ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วกไปวนมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วกไปวนมา*, -วกไปวนมา-

วกไปวนมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วกไปวนมา (adv.) in a roundabout way See also: about the bush Syn. วกวน
วกไปวนมา (v.) hang about/around See also: walk about/around, go round in a circle, circle, beat about the bush Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน
วกไปวนมา (v.) hang about/around See also: walk about/around, go round in a circle, whirl, circle Syn. วกวน, เวียน, วกเวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most of the time, I have all these thoughts bouncing around in my head.เวลาทั้งหมด ที่ฉันมี/ฉันคิดวกไปวนมาอยู่ในหัว
He thinks you're talking a load of shit. Swings and roundabouts, isn't it?เขาว่านายมั่ว พูดวกไปวนมางั้นเหรอ
You want to go through the whole rigmarole?คุณอยากจะ พูดวกไปวนมาอีกใช่มั้ย
Because of hesitation, no, going around in circles, he let one chance after another slip by.ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงอดีต เพราะความลังเลและวกไปวนมาอยู่ที่เดิม แล้วเขาก็ได้ปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไป
And it just keeps going round and round and round?และมันเอาแต่วกไปวนมา และก็ซ้ำๆซากๆ
The part where we sit here and talk in circles, when all we want to do is move on to the good stuff, the kissing and the groping.ช่วงที่เราต้องนั่งคุยกัน พูดวกไปวนมา ทั้งๆที่ต่างคนก็อยากไปต่อเรื่องอื่นๆจะแย่ เรื่องจูบเอย,กอดเอย
So we keep running the same scenario over and over hoping for a different result.เราเอาแต่สร้างสถานการณ์จำลองวกไปวนมา หวังให้ผลลัพธ์ต่างกันออกไป
A heat run is when someone makes a series of random turns and speed changes in order to avoid a tail.ฮีทรันคือการที่ใครสักคนขับรถวกไปวนมา และเปลี่ยนระดับความเร็วบ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วกไปวนมา
Back to top