ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญิงสำส่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญิงสำส่อน*, -หญิงสำส่อน-

หญิงสำส่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงสำส่อน (n.) prostitute See also: harlot, streetwalker, courtesan Syn. โสเภณี
หญิงสำส่อน (n.) harlot See also: prostitute, whore, courtesan Syn. แพศยา
English-Thai: HOPE Dictionary
bitch(บิทชฺ) n. สุนัขตัวเมีย,แม่สุนัข,หญิงร้ายที่เห็นแก่ตัว,หญิงสำส่อน,หญิงเลว, See also: bitchy adj. ดูbitch bitchiness n. ดูbitch
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
whore(ฮอร์) n. หญิงโสเภณี,หญิงสำส่อน, Syn. harlot
English-Thai: Nontri Dictionary
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quiff (n.) ผู้หญิงสำส่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, you tell edie britt just because carlos dumped her, doesn't mean she has to go around trashing my reputatn, especially when she's the slut.จะบอกอะไรให้ อีดี้ทำไปเพราะคาร์ลอสทิ้งเธอน่ะ ไม่ได้หมายความว่าเธอจะมาทำให้ชั้นเสียชื่อเสียงได้นะ โดยเฉพาะผู้หญิงสำส่อนอย่างนั้น
You're just gonna stroll out of there with two dead Mexi whoresนายแค่เอาตัวรอดเดินหนีออกจากที่นั่น กับศพนังผู้หญิงสำส่อนเม็กซี่สองศพ
Arrest all! Monks and women regardless!จับตัวไว้ทั้งหมด ทั้งพระและบรรดาผู้หญิงสำส่อน
That you're a two-faced, condescending bitchว่าคุณมันนังสองหน้า ยังกับผู้หญิงสำส่อน
Yeah, Abed. Go with your skank.ใช่ อาเบด กลับไปกับแก๊งหญิงสำส่อนของเธอซะ
And now everyone is calling me a tramp.และตอนนี้ทุกคนเรียกฉันว่าหญิงสำส่อน
Nobody believes a slut who cries wolf.ใครจะเชื่อหญิงสำส่อน ที่ทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
Um, your comment about the slut who cries wolf.ที่คุณบอกว่า หญิงสำส่อนที่ทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะ
Besides, nobody believes a slut who cries wolf.อีกอย่างนะ ไม่มีใครเชื่อหญิงสำส่อน ที่ทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรอก
Because you're a little slut.เพราะแกมันเป็นผู้หญิงสำส่อน
You butter me up, remind me how great you can be, only to have your little tramp show up here and throw whatever this is in my face.คุณให้ความหวังฉัน เตือนความจำฉัน ว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหน เพื่อให้นังผู้หญิงสำส่อนของคุณมาแสดงตัวที่นี่ และก็มาทำอะไรก็ไม่รู้ต่อหน้าฉัน
Batting your eyelashes like a little whore.ขนตาลูก อย่างกับผู้หญิงสำส่อน
Men don't like whores.ผู้ชายไม่ชอบหญิงสำส่อน
Word of this gets out, people call her a slut, say she's asking for it.คำพูดพวกนี้จะออกมา ผู้คนจะเรียกเธอว่าผู้หญิงสำส่อน บอกว่าเธอไปเรียกร้องมัน
You can call me a slut all day long.คุณเรียกฉันว่าหญิงสำส่อนได้ทั้งวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญิงสำส่อน
Back to top