ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีเข้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีเข้ม*, -สีเข้ม-

สีเข้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีเข้ม (adj.) darkened colour See also: dark Syn. สีแก่ Ops. สีอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
blood sausagen. ไส้กรอกที่มีเลือดหมูมาก,ทำให้มีสีเข้ม.
heme(ฮีม) n. สารย้อมสีเข้มที่ได้จากฮีโมโกลบิน
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acidophilicสีที่เป็นกรด, สีชมพูอ่อน, มีสีแดง, ติดสีแดง, สีชมพูอ่อน, สีแดงส้ม, ติดสีเข้ม [การแพทย์]
Yellow cakeเค้กเหลือง, สารผสมของยูเรเนียมออกไซด์หลายชนิด (โดยเทียบออกไซด์ทุกชนิดให้อยู่ในรูปของ U3O8) มีลักษณะเป็นผงละเอียด ได้จากกระบวนการสกัดสินแร่ยูเรเนียมจากเหมือง มีสีเหลือง ส้ม หรือเขียวคล้ำ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ขณะผลิต โดยอุณหภูมิที่สูงกว่าจะทำให้มีสีเข้มขึ้น เค้กเหลืองใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
buckwheat (n.) เมล็ดพืชขนาดเล็กสีเข้ม
cameo (n.) หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The dark colors suit you better.สีเข้มๆเหมาะกับคุณมากกว่านะ ขอบคุณที่รัก
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน
That's a hot dog. The yellow mustard or the darker one?มัสตาร์ดสีเหลืองหรือสีเข้ม หนึ่ง?
Long hair, dark, tangled...ผมของหล่อนสีเข้ม ยาว แล้วก็ยุ่งเหยิง
He's a white male, mid-30s, wearing a dark suit and a yellow tie.เขาผิวขาว 30กลางๆ ใส่สูทสีเข้มผูกไทเหลือง
We're looking for a Caucasian male, five-eight, dark suit, yellow tie.ตามหาชายผิวขาว 5ฟุต8 สูทสีเข้ม ไทเหลือง
Another brunette.เป็นอีกคนที่ผมสีเข้ม
Your right eye is a little darker than your left eye.ตาขวาคุณสีเข้มกว่าตาซ้ายนะ
She had this dark, dark hair and really pale skin. She was around 8.เธอมีผมสีเข้มมากๆ แล้วผิวก็ซีดมากๆ
Okay, I'm getting really good rad readings. Forty-two and higher.ผมได้ค่ารังสีแล้ว ระดับรังสีเข้มมาก อ่านได้ 42 ขึ้น
Everybody, the water makes the rocks darker. Use the water.ทุกคน น้ำทำให้หินสีเข้มขึ้น ราดเลย
What about an arrangement of purple lisianthus with a spray of dark berries?ลองจัดด้วยดอกลิซิแอนทัสสีม่วง แล้วก็โรยด้วยลูกเบอรี่สีเข้ม
Uh, but he called here yesterday about three times-- New Yorker, dark hair, bits of gray.เออ แต่เค้าโทรมาที่นี้เมื่อวาน ประมาณ 3 ครั้ง คนนิวยอร์ค ผมสีเข้ม เทาๆนิดหน่อย
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้ม
You're so lucky you don't have dark hair like me.โชคดีที่เธอ ไม่มีขนสีเข้มอย่างฉัน
Car's a dark-colored american sedan.รถสีเข้ม ซีดานอเมริกัน
And if you notice this bruising right here, it's called double lividity.และถ้าสังเกตรอยช้ำตรงนี้ มันมีสีเข้มกว่าปกติ
Tall, good-looking, dark hair?สูง รูปหล่อ ผมสีเข้ม
This bartender... is she a brunette by any chance?บาร์เทนเดอร์ที่ว่านี่ผมสีเข้มรึเปล่า?
He dreamt a bald man in a dark suit took him to see me.เขาฝันเห็นชายหัวโล้น ในสูทสีเข้ม พาเขามาเจอผม
Go with the red one. Be bold. What do you think, Em?ใส่สีแดงสิ สีเข้มเข้าไว้ เอ็ม เธอว่าไงละ?
The contest -- "Wear a dark suit, fedora,การแข่งขัน สวมใส่สูทสีเข้ม หมวกเฟโดรา
This is consistent with the period where his dark palette gave way to bold colors.มันสอดคล้องกับช่วงนั้นดี เกรียงสีเข้มของเขา ทอดทางให้สีจัด
Big and dark. The kid's only 8 years old.ใหญ่และสีเข้ม เด็กคนนั้นอายุเพียง 8 ขวบ
Yes, a dark-colored sedan-- unknown model.ได้ค่ะ รถเก๋งสีเข้ม ไม่รู้รุ่น
Let me guess-- dark, curly hair with the pale visage of someone who doesn't get out much.ให้ผมเดา - - ผมสีเข้ม หยักโศก
I didn't tell you this earlier 'cause I was mad, but I've seen Ali with dark hair before.ฉันไมไ่ด้บอกเธอก่อนหน้านี้ เพราะฉันเหมือนเป็นบ้า แต่ฉันเคยเห็นเอลี่ทำผมสีเข้มก่อนหน้านี้
I saw her standing outside talking to someone in a dark colored car.ฉันเห็นเธอยืนอยู่ข้างนอก พูดคุยอยู่กับใครบางคนในรถสีเข้ม
You can see a dark line of demarcation near the cut end.คุณจะเห็นเส้นขอบสีเข้ม ใกล้ปลายตัด
Mothers, brunettes, beaten and left in a ditch.เป็นแม่ ผมสีเข้ม ถูกทุบตีและทิ้งในคูน้ำ
Well, a brunette male and a woman are crucial to this guys fantasy.ชายและหญิงผมสีเข้ม สำคัญต่อจินตนาการของเขามาก
All right. Who wants dark? Who wants light?เอาล่ะ ใครจะกินส่วนสีเข้ม ใครจะกินส่วนสีอ่อน
He's in a dark Ford Taurus, turning right on Washington near Holden.เขาขับรถฟอร์ดทอรัสสีเข้ม กำลังเลี้ยวขวาที่ถนนวอชิงตันตัดกับโฮลเด้น
He's in a dark Ford Taurus, turning right on Washington near Holden.เขาขับรถฟอร์ดทอรัสสีเข้ม กำลังเลี้ยวขวา ที่ถนนวอชิงตันตัดกับโฮลเด้น
Uh, he's -- he's got dark hair, blue eyes, a little out of it.เอ่อ เขา-- เขามีผมสีเข้ม ตาสีฟ้า ออกจะแปลกๆ หน่อย
It's almost dark.45 มันเป็นสีเข้ม เกือบ
And under this beautiful dark sky, you can see that the Milky Way isn't a uniform band of light.และอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีเข้ม ที่สวยงามแห่งนี้ คุณจะเห็นว่าทางช้างเผือก ไม่ได้เป็นวงรูปแบบของแสง
It will affect the production of dark pigment in the fur of the bear's offspring.มันจะส่งผลกระทบต่อการผลิต ของเม็ดสีเข้มในที่ทำจากขนสัตว์ ลูกหมี
During the long, dark period of the Great Wars, an elite class of soldier rose from battle.font color = "# 804040" Bartok ช่วงยาวสีเข้ม ระยะเวลาของการสงครามที่ดี ชั้นยอดของทหาร เพิ่มขึ้นจากการสู้รบ.
And now that there's one less of us, gonna be darker.และตอนนี้ที่มีหนึ่งน้อยของเราจะ เป็นสีเข้ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีเข้ม
Back to top