ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สมาชิกใหม่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สมาชิกใหม่*, -สมาชิกใหม่-

สมาชิกใหม่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมาชิกใหม่ (n.) freshman See also: freshy, beginner, novice
English-Thai: HOPE Dictionary
neophyte(นี'อะไฟทฺ) n. สมาชิกใหม่,เณร,ผู้เริ่มฝึกหัด
recruit(รีครูท') n. สมาชิกใหม่,ทหารใหม่ vi.,vt. เกณฑ์ทหารใหม่,จ้างคนใหม่,รับคนใหม่,จัดให้มีเสบียงใหม่,ฟื้นฟูสภาพ,บำรุง, See also: recruitable adj. recruiter n.
recruitment(รีครูท'เมินทฺ) n. การเกณฑ์ทหารใหม่,การรับสมาชิกใหม่
young(ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)
English-Thai: Nontri Dictionary
newcomer(n) คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,สมาชิกใหม่
recruit(n) สมาชิกใหม่,ทหารเกณฑ์ใหม่
neophyte(n) เณร,สมาชิกใหม่,ผู้เริ่มฝึกหัด,เด็กใหม่
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recruit (vi.) สมาชิกใหม่ See also: ทหารใหม่ Syn. apprentice, beginner
fresh blood (idm.) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ) See also: เลือดใหม่
new blood (idm.) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ) See also: เลือดใหม่, คนรุ่นใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
New names, new messenger boys, same old story.ภายใต้ชื่อใหม่ สมาชิกใหม่ ย้อนกลับมาที่เดิม
Ok, recruit. Review the steps.เอาล่ะ สมาชิกใหม่ ทบทวนขั้นตอนซิ
Soon we'll have new recruits and you lot will be passed along to the Lord Commander for assignment and they will call you men of The Night's Watch, but you'd be fools to believe it.อีกไม่นานเราจะได้ สมาชิกใหม่ แล้วกลุ่มของเจ้าจะถูกส่งต่อไปให้ ท่านผู้การ เพื่องานเล็กๆน้อยๆ
Congratulations, recruit.ยินดีด้วย สมาชิกใหม่ - ทำได้ดี
Congratulations, recruit.ยินดีด้วย สมาชิกใหม่ ขอบคุณ
I don't want any new members. I didn't want anyone coming in and-and messing up our group dynamic.สมาชิกใหม่ ฉันไม่ต้องการคนเพิ่ม
A recruit, low ranking, sent out alone.สมาชิกใหม่ อันดับต่ำ ถูกส่งออกไปโดยลำพัง
The only new member out of all those people?สมาชิกใหม่คนเดี่ยว จากคนมากมาย
Recruits trained to serve "division" against their will.สมาชิกใหม่ถูกฝึก ให้ฝืนใจรับใช้ "ดิวิชั่น"
New recruit told them a man and a woman double-crossed us, along with Lazo.สมาชิกใหม่บอกเราว่า มีผู้ชายกับผู้หญิง ทรยศเรา แล้วหนีไปกับลาโซ่
New members are crucial to the health of this church.สมาชิกใหม่สำคัญกับความอยู่ดีของโบสถ์นี้
The other recruits you'll meet,สมาชิกใหม่หลายๆคนที่เธอจะต้องพบเจอ
Gentlemen. I'd like to introduce you to the newest member of our team.ท่านสุภาพบุรุษ ฉันจะแนะนำ สมาชิกใหม่ล่าสุดของทีมให้รู้จัก
What's going on with your new recruits?สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกใหม่ของคุณ
Move over. You got company.เขยิบตูดหน่อย มีสมาชิกใหม่.
Looks like we have yet another addition to the family.ดูเหมือนว่าครอบครัวเราจะมีสมาชิกใหม่น่ะนี่
I've decided to present her with a new family member.ฉันเลยตัดสินใจว่า จะให้สมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นของขวัญ
Shimokitazawa Sharehouse Recruiting men only! Prime location!บ้านพักรวม ชิโมคิตะซาวะ\ต้องการสมาชิกใหม่เพศชายเท่านั้น\ทำเลดีเริ่ด!
Recruiting men only!ต้องการสมาชิกใหม่เพศชายเท่านั้น หรืออันที่จริง เขารับเฉพาะเพศชายเพราะต้องการเน้นเป็นพิเศษ
He's a new member of Nuutopia.เขาเป็นสมาชิกใหม่ของนูโทเปีย
Ladies and gentlemen, please welcome a new addition to the Mustang team...ท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรี โปรดต้อนรับสมาชิกใหม่ของมัสแตง
Anyway, it's good to have you on our team. We needed new recruits.ยังไงก็ตาม ก็ดีนะที่มีนายอยู่ทีมเรา พวกเราต้องการสมาชิกใหม่พอดี
Then say hello to the newest Simpson.ถ้างั้นก็มาทักทายสมาชิกใหม่ของตระกูลซิมป์สันกัน
Are there any new members?มีสมาชิกใหม่มั้ย โอเค
Erm, revised details on the new recruit, sir.รายละเอียดของสมาชิกใหม่ของเราครับ
Ladies and gentlemen, please join me in a toast to our new recruit, our new knight of Camelot, Sir Lancelot.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เชิญดื่มอวยพรให้กับสมาชิกใหม่ อัศวินคนใหม่แห่งคาเมลอต เซอร์แลนซาลอต
Yes, we welcome new members. Roger, over and out.ใช่ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เข้าใจนะ แค่นี้แหละ
Look at it. The new face of Slayers.ดูสิ สมาชิกใหม่ของสเลเยอร์ส
Tonight, we are fortunate enough to have some new members join our familyคืนนี้เราโชคดีมาก ที่ได้มีสมาชิกใหม่มาร่วมงานกับครอบครัวของเรา
Let's toast to our new membership and friendshipดื่มให้หมดสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่ และเพื่อความสัมพันธ์
Let's toast to our new membership and friendshipดื่มให้หมด สำหรับความสัมพนธ์ที่ดีต่อสมาชิกใหม่
There has been a long tradition of newer members being subjected to attention.อย่างแรก มันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมายาวนาน ที่สมาชิกใหม่ต้องได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ
You'll have two more people to care for you.ที่จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมา คอยเป็นห่วงเป็นใยเธอด้วย
Thanks to a school rule that says we have to let anyone join the club, we're welcoming a new member this week.เพราะกฏของ ร.ร. เราต้องรับทุกคนเข้าชมรม เราขอต้อนรับสมาชิกใหม่
She's our newest member. (clicking tongue)เอพริล โรดส์ เธอจะเป็นสมาชิกใหม่
I have several new members of court.ฉันเพิ่งได้สมาชิกใหม่มาหลายคน
Sorry,H,but the new guy buys the next round.เสียใจด้วยเอช สมาชิกใหม่เป็นเจ้ามือรอบหน้า
If we are truly to be great, we need to grow our ranks, bring in new members.ถ้าพวกเรา อยากจะยิ่งใหญ่ขึ้นจริงๆ พวกเราจำเป็นต้องมีพวกให้มากขึ้น นำพาสมาชิกใหม่เข้ามา
So listen, open rush starts today at the house.เอาล่ะฟังน่ะ งานเปิดตัวสมาชิกใหม่ เริ่มวันนี้ในที่ทำการ
First off, let me introduce the newest member of our staff Horace Slughorn.ก่อนอื่น ให้ฉันแนะนำสมาชิกใหม่ของเรา ฮอร์เรซ สลักฮอร์น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สมาชิกใหม่
Back to top