ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ละห้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ละห้อย*, -ละห้อย-

ละห้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละห้อย (adv.) woefully See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม
English-Thai: HOPE Dictionary
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
sighingly(ไซ'อิงลี) adv. อย่างละห้อยหา,อย่างถอนหายใจ,อย่างเพรียกร้องหา
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
English-Thai: Nontri Dictionary
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I've got 10 pounds of dangling maturity right here, Leesy.ผมหนักเพิ่มขึ้น 10 ปอนด์และห้อยโตงเตงจนเป็นหนุ่มนี่ไง ลีซี่
Now, I didn't cry during Waiting to Exhale... and I'm certainly not gonna fall for your puppy-dog eyes.ดูหนังเศร้าฉันยังไม่ร้องไห้เลย ไม่ใจอ่อนกับตาละห้อยหรอกนะ
You've got your worried eyes. You look like a little worried doggy.ตาคุณดูกังวลนะ คุณดูเหมือนหมาน้อยตาละห้อยเลย
This one was following me around like a little puppy dog all night.เขาเดินตามฉัน ตาละห้อยเหมือนลูกหมาทั้งคืน
Puppy dog eyes. Nice touch.ทำตาโตละห้อย อ้อนนะเรา!
Or you to join him, leaving me woefully unattended.หรือคุณที่จะร่วมงานกับเขา ทิ้งฉันไม่ต้องใส่ละห้อย
If he could hear you right now, like as a ghost or something, he is for sure laughing at how sappy you sound.ถ้าเขาได้ยินที่เธอพูดตอนนี้ แบบว่า เป็นวิญญาณ หรืออะไรทำนองนั้น เขาต้องหัวเราะเยาะ เสียงละห้อยของเธอแน่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ละห้อย
Back to top