ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลื่นไหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลื่นไหล*, -ลื่นไหล-

ลื่นไหล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลื่นไหล (v.) flow Ops. ฝืด
English-Thai: HOPE Dictionary
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
glide(ไกลดฺ) v.,n. (การ) ลื่นไหล,ร่อน,เลื้อย,เคลื่อนที่อย่างเร็วและแผ่วเบา, See also: glidingly adv., Syn. slither,slip
glider(ไกล'เดอะ) n. เครื่องร่อน,สิ่งที่ลื่นไหล
slide(สไลดฺ) {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทำให้) ลื่น,ไถล,เลื่อนไถล,ร่อน,ล่อง,ค่อย ๆ ผ่านไป,ถลำลึก n. การลื่นไถล,การล่อง,การค่อย ๆ ผ่านไป,ผิวหน้าลื่น,สิ่งที่ลื่นไหล,รางเลื่อน,สิ่งที่พังลงมา,ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา,ทางลื่นไหล,ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
sliding(สไล'ดิง) adj. เลื่อนไปมาได้,เปลี่ยนแปลง,ลื่นไหล {sly
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน,คล้ายเลน,เต็มไปด้วยโคลนเลน,เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว,ลื่นไหล,เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
slippage(สลิพ'พิจ) n. การเลื่อนไหล,การลื่นไหล,ปริมาณการเลื่อนไหลหรือลื่นไหล,ปริมาณงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเลื่อนไหล
slither(สลิธ'เธอะ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ลื่นไหล,เลื่อนไหล,ไถล,เลื้อย, See also: slithery adj., Syn. slink,glide,slide
soapy(โซ'พี) adj. ทาด้วยสบู่,แช่สบู่,เกี่ยวกับสบู่,เหมือนสบู่,ประจบสอพลอ,ลื่น,ลื่นไหล., See also: soapily adv. soapiness n., Syn. sudsy
English-Thai: Nontri Dictionary
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flow (vi.) ลื่นไหล See also: ไหลคล่อง, ดำเนินไปอย่างราบรื่น Syn. move, pass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slipping again. Slipping. Sarah!ลื่นไหลอีก ซาร่า ลื่นไหล!
Slips off banana skins and dressing on the side.ลื่นไหลเปลือกกล้วย แล้วมาแต่งตัวกัน
I don'tknow what you wanna do. Tell Jesse or Ramon.ลื่นไหลไปกับการแร็ป ท็อปต่อด้วยการแร็ปเพลง Disco
Listen, it's gonna be fine.ลื่นไหลไร้สาระใหม่ ๆ ได้เรื่อย ดังนั้น คุณต้องพร้อมที่จะตอบโต้
Take this. Wave it at anything that slithers.เอานี่ไป, โบกมันใส่ทุกอย่างที่ลื่นไหล.
This whole place is slithering!สถานที่ทั้งหมดนี้มันลื่นไหล!
Grip it tight. You don't wanna be sliding off the end.จับไว้แน่น ๆ เธอคงไม่อยากลื่นไหลตกลงมานะ
Yeah, a smooth, and I'd like to think a... very... compelling speech.ใช่ ความลื่นไหล ฉันอยากจะคิด... สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวใจคน
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล
I've cleared your accupoint, in the future, your energy will be able to flow smoothly.ข้าคลายจุดต่างๆให้เจ้า ต่อไป, เจ้าสามารถให้พลังของเจ้าได้อย่างลื่นไหล
These kills are precise, but there's also a fluidity, even some improvisation.การฆ่าพวกนี้แม่นยำมาก แต่ก็ยังมีความลื่นไหล หรือแม้แต่ฉับพลันทันที
For everything smoothly ... Did the King with a bag full of products.เพื่อให้ทุกอย่างลื่นไหล ราชาจึงมากับของเต็มกระเป๋า
It was like he slipped out the back door.คล้ายกับว่าเขาลื่นไหล ออกไปนอกประตู
Oh, I'm really flexible.โอ้ ฉันค่อนข้างจะลื่นไหลนะคะ
I don't know.สเก็ตอย่างลื่นไหลในตอนนี้...
# Flow like a harpoon daily and nightly # # Will it ever stop? Yo, I don't know ## ลื่นไหลทั้งวันคืน มันจะหยุดมั้ย?
* I'll oil you up and drop you down **ฉันจะทำเธอลื่นไหล และทำให้คุณร่วงต่ำลง*
Homicide loot's got some smooth moves.เพอร์เฟคมาก พวกนักสืบ ลื่นไหลไปเรื่อย
Face, what's the most important part of a well oiled plan?เฟส.สิ่งที่สำคัญที่สุดของแผนที่ลื่นไหลคืออะไร
Look, it flows better.ดูสิ มันลื่นไหลดีกว่า
Welcome to the slippery slope.ยินดีต้อนรับ สู่ทางลาดที่ลื่นไหล
Guy probably started doing cartwheels as soon as you left.เขาทำงานให้คุณลื่นไหลเลยนะตอนที่คุณไม่อยู่
The love that I fought so hard for is slipping away.ความรักที่ฉันต่อสู้อย่างลำบากกำลังลื่นไหลไป
NOT PARTICULARLY.เพราะคุณเป็นพวกลื่นไหลอยู่แล้ว
Nothing gets conversation flowing like a good red.ไม่มีการสนทนาไหนที่ลื่นไหลเหมือนสีแดงนี้
Yes, "Operation: Darena" going very smooth.ใช่แล้ว ตอนนี้สถานะการณ์ลื่นไหลมาก
My dance moves aren't as smooth as Artie's yet.การเต้นของฉันยังไม่ลื่นไหลเท่านั้น
It seems you've had something of an influence on her, Mr. Reese.ดูเหมือนคุณจะมีอะไรบางอย่าง ที่สอนให้หล่อนรู้จักลื่นไหลนะ คุณรีส
♪ I hear that father dip is gonna blow the blues ♪ฉันได้ยินเสียงป๊ะป๋าดิป มันลื่นไหลและน่าเศร้า
Let's see what else we can find out. _ลองดูว่ามีอะไรอีกที่เราสามารถหาได้ ผมรู้ว่าคุณลื่นไหล
I would, except the ambassador's english is terrible and, well, your French is flawless.ก็อยากอยู่ แต่ว่าภาษาอังกฤษของทูตเค้าแย่มากเลย แต่ภาษาฝรั่งเศสของลูกนะลื่นไหลที่สุด
But I could use a new camera, with a smoother zoom.แต่ผมอยากได้กล้องตัวใหม่ ที่ซูมลื่นไหลกว่านี้
I thought it was odd at first, but then I remembered your dissertation was on the fluidity of metaphor.ตอนแรกผมก็คิดว่ามันแปลกNแต่ผมจำได้ว่า วิทยานิพนธ์ของคุณเป็นเรื่องNความลื่นไหลของคำอุปมา
All that creeps, all that crawls, all that slithers.สัตว์ที่เลื้อย สัตว์ที่คลาน สัตว์ที่ลื่นไหล
I can't take my eyes up off it moving so phenomenally the room on lock the way we rock it so don't stop under the lights, when everything goes nowhere to hide when I'm getting you closeหยุดไม่ได้ ต้องจ้องมองทุกคราว ดูว่องไวลื่นไหลกว่าใจคิด ให้ห้องสะท้านสั่นไหวอยู่ไม่เบา อย่าหยุดยั้ง
'Cause everything is going great down here.ทุกอย่างข้างล่างนี่ลื่นไหล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลื่นไหล
Back to top