ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางตัว*, -วางตัว-

วางตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางตัว (v.) behave See also: conduct oneself, mind one´s manners, keep one´s nose clean
English-Thai: HOPE Dictionary
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง,การวางตัว,ทัศนคติ,ท่าในการบิน,ท่าที,เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour
hart(ฮาร์ท) n. กวางตัวผู้ (โดยเฉพาะตั้งแต่5ปีขึ้นไป)
hartshornn. เขากวางตัวผู้,แอมโมเนียมคาร์บอเนต
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย
mouse padแผ่นรองเมาส์หมายถึง แผ่นพลาสติกหรือบางทีก็เป็นแผ่นยางบาง ๆ สี่เหลี่ยม ใช้วางตัวเมาส์เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้คล่อง และกระชับกว่าที่จะใช้บนผิวโต๊ะทำงานธรรมดา ๆ
neutral(นิว'เทริล) adj. เป็นกลาง,ไม่มีลักษณะเฉพาะ,ไร้สี,สีเทา,เข้าได้กับทุกสีหรือหลายสี,ไร้อวัยวะเพศ n. บุคคลหรือรัฐที่วางตัวเป็นกลาง,เกียร์ว่าง., Syn. indifferent
nonaligned(นอน'อะไลน์ดฺ') adj. ไม่เข้าข้างใด,เป็นกลาง,วางตัวเป็นกลาง, See also: nonalignment n., Syn. unbiased
panjandrumn. ผู้ยิ่งใหญ่,ท่าน,ผู้วางตัวโอ้อวด
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
roebuck(โร'บัค) n.,กวางตัวผู้
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
snobby(สนอบ'บี) adj. วางมาด,วางตัวปั้นปึ่ง,บ้าเห่อ,อยากเป็นผู้ดี,หัวสูง,=snobbish (ดู), See also: snobbily adv. snobbiness n. snobbism n., Syn. condescending
stag(สแทก) n. กวางตัวผู้,สัตว์ที่ตอนแล้ว,ม้าตัวเล็ก,ผู้เปิดเผยความลับ. adj. เกี่ยวกับผู้ชายเท่านั้น. vi.,vt. เปิดเผยความลับ,เป็นจารชน.
English-Thai: Nontri Dictionary
comport(vi) เข้ากัน,เหมาะกัน,เหมาะสม,วางตัวดี
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
hart(n) กวางตัวผู้
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
roebuck(n) กวางตัวผู้
stag(n) กวางตัวผู้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dikeพนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Dyke พนัง 1) พนังหินอัคนีที่ขวางตัวอยู่ตามชั้นหินหรือหินเดิมอื่น ๆ ของเปลือกโลก ซึ่งเกิดจากหินเหลวหรือหินหนืด (magma) ที่ถูกบีบอัดอยู่ภายใน และทะลักออกมา ตามรอยร้าวของผิวโลก แล้วแข็งตัวประจุอยู่ในรอยร้าวนั้น พนังหินนี้มักมีมุมสูงชัน ในขณะที่หินเหลวแลบขึ้นมานั้น ถ้าผ่านระหว่างชั้นของหินแต่ละชนิดที่มีรอยชั้นเป็นจุดอ่อน หินเหลวจะผ่านเข้าไปประจุอยู่ระหว่างชั้นหิน และเมื่อแข็งตัวแล้วจะกลายเป้นพนังหินอัคนีที่แทรกในชั้นหิน จึงเรียกว่า พนังแทรกชั้น (sill) 2) คันดินและทรายที่เสริมให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิม เพื่อกั้นไม่ให้แม่น้ำหรือจากทะเล มหาสมุทรๆหลผ่านเข้ามาได้ เช่นการสร้างคันดินกั้นน้ำทะเลในประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ท้องทะเลแห้ง ใช้ทำการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกได้ อนึ่ง ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลัน อาจจะสร้างคันดินกั้นน้ำมิให้น้ำทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ้านเรือนประชากร แถบฝั่งน้ำได้ โดยเอาทรายใส่กระสอบไปวางเรียงซ้อนสลับกันอาจช่วยลดอุทกภัยลงได้มาก [สิ่งแวดล้อม]
Orientationแนวทิศทางการวางตัว การหันทิศทางอาคาร [พลังงาน]
Room and Pillar อุโมงค์ห้องและเสาหิน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่ชั้นแร่วางตัวค่อน ข้างราบ หนา และมีขนาดใหญ่ โดยการเปิดอุโมงค์แล้ว ปล่อยเสาหินค้ำไว้เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ [สิ่งแวดล้อม]
Strip Mine การทำเหมืองเปิดถมตามหลัง เป็นการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสมกับแหล่งแร่ที่ เป็นชั้นวางตัว ค่อนข้างราบ โดยใช้เครื่องมือขุดตักชั้นแร่ใส่เครื่องจักรขนถ่าย ส่วนเปลือกดินจะปล่อยทิ้งตามหลังมาเป็นลำดับ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscast (vt.) วางตัวแสดงไม่ถูกต้อง
hart (n.) กวางตัวผู้สีแดงที่โตแล้ว
hind (n.) กวางตัวเมีย
position (n.) การวางตัว See also: ท่าทาง Syn. pose
roebuck (n.) กวางตัวผู้
stag (n.) กวางตัวผู้ See also: กวางตอนตัวผู้ Syn. buck, deer, hart
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Place the barrier on the left, it drives the blast right. Place the barrier up top, it drives the blast down.วางตัวกั้นไว้ด้านซ้ายด้านขวาก็จะระเบิด
I mean, Darlene was set up perfectly...วางตัวละครดาร์ลีนมาอย่างดี
Placed him as a dealer 'cause he used to work at a private club.วางตัวเขาเป็นดิลเลิอร์ เพราะว่า เขาเคยทำงานในคลับส่วนตัว.
You can see right off they're mating'. The buck deer is jumpin' the does.เห็นชัดๆ ว่ามันกำลังผสมพันธุ์กัน กวางตัวผู้กำลังกระโดดขึ้นหลังกวางตัวเมีย
Hey, is that a volunteer's attitude?เฮ้ นี่ใช่การวางตัวของพวกอาสาสมัครเหรอ?
You gave your solemn oath.เธอควรวางตัวให้เหมาะสมกับคำสัญญาที่ให้ไว้
That is your only way in.มันวางตัวขนานไปตามแนวยาวของเกาะ นั่นเป็นทางเข้าทางเดียวของคุณ
Shit, it's in the middle of everything.หอนาฬิกาอยู่ตรงนี้... ไอ้บ้าเอ๊ย... มันวางตัวเธอให้อยู่กึ่งกลางของทุกอย่างเลย
Second, why put the charge all the way down here?และข้อที่สอง ทำไมจะต้องวางตัวจุดชนวนทั้งหมดลงตรงนี้?
You know how you always make up games and pretend to be characters?ลูกรู้ว่าจะวางตัวยังไง และแสดงตัวตนออกมา
And something in her air and manner of walking.และการวางตัว และการเดิน
I've got to start managing my fans.เลยต้องหัดวางตัวก็แฟนคลับแต่เนิ่นๆ.
I'm helping bambi.ฉันกำลังช่วยกวางตัวนี้
He's a hunter, so he's really into hunting and he doesn't quite know which deer to mount, on...เขาเป็นนักล่า แต่ไม่รู้ว่าจะเล็งกวางตัวไหน
Look, humans don't know how to properly dealฟังนะ มนุษย์ไม่รู้ วิธีการวางตัวอย่างเหมาะสม
We believe the earth's rotation is slowing due to the solar system alignment with the black hole at the centre of the galaxy.เราเชื่อว่าโลกกำลังหมุนช้าลง ผลมาจากระบบสุริยะวางตัวแนวเดียวกับ หลุมดำที่ใจกลางกาเล็กซี่
I saw a deer the other day.เมื่อวันก่อนฉันเห็นกวางตัวหนึ่ง
We posited A spectrum of waves lying outside of the range Of those already discovered.เราตั้งสมมุติฐานว่าแถบแสงแยกสีของคลื่นที่วางตัวอยู่นอกระยะที่ค้นพบแล้วนั้น
And then I got drafted. I was sent to Vietnam.แล้วฉันได้ถูกวางตัว ฉันเคยถูกส่งไปเวียดนาม
Well, thank you for the condescending lecture, but that's not really my thing.ขอบคุณนะ สำหรับการวางตัวแบบนี้ แต่นั้นมันไม่ใช่ฉัน
Just lay out the bare truth after you understand it, and match him.แค่นายตีแผ่ความจริงออกมาให้ได้ เข้าใจมัน และวางตัวให้เหมาะ
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้
Crockery, nuptial etiquette and pleasing your bride.ของชำร่วย การวางตัว การ ช่วยเหลือเจ้าสาว
We have to be better than that.เราต้องวางตัวให้เหนือกว่านั้น..
We are not going to be putting you in any more danger than you're already in just being here.พวกเราไม่ได้พยายามที่จะวางตัวคุณ ในสิ่งที่อันตรายมากๆ ยิ่งกว่านั้นคุณพร้อมใน ขณะนี้ ที่นี่
There are a lot of deer.ในป่าั่นั่นอ่ะนะกวางเยอะจะตาย\ และกวางตัวผู้ก็ใหญ่ใช่เล่น
I think there's something beneath this deer.ผมคิดว่ามีบางอย่าง อยู่ข้างหลังกวางตัวนี้นะ
That... she had a laugh like a moose.ว่าเธอหัวเราะเหมือนกวางตัวผู้
About how rude and arrogant you can be.เกี่ยวกับว่าท่านช่างหยาบคายและวางตัว
I kept my head down and remained neutral.ผมก็แสร้งมองไม่เห็นและวางตัวเป็นกลาง
And place yourself in their hands...และวางตัวเจ้าไว้ในมือของเขา
Because he uses those horns to kill other deer.เพราะมันใช้เขาพวกนั้น ฆ่ากวางตัวอื่นน่ะสิ
You have behaved with the utmost dignityเธอวางตัวได้อย่างมีเกียรติ
Drop your pants and get over my lap.ถอดกางเกงและวางตัวบนตักฉัน
Bagged my first deer when I was 7.ฆ่ากวางตัวแรกตอนอายุ 7 ขวบ
Without it, they won't know how to behave.ปราศจากความกลัว พวกเขาจะไม่รู้จักวางตัว
You're putting you and your glee club on the line, and I want you to be sure that whatever you're doing it for is worth it.คุณวางตัวเอง และชมรมนี้ บนทางนี้ และผมอยากให้คุณมั่นใจ ว่าสิ่งที่คุณทำลงไป มันคุ้มที่จะเสี่ยง
I just wasn't sure of the proper protocol now that you and Leonard are no longer having coitus.ผมไมแน่ใจว่า ตอนนี้เราควรวางตัวยังไง เพราะคุณกับลีโอนาร์ด ไม่มีเพศสัมพันธ์แลัว
Okay, here's the protocol:เอาล่ะ งั้นวางตัวยังงี้ดีไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางตัว
Back to top