ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีน้ำตาลอ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีน้ำตาลอ่อน*, -สีน้ำตาลอ่อน-

สีน้ำตาลอ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีน้ำตาลอ่อน (adj.) light brown
สีน้ำตาลอ่อน (n.) light brown
English-Thai: HOPE Dictionary
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
ecru(เอค'รู) adj. สีน้ำตาลอ่อน. n. สีน้ำตาลอ่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
tawny(adj) สีน้ำตาลอ่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oil Shaleหินน้ำมัน มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
almond (n.) สีน้ำตาลอ่อน See also: สีของเปลือกอัลมอนต์
ecru (n.) สีน้ำตาลอ่อน Syn. beige
almond (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
biscuit (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน Syn. light brown
ecru (adj.) ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อน Syn. beige, tan
leathercolored (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน (เหมือนหนัง)
light brown (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
SEE, 'CAUSE LAST YEAR, IT WAS BEIGE,-เพราะปีที่แล้วมันเป็นสีน้ำตาลอ่อน
Okay, I like this one.ฉันก็ชอบสีน้ำตาลอ่อน แล้วก็สีกุหลาบด้วย
I like the ecru myself,ผมชอบที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ ฮะ
Yeah, there's like some green in there and then... on the pupil, there's like a hazel starburst sort of thing going on.ใช่ นั้นดูเหมือน สีเขียวในนั้น แล้วก็... ตรงตาดำ มันเหมือนสีน้ำตาลอ่อนๆ สะท้อนแสงออกมา
She's 6, light brown hair, gorgeous blue eyes.เธออายุ 6 ขวบ ผมสีน้ำตาลอ่อน
Pink gloves and a beige rucksack.ถุงมือสีชมพู กับ เป้สะพายสีน้ำตาลอ่อน
One across, "ecru."หนึ่งแนวนอน, "สีน้ำตาลอ่อน"
I think his hair was lightish brown.ฉันคิดว่าผมของเขาสีน้ำตาลอ่อน
I don't knot the kinds, and I didn't see the license, but the color was, I think, white, brownish color.ฉันไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นไหน และฉันไม่เห็นป้ายทะเบียน แต่สีรถ ฉันคิดว่า สีขาว สีน้ำตาลอ่อน
You know, a recreational vehicle, you know, like a Winnebago-type deal, brown and beige?นายรู้นะ รถที่ใช้เพื่อเดินทางไกลไปพักผ่อน นายรู้นะ เป็นรถบ้านรุ่นวินเนบาโก้ สีน้ำตาลและสีน้ำตาลอ่อน
You know, in this photo, you're wearing a light brown cashmere coat.ตกลงค่ะ ในภาพนี้ ท่านสวมเสื้อโค๊ดแคชเมียร์สีน้ำตาลอ่อน
I said taupe. This is clearly beige.ฉันบอกว่าสีน้ำตาลหม่น นี่มันชัดเจนเลยว่าสีน้ำตาลอ่อน
Yeah, I love what you've done with all the... the beige.กลับมาที่เบาะเก่าๆของฉัน บ้านที่แสนสุข ฉันชอบสิ่งที่คุณทำทั้งหมด สีน้ำตาลอ่อนหมดเลย
Looks like she threw up.เว้นแต่ผู้หญิงคนนี้ผมสีน้ำตาลอ่อน
Tan jacket.แจ็คเก็ตสีน้ำตาลอ่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีน้ำตาลอ่อน
Back to top