ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หญิงบริการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หญิงบริการ*, -หญิงบริการ-

หญิงบริการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงบริการ (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, ผู้หญิงขายตัว
หญิงบริการ (n.) prostitute See also: whore, harlot, streetwalker, call girl Syn. ผู้หญิงหากิน, โสเภณี
English-Thai: Nontri Dictionary
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brass (sl.) การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sexual he did with this call girl.เพศสัมพันธ์ระหว่างเขากับหญิงบริการ
No escort will agree to sit down with the fbi.ไม่มีหญิงบริการคนไหนอยากมานั่งคุยกับ เอฟบีไอ เหรอนะ
You arrange dates for escorts?คุณเป็นคนจัดการนัดเดทกับหญิงบริการ
No madam would allow an escort to kill off the clientele.ไม่ คุณนายคนนี้จะอนุญาตให้หญิงบริการจัดการรายชื่นนั่น
That this escort is, um, killing menว่า หญิงบริการคนนี้ฆ่าผู้ชายเหล่านั้น
They're spending tens of thousands on an escort,พวกเขาใช้เงินเป็นหมื่นไปกับหญิงบริการ
Of ties to an escort who was reportedlyการใช้บริการหญิงบริการผู้ที่มีรายงานว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หญิงบริการ
Back to top