ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลำคอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลำคอ*, -ลำคอ-

ลำคอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำคอ (n.) neck See also: throat Syn. คอ
English-Thai: HOPE Dictionary
aden(อาด' เดน, แอด' เดน) ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน (a seaport in Yemen)
adenoids(แอด' ดินอยด์) n. ชื่อเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่บวมโตในลำคอส่วนบน
aphonia(เอโฟ'เนีย) n. ภาวะไม่มีเสียงเนื่องจากอวัยวะเสียงในลำคอบกพร่อง. -aphonic adj.
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burryadj. มีหนามมาก,ยู่ยี่,ขรุขระ,มีเสียงห้าวในลำคอ
gullet(กัล'ลิท) n. หลอดอาหาร,ลำคอ,คอหอย,สิ่งที่คล้ายหลอดอาหาร,ทางน้ำ,ธารน้ำลึก
guttural(กัท'เทอรัล) adj. เกี่ยวกับลำคอ,แหบแห้ง,เกี่ยวกับเสียงจากลำคอ n. เสียงจากลำคอ., See also: gutturalness,gutturality,gutturalism n.
harrumph(ฮะรัมฟฺ) vt,ทำเสียงต่ำจากลำคอ
maw(มอ) n. ปาก คอ คอหอยหรือหลอดอาหารของสัตว์ (โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร) ,กระเพาะใต้ลำคอไก่หรือเป็ด,กระเพาะ
throat(ไธรท) n. คอ,ลำคอ,ส่วนที่คล้ายคอ,ส่วนหน้าของคอ,ทางเข้า,เสียงที่เปล่งจากคอ,vt. เปล่งเสียงจากลำคอ,ทำคอ,ทำทางเข้า -PHr. (cut one's own throat ทำลายตัวเอง) -Phr. (jump down someone's throat ด่า ต่อว่า)
throaty(โธรท'ที) adj. เกิดจากลำคอ,เปล่งจากลำคอ,เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงลำคอ,เสียงโครกคราก, See also: throatily adv. throatiness n.
thrush(ธรัช) n. นกเล็กร้องเพราะจำพวกหนึ่งในตระกูล Turdidae, นักร้องหญิงอาชีพ,โรคเชื้อราที่ปากหรือลำคอ
voice boxn. กล่องเสียง (ที่ลำคอมนุษย์)
weasand(วี'เซินดฺ) n. ลำคอ,หลอดอาหาร,หลอดลม, Syn. weazand,wessand,weason
English-Thai: Nontri Dictionary
guttural(n) เกี่ยวกับคอหอย,มาจากคอหอย,เกี่ยวกับลำคอ
throat(n) คอหอย,ลำคอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]
Angle, Neck-Shaftมุมที่เกิดจากส่วนคอของกระดูกกับลำคอของกระดูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
weasand (n.) ลำคอ (คำโบราณ) See also: หลอดอาหาร, หลอดลม
cervix (n.) ลำคอ (อวัยวะ) See also: คอ Syn. nape
neck (n.) ลำคอ (อวัยวะ) See also: คอ Syn. cervix, nape
angina (n.) โรคอักเสบที่ลำคอ
buff (n.) เกราะที่ป้องกันใบหน้าส่วนล่างและลำคอ
choker (n.) ผ้าที่พันรอบลำคอ
choker (n.) สร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอ
guttural (adj.) เกี่ยวกับเสียงที่เกิดจากลำคอ Syn. throaty, hoarse, gruff
gutturalize (vt.) ออกเสียงจากลำคอ
necklet (n.) เครื่องประดับลำคอ See also: สร้อยคอ Syn. necklace
probang (n.) เครื่องมือแพทย์มีลักษณะเป็นแท่งยาวใส่ลงไปในลำคอ
throat (vt.) เปล่งเสียงจากลำคอ
throaty (adj.) ซึ่งเปล่งเสียงจากลำคอ Syn. hoarse, deep, husky
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two, throat. Paralyze the vocal cords, stop screaming.สอง ลำคอ ทำให้หลอดเสียงเป็นอัมพาต ส่งเสียงไม่ได้
Head, neck, chest. or you die first.ให้ยิงที่หัว ลำคอ หน้าอก
Throat, third eye, and crown.ลำคอ ดวงตาที่สาม และกระหม่อม
Your neck. You've got, like, green paint all over you.ลำคอของคุณ คุณได้มีเช่น สีเขียวทั่วคุณ
Her throat was slit?ลำคอของเธอถูกตัดเป็นทางยาวใช่มั๊ย?
The neck was still strong too.และลำคอก็ยังคงแรงด้วย
His neck's broken. He couldn't have felt a whole lot.{\cHFFFFFF}ลำคอของเขาเสีย เขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกมากทั้ง
Don't let it happen again.ตัดลำคอของคุณในครั้งต่อไป
They will put a bullet through your neck for what you've made them do.ผ่านด้านหลังของลำคอของคุณ สำหรับสิ่งที่คุณได้ทำให้พวก เขาทำ ฉันไม่คิดว่าเจอร์รี่
Charlie's copped a saucer in the throat.ชาร์ลี ได้รับจานรองในลำคอ
Multiple traumas, spleen, liver, lung, flail chest, left neck of femur, renal shutdown.หลายชอกช้ำ, ม้าม, ตับ, ปอด ไม้ตีพริก หน้าอกลำคอด้านซ้ายของ กระดูกปิดการทำงานของไต
I don't want you to cut your own throat!ผมไม่ต้องการตัดลำคอของคุณ
He was stabbed in the throat.เขาถูกแทงเข้าที่ลำคอ
Yep. He kicked the poor bastard right in the throat.อ้อ เขาเตะขวาไอ้ที่ไม่ดีในลำคอ
He's already got the mayor breathing down my neck.เขาแล้วมีนายกเทศมนตรีลงลำคอหายใจของฉัน
Soon, I will be sultan, not that addlepated twit. -And then I stuff the crackers down his throat!ในไม่ช้า ข้าจะเป็นสุลต่าน ไม่ใช่เจ้าโง่นั่น และข้าจะยัดขนมปังเหล่านั้นเข้าไปในลำคอมันเอง!
[ Marsellus, Muffled ] Motherfucker![Marsellus, ลำคอ] เวรตะไล!
[ Marsellus Screaming, Muffled ][Marsellus กรีดร้องในลำคอ]
Hell, what about me? Crazy old fool damn near cut my throat.นรกสิ่งที่เกี่ยวกับผมได้ไหม บ้าแช่งคนโง่เก่าใกล้ตัดลำคอของฉัน
PS. Tell Heywood I'm sorry I put a knife to his throat.PS เฮย์วู้ดบอกฉันขอโทษฉันใส่มีดที่ลำคอของเขา
She's just clearing her throat. She hasn't even started to sing yet.เธอเป็นเพียงแค่การล้างลำคอของเธอ เธอยังไม่ได้เริ่มต้นแม้จะร้องเพลงยัง
Point of light in the shadow of the neck leading the eye.มันทำให้เกิดเงาบนลำคอและขับประกายดวงตา
You have a beautiful neck. Stop wearing turtlenecks.คุณมีลำคอที่สวยมาก เลิกใส่เสื้อที่ปิดคอเถอะครับ
What I'm talking about is Kyle lying on a bed with a ventilator down his throat being fed through one tube and pissing out another.ฉันกำลังพูดว่า ไคล์ นอนอยู่บนเตียง มีเครื่องช่วยหายใจ แย่อยู่ในลำคอ มีสายยางสำหรับให้อาหารสายหนึ่ง แล้วฉี่ออกอีกสายหนึ่ง
It's from the hallway. Some kind of humming.มันมาจากทางเดิน มันเป็นเสียงร้องเพลงอยู่ในลำคอ
There's a wound on her throat... just above the left collarbone.จากแผลที่ลำคอ เหนือกระดูกคอด้านซ้าย
...but to keep your neck from being irritated from the constant turning to spot enemy aircraft.รักษาลำคอไม่ให้เกิดแผล จากคอบิดหมุนไม่ยั้ง มองหาเครื่องบินข้าศึก
They say she has a clitoris halfway down her throat.ว่ากันว่า หล่อนมีช่องคลอดต่อกับลำคอ
Aish there was a lot more... but for the most beautiful neck it has to be Thai girls.ยังมีอีกเยอะน่า... แต่ลำคองามที่สุด ต้องเป็นผู้หญิงไทย
You can't talk right now.คุณมีท่อสอดอยู่ในลำคออยู่
Unfortunately, the only drug she's had enough of to have this kind of reaction is cephalosporin.เพราะเธอทานมันเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว แล้วยังไงต่อ? เธอทานมันแก้ลำคออักเสบ
Why does his throat think His lungs are his stomach?ทำไมลำคอเค้าเชื่อมกับปอด กับกระเพาะเขาเหรอ?
And why are your throats Closing up?และทำไมลำคอเขากำลังปิด?
Throat singing?ในลำคอ ร้องเพลงในลำคอเหรอครับ
However, the neck wound transected the trachea below the epiglottis.แต่ แผลที่ลำคอพาดผ่านหลอดลมใต้ลิ้นปี่
At this point, all I can say for sure is the neck wound occurred before the blow to the head.ณ จุดนี้ ฉันพูดได้แค่ว่า แผลที่ลำคอเกิดก่อนรอยจามที่ศรีษะ
My father died of throat cancer last year.มะเร็งในลำคอคร่าชีวิตพ่อฉันเมื่อปีก่อน
Steel and nickel filings were recovered from Derrick's throat lacerations.ผงเหล็กและนิกเกิลที่พบจากแผลในลำคอของเดอริค
Okay, we should be peer-to-peer and ready to look right down RIPLEY's throat.เอาละ เราคงมี P2P แล้วก็พร้อมมองเข้าไปในลำคอริปลี่
My hands caressed your hands, my lips caressed your neck...มือของฉันสัมผัสมือของเธอ.. ริมฝีปากของฉันสัมผัสลำคออันบอบบาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลำคอ
Back to top