchanted. Thank you very much.หลงเสน่ห์ ขอบคุณมากครับ
I've always been fascinated by that.ผมหลงเสน่ห์กับเรื่องนี้..
I can see how you might be charmed by her childlike spiritual innocence.ฉันดูออกว่าคุณกำลังหลงเสน่ห์ ที่แสนจะบริสุทธิ์ผุดผ่องยังกะเด็กๆ ของหล่อนนะ
He did mention that in his application...ว่ารู้สึกเหนื่อย ที่จะต้องพูดให้ทุกคนหลงเสน่ห์
A 4-letter word for infatuation.ตัวอักษร 4 คำสำหรับการหลงเสน่ห์
This is the proof that you are under my influenceนี่แสดงว่า เธอเริ่มหลงเสน่ห์ฉันซ่ะแล้ว
There are women attracted by art related peopleผู้หญิงส่วนมากก็มักจะหลงเสน่ห์พวกศิลปิน
Yuko too... You were attracted by my actor side...ยูโกะก็ด้วยแหละ ที่หลงเสน่ห์ในความเป็นศิลปินในตัวผม
#When I first saw you, I felt a glitter in your eyes."เมือฉันพบเธอครั้งแรก ฉันก็หลงเสน่ห์ในแววตาของเธอ"
You're so charmingly awkward with my friends.เพื่อนๆของฉันหลงเสน่ห์คุณหมด
Than a little leg to get this prince to ravish you.มากกว่าขา เพื่อจะให้เจ้าชายหลงเสน่ห์เธอ
"I wish I could've told you not to chase some boy."พ่อภาวนาว่าจะสามารถบอกลูกว่า อย่าไปหลงเสน่ห์ เด็กผู้ชาย
Which of you is attracted to me? Hands up!ไหนพวกเจ้าคนไหนหลงเสน่ห์เรามั่ง ยกมือขึ้น
She's certainly managed to enchant you.รู้สึกลูกจะหลงเสน่ห์เธอนะ
Attraction is an emotion. Emotions are not based in science.การหลงเสน่ห์มันคืออารมณ์\ และอารมณ์ไม่ได้อิงอยู่กับวิทยาศาสตร์
It's almost like you glamoured her--มันเหมือนหล่อนจะหลงเสน่ห์เธอนะ
If I had not glamoured them within an inch of their sanity,ถ้าพวกเขาไม่หลงเสน่ห์ของฉัน เพียงชั่ววูบของความบ้าของพวกมัน
Don't be surprised if you feel some attraction to him.อย่าตกใจไปล่ะ ถ้าเธอจะรู้สึกหลงเสน่ห์เขา
You are besotted, my lord.ฝ่าบาท หลงเสน่ห์นางแล้ว
I'm wise to your charms, Mr. Soames.ฉันไม่หลงเสน่ห์คุณหรอก คุณโซเมส
Maybe he glamoured you into thinking you were in love.เขาอาจจะทำให้เธอหลงเสน่ห์ แล้วคิดว่ากำลังมีความรัก
Almost mesmerizing.พอที่จะทำให้บางคนหลงเสน่ห์ได้
You know what? You're disgusting.นายกำลังหลงเสน่ห์แม่สาวฮ็อตอยู่
Get the dolphins. Bye, you guys.แต่เธอชอบไม่ใช่เหรอ ..เธอหลงเสน่ห์เขาใช่ไหมล่ะ
I'm fascinated by the nature of evil.ฉันหลงเสน่ห์ ธรรมชาติของความชั่วร้าย
I'm not saying that I haven't been charmed by Harvey, but it's just so patronizing when you say that he can handle those things and, "Louis, you can only handle this."ผมจะไม่บอกว่าผมยังไม่หลงเสน่ห์ฮาร์วีย์ แต่มันดูดันกันเกินไปมั้ย ตอนที่คุณบอกว่าเขารับมือได้
So then preoccupy her with her charm.ก็แกล้งเป็นหลงเสน่ห์เธอ
What, your massive crush on me?อะไรที่ทำให้เธอหลงเสน่ห์ฉัน?
Renee was charmed by the new neighbor.เรเน่หลงเสน่ห์เพื่อนบ้านคนใหม่เข้าอย่างจัง
And a massive crush on the daughter of the guy embezzling from the endowment.และหลงเสน่ห์อย่างหนักในตัวลูกสาว ของชายผู้กำลังยักยอกเงินบริจาค
No way. That's the hooker who was all over you last night.ไม่จริงน่า นั่นมันคุณตัว ที่หลงเสน่ห์นายเมื่อคืนนี้นี่
Woododbury's starting to grow on you, huh?คุณเริ่มหลงเสน่ห์วู้ดเบอร์รีแล้วละสิ ใช่ไหม?
It's true I was attract to you but "No Adultery" is a rule that I live by.ผมยอมรับว่าหลงเสน่ห์ของคุณ แต่การไม่นอกใจเมีย เป็นกฎสำคัญของอาชีพผม
That's a Boy I had a crush on when I was thirteen or so.เด็กหนุ่มที่ฉันหลงเสน่ห์ตอน อายุ 13 หรือไงเนี่ย
Don't you go getting yourself enchanted while mama's away at work.คุณไม่ไปรับตัวเองหลงเสน่ห์ ในขณะที่แม่ออกไปทำงานที่
I'm an attractive guy, and you are into dudes, and if you weren't into me, I'd probably be pretty offended.ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และนาย ก็หลงเสน่ห์ฉัน แต่นายไม่ หลงเสน่ห์ฉันจริงๆ ฉันคงจะแอบเคืองนิดหน่อย
That you were under his spell from the second you laid eyes on him.ว่าเธอหลงเสน่ห์เขา ตั้งแต่เธอเจอเขาครั้งแรก
I can charm the islandersฉันสามารถทำให้คนบนเกาะนี้หลงเสน่ห์
Thea was charmed by Roy's bravery...เธียหลงเสน่ห์ความกล้าหาญของรอย
Faraday enchanted his audience with displays of the new powers that were at his disposal.ฟาราเดย์หลงเสน่ห์ผู้ชมของเขา ด้วยการแสดงของอำนาจใหม่ ที่อยู่ในการกำจัดของเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลงเสน่ห์
Back to top