ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละเลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละเลง*, -ละเลง-

ละเลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละเลง (v.) smear See also: spread, daub Syn. ป้าย, ทา
English-Thai: HOPE Dictionary
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
toolboxช่องเครื่องมือโปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมจะจัดให้มีเครื่องมือต่าง ๆ เตรียมไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์ การเขียนรูปสี่เหลี่ยม การเขียนเส้นตรง การหมุน การทำเอียง เป็นต้น ถ้าเป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพ จะยิ่งมีเครื่องมือมาให้มากชนิด รวมทั้งการใส่สีให้ด้วย เครื่องมือระบายสี ก็มีทั้งที่เป็นเหมือนพู่กัน ลากเป็นเส้นได้ ตัดขอบได้ ละเลงสีเต็มพื้นที่ หรือจะพ่นเป็น ฝอยเหมือนสเปรย์ ก็ได้ เป็นต้น บางโปรแกรมทำเป็นปุ่ม (button) ให้ใช้เมาส์กดแทนคำสั่งต่าง ๆ ได้ เรียกว่า toolbarดู toolbar ประกอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
smear (vi.) ละเลง See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน Syn. rub, spread, wipe
smear (vt.) ละเลง See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน Syn. rub, spread, wipe
slime (vt.) ละเลงด้วยโคลน See also: ป้ายด้วยโคลน
smear (n.) สิ่งที่เอาไว้ละเลง See also: สิ่งที่เอาไว้ทาหรือป้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I call him that because he likes to draw first blood.ฉันเรียกมันว่าแรมโบ้ ก็เพราะว่ามันชอบที่จะละเลงพื้น... ...ด้วยเลือดของศัตรู
There will be blood tonight!คืนนี้จะต้องละเลงเลือดกันล่ะ!
By the way, that's flammable substance smeared on your body.และอย่าลืมว่า/Nมีสารไวไฟละเลงอยู่ทั่วตัวของคุณ
I don't give a crap if you covered yourself in peanut butter... and had a 15 hooker gang-bang.ผมไม่เห็นจะสนใจอะไร ต่อให้คุณละเลงตัวคุณด้วยเนยถั่วทั้งตัวก็เหอะ หรือจะไปมั่วกับอีตัว 15 คนก็ตาม
Jimmy, you fucking lotion lover.จิมมี่มึงแม่งละเลงตัวด้วยโลชั่นสวาท
They clear you to contaminate the crime scene, too?เขาบอกให้คุณมาละเลงที่เกิดเหตุ ให้เลอะเทอะด้วยรึเปล่า
The last thing I remember was thinking that I hope he's not smearing my eye makeup all over.สิ่งสุดท้ายที่จำได้.. ชั้นคิดว่า ฉันหวังว่าเครื่องสำอางคงยังไม่ละเลงไปทั่วหน้า
Next time it'll be your pretty little brains all over the pavement.คราวหน้า สมองน้อยๆของแกจะละเลงพื้น
First, she ripped off its arms, stuffed it with chili.เธอกระชากแขนออกก่อน แล้วก็ละเลงชิลลี่
Biting, scratching, panting, tongue all over the place.ทั้งกัด ทั้งข่วน หายใจระรัว ละเลงลิ้นไปทั่ว
Yeah, to scare people. You know, war paint.ใช่ มันแต่งหน้ายังกะผ่านสงครามละเลงสีมา
We painted the wall with his brain. Painted it.เราทาผนังด้วยสมองของมัน ละเลงซะจนทั่วเลย
After today's events, how much egg does the U.S. court system have on its face for exonerating Lincoln Burrow?หลังจากเหตูการณ์วันนี้ จะมีไข่ละเลงหน้าศาลของอเมริกากี่ใบ สำหรับคำตัดสินให้ลินคอล์น เบอร์โรว์พ้นผิด?
Hello, my precious blueberries. Hello. All right, let's spin those wheels and play.สวัสดี ศิษย์บลูเบอร์รี่สุดที่รัก เอาล่ะ มาหมุนแป้นนั่นแล้วก็เริ่มละเลง
With beef stroganoff on my head?เนื้อละเลงอยู่บนหัวฉันนี่ไง
Yeah. And the blood on her face is smeared, not splattered.ใช่ และเลือดบนหน้าเธอก็ถูกละเลง ไม่ใช่กระจายเป็นจุดๆ
Appreciate the smear campaign and kudos to you and your bitchcrafty friend for staging a little coup, but if you wanted Prez, you shoulda had...ขอบใจนะที่มาละเลงหน้าป้ายฉัน ขอชมเธอกับเพื่อนแม่มดเธอเลย ที่มาแสดงตัวต่อต้านขนาดนี้ แต่ถ้าอยากจะเป็นประธานจริงล่ะก็ ทำไมไม่...
Ultimately, he decided his only choice was to screw Julia after all.ทางออกเดียวของเขาคือ ต้องละเลงกับจูเลีย
I could put up a video of me mixing cake batter with my boobs and it will get eight million hits.ถ้าฉันอัพคลิปเค้กละเลงนม คลิกก็มา 8 ล้านแหละ
He's smearing blood on the walls, exhibiting more control and rage over his victims, taking pleasure in the kill.มีบางอย่างใหม่ๆ เขาละเลงเลือดบนผนัง แสดงว่าเขาควบคุมได้ มากขึ้นและรุนแรงขึ้น ต่อเหยื่อของเขา ทำให้สนุกสนานกับการฆ่า
I shall claim my vengeance by spilling the blood of Shin Kamiya!แต่บอกได้ว่าการแก้แค้นของข้า มันต้องละเลงเลือดของ ชิน คามิยะ!
You mean a hedgehog with a stethoscope, and to me, art means reaching down your throat, tearing your guts out, and smearing it all over canvas.คุณหมายถึงเม่นกับหูฟัง แต่สำหรับผม ศิลปะหมายถึงบางอย่างที่เข้าถึงภายใน ดึงความกล้าของคุณออกมา และถูกละเลงลงบนภาพเขียน
I got my gun to his throat and I'm gonna paint a Jackson Pollock with his insides.ฉันเอาปืนจ่อคอเขาอยู่ ฉันจะใช้เครื่องในเขาละเลงที่นี่
I gotta clean up the mess that Taylor's men made after they ripped up the joint.ผมต้องเก็บกวาด ผลงานของลูกน้องเทเลอร์ ละเลงไว้เละไปหมด
Isn't that like smearing crap on your own face?มันเหมือนละเลงขี้บนใบหน้าตัวเองไม่ใช่หรือ
But some guy named Pollock can splatter paint on a canvas and you think it's worth millions of dollars.แต่คนบางคนที่ชื่อ พอลล็อค สามารถเอาสีมาละเลงบนผืนผ้าใบ แล้วนายก็คิดว่า มันช่างมีค่า เหลือแสน
"Splatter paint on a canvas"?"ละเลงสีบนผ้าใบ"เนี่ยนะ?
HPD wants answers, the Yakuza wants blood.ตำรวจอยากได้คำตอบ ยากูซ่าอยากละเลงเลือด
This thing is a bloodbath.นี่เป็นการละเลงเลือดหมู่จริงๆ
Yeah, the boyfriend's band pours fake blood all over themselves on stage.ใช่,วงดนตรีของแฟนเธอ ชอบละเลงเลือด ทั่วร่างของพวกเขา\ ในระหว่างการแสดง
You shut the fuck up, retard, before I beat your brains out.หุบปากของแกไปเลย ไม่ต้องมาถ่วง เดี๋ยวพ่อผ่าสมองออกมาละเลง
You can't just pin me down and slather peanut butter all over my private self.คุณมาขึงผม และละเลงเนยถั่ว ไปทั่วเนื้อตัวผมไม่ได้
Is it the policy to leave patients unclothed and unclean, some of them smeared in their own feces?เป็นนโยบายหรือเปล่าคะที่ทิ้งให้ผู้ป่วยไม่สวมเสื้อผ้า และเนื้อตัวสกปรก ผู้ป่วยบางราย ก็ละเลงอุจจาระตัวเองเล่น
My face smeared all over the news.หน้าผมถูกละเลงอยู่ในข่าวไปทั่ว
You drank with me, you watched Spaceballs with me...ดื่มเป็นเพื่อนผม ดูเรื่อง สเปซบอลล์ ละเลงจักรวาล กับผม..
Now, she likes to finger paint with her own shite.เธอชอบใช้มือละเลงอึตัวเองวาดภาพ
But return to me again empty-handed, and I will bathe the starways in your blood.แต่หากครั้งหน้ากลับมามือเปล่า ข้าจะละเลงทางช้างเผือกด้วยเลือดเจ้า
KY jealous all over his dick.ความอิจฉาที่ว่านั่นละเลงทั่วกระปู๋ของเขา
Michael works the ladder. I will banksy that mother!ไมเคลจับบันได ส่วนฉันละเลงเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละเลง
Back to top