ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล่าสัตว์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล่าสัตว์*, -ล่าสัตว์-

ล่าสัตว์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่าสัตว์ (v.) hunt
English-Thai: HOPE Dictionary
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
buckshotn. กระสุนหัวตะกั่วขนาดใหญ่สำหรับล่าสัตว์
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
fowl(เฟาลฺ) n. สัตว์ปีก,สัตว์พวกเป็ดไก่,เนื้อของสัตว์ดังกล่าว,นก. vi. ล่าสัตว์ปีกที่เป็นสัตว์ป่า -pl. fowls,fowl
gunner(กัน'เนอะ) n. มือปืน,มือปืนใหญ่,มือปืนล่าสัตว์, See also: gunnership n.
harrier(แฮ'ริเออะ) n. สุนัขล่าสัตว์พันธุ์หนึ่ง,ผู้วิ่งแข่งระยะไกล,ผู้ปล้นสะดม,ผู้รบกวน,เหยี่ยวจำพวก Citrus
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue
hunt(ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา, See also: huntable adj. huntedly adv.
hunter(ฮัน'เทอะ) n. ผู้ล่า,พราน,คนล่าสัตว์,ผู้ค้นหา,สุนัขล่าสัตว์,ชื่อกลุ่มดาวOrion
hunting(ฮัน'ทิง) n. การล่า,การล่าสัตว์,การค้นหา adj. เกี่ยวกับการล่าสัตว์,เกี่ยวกับการล่าหรือค้นหา
huntsman(ฮันทซฺ'เมิน) n.นายพราน,สุนัขล่าสัตว์, See also: huntsmanship n. -pl. huntsmen
kayak(ไค'แอค) n. เรือล่าสัตว์ของชาวเอสกิโมหุ้มด้วยหนังสัตว์มีน้ำหนักเบา,เรือเล็ก ๆ
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
safari(ซะฟา'รี) n., การเดินทางล่าสัตว์,การเดินทางไกลหรือผจญภัย pl. safaris, Syn. expedition
scent(เซนทฺ) n. กลิ่น,กลิ่นเฉพาะ,รอยกลิ่น,กลิ่นสาป,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,การดมกลิ่น,เหยื่อตกปลา,เหยื่อล่าสัตว์. vt. ดมกลิ่น,ได้กลิ่น,ทำให้มีกลิ่น,ใส่น้ำหอม vi. ล่าสัตว์โดยตามกลิ่น,ส่งกลิ่น, Syn. perfume
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shotgun(ชอท'กัน) n. ปืนสั้น,ปืนล่าสัตว์ adj. เกี่ยวกับปืนดังกล่าว,คลุมไปหมด vt. ยิงด้วยปืนดังกล่าว,บีบบังคับ,ใช้กำลังบังคับ
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize
vermin(เวอ'มิน) n. พยาธิสัตว์หรือแมลงที่มีภัย (โดยเฉพาะที่มีขนาดเล็ก) ,บุคคลที่น่ารังเกียจ,บุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม,สัตว์ที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vermination n. การเต็มไปด้วย pl. vermin, Syn. pests,dregs
yoicks(ไฮคฺ) interj. คำอุทานเร่งให้สุนัขล่าสัตว์ไล่กวดสุนัขจิ้งจอก, Syn. huic
English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
fowler(n) พรานล่าสัตว์ปีก
gunner(n) คนทำปืน,นักล่าสัตว์,ทหารปืนใหญ่,มือปืน
hound(n) สุนัขล่าสัตว์,คนต่ำช้า,พวกขี้ยา
hunt(vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า
hunter(n) นายพราน,ผู้ล่า,นักล่าสัตว์,สุนัขล่าสัตว์
safari(n) การเดินทางไกล,การเดินทางล่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaseเขตล่าสัตว์ป่า (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gameการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
game lawกฎหมายควบคุมการล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Huntingการล่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hunt down (phrv.) ล่าสัตว์
poach for (phrv.) ล่าสัตว์ See also: ไล่ล่า (สัตว์), จับ (ปลา)
poach on (phrv.) ล่าสัตว์ See also: จับปลา
hunt for (phrv.) ล่าสัตว์เพื่อ (ด้วยปืน)
bag (vt.) ฆ่าหรือจับ (ในการล่าสัตว์) Syn. capture, catch
be in at the death (idm.) อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ Syn. be in at the kill
be in at the kill (idm.) อยู่ด้วยหรือปรากฎตัวอยู่ด้วยขณะล่าสัตว์หรือฆ่าสัตว์ Syn. be in at the death
beagle (n.) สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์
bird dog (n.) สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter
bird of prey (n.) นกล่าสัตว์อื่นหรือนกเล็กๆ เป็นอาหาร
coursing (n.) กีฬาล่าสัตว์ (โดยใช้สุนัขดมกลิ่น)
field sport (n.) กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา) Syn. hunt, shooting
flush (vt.) ทำให้ตื่นตกใจจนบินหนี (การล่าสัตว์)
grayhound (n.) สุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์สำหรับล่าสัตว์
greyhound (n.) สุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ ใช้ล่าสัตว์
harrier (n.) เหยี่ยวจำพวก Circus ที่ล่าสัตว์เล็ก
hunt (n.) การล่าสัตว์
hunting (n.) การล่าสัตว์
kayak (n.) เรือล่าสัตว์ที่หุ้มด้วยหนังสัตว์ Syn. kaiak
master of foxhounds (n.) ผู้ดูแลสุนัขล่าสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have fishing, hunting and a charming view of the sunsets.พวกเราตกปลา ล่าสัตว์ และทิวทัศน์ยามอัศดงช่างงามแท้
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์
He says he uses it for hunting.เขาบอกว่าเขา จะใช้มันสำหรับการล่าสัตว์
Huntin'? What do you hunt, elephants?การล่าสัตว์ สิ่งใดที่คุณล่า ช้างไหม
Didn't we go hunting here up last year?เราไปล่าสัตว์ที่นี่ปีที่ผ่านมาไหม
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์
Yeah, but without their bikes they're just skirt-chasers out of water.ใช่, แต่ไม่มีมอเตอร์ไซด์นะ พวกเขาเพิ่งจะไล่ล่าสัตว์น้ำน่ะ
Hunting rifles, anything.ปืนล่าสัตว์ หรือปืนอะไรก็ได้
Sir Mr. Ventura has an affinity for animals.ท่านกงศุล... ...คุณเวนทูร่ามีจิตสื่อถึงเหล่าสัตว์น่ะครับ
Both are known poachers and have been seen in the area!ทั้งสองเป็นพวกล่าสัตว์ผิดกฎหมายในแถบนี้
We're hunting a god. Let her do the dirty work.เรามีการล่าสัตว์เทพเจ้า ให้เธอทำงานสกปรก
D Your head will collapse but there's nothing in it d And you'll ask yourself d Where is my mind?เหล่าสัตว์น้ำต่างหลบ ซ่อนอยู่หลังโขดหิน
I was actually hoping you might join me for morning huntฉันอยากให้คุณมาร่วมล่าสัตว์ กะฉันในตอนเช้าจริง ๆ
His memory lasts 10 seconds.ในอุบัติเหตุขณะล่าสัตว์ ความจำของเค้ามีแค่สิบวินาที
In his free time, he likes hunting and fishing up in the Bluestone valley.ในช่วงเวลาพักผ่อนของเขา ขาชอบล่าสัตว์และตกปลาที่หุบเขาบลูสโตน
We can hunt in November.เราสามารถล่าสัตว์ได้ในฤดูหนาว
Just a few weeks. For the shooting.สองสามอาิทิตย์ครับ เพื่อมาล่าสัตว์
This is basically a tune-up for the grouse season, which is starting soon.มันจะง่ายขึ้นเมื่อถึงฤดูล่าสัตว์ป่า ซึ่งมันใกล้จะมาถึงแล้ว
Perhaps a hunt could please Your Majesty.แต่ว่าล่าสัตว์ได้ ฝ่าบาท
Party 'No', but hunting 'Yes'?ฉลองไม่ได้ แต่ล่าสัตว์ได้?
Come up here hunting around this time of year.มาล่าสัตว์ประจำช่วงเดือนนี้ของปี
I was hunting these woods when your mommy was still kissing you good night.ฉันออกล่าสัตว์ตั้งแต่แม่นายเพิ่งจูบราตรีสวัสดิ์
I went hunting with Brother.ข้าไปล่าสัตว์กับเสด็จพี่
They're hunting us like animals, and I'm running out of ideas.มันตามล่าเราอย่างกับล่าสัตว์ และฉันคิดอะไรไม่ออกแล้ว
The Indians use it to hunt. It doesn't kill the animal, but it'll put it to sleep.พวกอินเดียนมักใช้ในการล่าสัตว์ มันไม่ทำให้ตายหรอก แต่ทำให้หลับ
Seen last Thursday at 7:30 p.m., riding without an escort... toward the Imperial Hunting Lodge.เห็นครั้งสุดท้ายเวลาทุ่มครึ่ง ขี่ม้าคนเดียว.. มุ่งหน้าไปทางตำหนักล่าสัตว์ของพระราชวัง
Does your father still hunt?พ่อเธอยังล่าสัตว์อยู่รึเปล่า
He says he was your guide in a hunt.เขาบอกว่าเคยเป็นไกด์ล่าสัตว์ให้คุณ
And we can't use these for hunting because of the noise.แต่ใช้ล่าสัตว์ไม่ได้ เสียงดัง
I am Flint Sky. I have hunted this forest from the day I came of age.ข้าคือศิลาเวหา ข้าล่าสัตว์ในป่านี้นับตั้งแต่วัยรุ่น
He hunts this forest with meเขาล่าสัตว์ในป่านี้กับข้า
He will hunt it with his son after I am gone.เขาจะล่าสัตว์กับหลานข้าเมื่อข้าสิ้นไปแล้ว
He and daddy go hunting together.เขากับพ่อฉันออกล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยๆ
You're fair game now,boy, and it's open season.เกมเราเท่ากัน และมันเป็นฤดูล่าสัตว์
Horses, hounds and constipated British lords.ม้า สุนัขล่าสัตว์ และขุนนางอังกฤษ
Sorry. Can't help you. If you want a guided hunt, I'm your man.เสียใจ ผมช่วยคุณไม่ได้ ถ้าคุณต้องการไกด์ล่าสัตว์ ผมยินดี
This is for hunters.นั่นเอาไว้ล่าสัตว์น่ะ
They organize good hunting parties.นานๆเค้าจะออกไปล่าสัตว์กันที
Grows and shoots his own food.โต และ ล่าสัตว์กินเอง
The gun Donnie learned to hunt with when he was a kid.เป็นปืนที่ดอนนี่ใช้ฝึกล่าสัตว์ ตอนเด็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล่าสัตว์
Back to top