ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั่งจอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั่งจอง*, -สั่งจอง-

สั่งจอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่งจอง (v.) order See also: book, reserve
English-Thai: Nontri Dictionary
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
subscription(n) การบริจาค,การอุดหนุน,การสั่งจอง,การลงชื่อเป็นสมาชิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน
Well, I met my reserve and there's still two minutes.เอ่อ ฉันเจอของที่ฉันสั่งจองแล้วค่ะ และยังต้องรออีก 2 นาที
The IBBC has purchased billions of dollars worth of Silkworm missiles from the People's Republic of China which they have presold to clients in the Middle East contingent upon the missiles being equipped with VOLCON guidance systems.พวกIBBCเพิ่งควักกระเป๋า เป็นพันล้านเหรียญสำหรับ ขีปนาวุธซิลค์วอร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถูกสั่งจองไว้แล้วล่วงหน้า\ จากพวกตะวันออกกลาง
I've taken the liberty of arranging massages for you, followed by an early dinner.ผมสั่งจองห้องนวดสปาให้คุณแล้ว ตามด้วยอาหารค่ำ
Well, I'm happy to tell you it's a brilliant piece of fiction that's number 38 on the Amazon pre-order list.ฉันยินดีที่จะบอกคุณว่า มันเป็นเรื่องแต่งที่ยอดเยี่ยมมาก มียอดสั่งจองเป็นอันดับที่ 38 ในเว็บอะเมซอน
25,000 shipped so far.ยอดสั่งจอง 25,000 ชุด
Placed his order and left a deposit.เขาสั่งจองรถพร้อมกับวางเงินมัดจำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั่งจอง
Back to top