ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงท้าย*, -ลงท้าย-

ลงท้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงท้าย (v.) end up See also: end Syn. จบ Ops. ขึ้น, เริ่มต้น
ลงท้าย (adv.) finally See also: at last Syn. ในที่สุด, สุดท้าย Ops. เริ่มแรก
English-Thai: HOPE Dictionary
afterword(อาฟ' เทอเวิร์ด, แอฟ-) n. คำแถลงท้ายเล่ม., Syn. afterwords
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
gerund(เจอ'เรินดฺ) n. อาการนาม,คำนามที่ลงท้ายด้วยing., See also: gerundial adj.
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด,ยุติ,ลงท้าย,เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end,stop
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
English-Thai: Nontri Dictionary
esquire(n) คำลงท้ายชื่อผู้ชายในจดหมาย
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centuryศตวรรษ“ศตวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ศต” (อ่านว่า สะ-ตะ) หมายถึง “ร้อย” กับคำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ศตวรรษ” (อ่านว่า สะ-ตะ-วัด) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “century” (อ่านว่า เซน-ชะ-รี หรือ เซ็น-จุ-รี ตามสำเนียงไทย) ซึ่งหมายถึงรอบ ๑๐๐ ปี โดยการนับเริ่มนับที่จุดใดนั้น มีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐ (อ่านว่า
Millenniumสหัสวรรษ“สหัสวรรษ” (อ่านว่า สะ-หัด-สะ-วัด) ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “millennium” (อ่านว่า มิล-เลน-เนียม) หมายถึงรอบ ๑๐๐๐ ปี คำว่า “สหัส” (อ่านว่า สะ-หัด หรือ สะ-หัด-สะ) หมายถึง “พัน” คำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” โดยการเริ่มนับนั้นมีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่างคือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐๐ (อ่านว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
end up (vi.) ลงท้าย See also: ในที่สุด, ลงเอย, สรุป
P.S. (n.) คำลงท้าย Syn. note, appendix, appendage
postscript (n.) คำลงท้าย Syn. P.S., note, appendix, appendage
tag (n.) คำลงท้าย Syn. tag question
tag question (n.) คำลงท้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They in effect announced that they were going to fire us for no cause.ลงท้าย พวกเขาก็ประกาศว่าจะไล่เราออก โดยไม่มีสาเหตุใด ๆ นี่ชักจะเกินไปหน่อย
And in the end it all turns out the same. You're alone.ลงท้ายมันก็เหมือนกันหมด เราอยู่ลำพัง
She ended up delivering his litter at prom.ลงท้ายเธอคลอดลูก ระหว่างงานพรอมเลย
Or I'll take you down with me.ลงท้ายเราทั้งคู่อาจหนีออกจากที่นี่ไม่ได้
I should sign "a friend", like all anonymous letters, but my name is Renato.ผมควรลงท้ายว่า"จากเพื่อน"... เหมือนในจดหมายนิรนาม แต่ผมชื่อเรนาโต้
I need any prescription medications you find, especially drugs that end in "mycin" and "cillin." Those are antibiotics.ผมต้องการยาแแบบไหนก็ได้ที่คุณหาเจอ โดยเฉพาะที่ลงท้ายด้วย มัยซิน และ ซิลิน
I'll jump out, grab her, and while you open the trunk...ชั้นจะกระโดดออกไปตะครุบตัวเธอไว้แล้วยัดลงท้ายรถเลย
I go to stalk a killer and I end up with a new car?ผมไปซุ่มดูฆาตรกร กลับลงท้ายซื้อรถใหม่
She's barely lucid enough to form word endings, much less plan a series of attacks on Nigel's life.เธอค่อนข้างชัดเจนพอที่จะใช้คำลงท้าย มากกว่าแผนในการเอาชีวิตไนเจิล
It's boring how everything ends in "o". "Polo" and "Aero".น่าเบื่อจัง อะไรๆก็ลงท้ายด้วย "สระโอ" "โปโล" แล้วก็ "แอโร่"
I say he crashes and we end up with a stand-off, maybe hostages.ฉันว่าเขาจะต้องขับรถชน และพวกเราจะลงท้ายด้วยการ บางทีอาจเป็นตัวประกัน
Uh, Strauss-- two S's.สเตราสส์ ลงท้ายด้วยเอสสองตัว
They all want to play cop instead of just being scientists-- and they end up trampling on everything.พวกเขาอยากเล่นบทตำรวจ แทนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เลยลงท้ายด้วยการทำสภาพที่เกิดเหตุเสียหายหมด
In alphabetical order, so since "v" comes before "w,"ด้วยตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย "v" ลงท้ายด้วย "w"
On my father's side. There's an "e" at the end.เป็นชื่อทางพ่อฉัน ลงท้ายด้วยตัวอี
Well, not everyone winds up dead.ว้าว แต่ไม่ทุกคน ที่ลงท้ายด้วยความตาย
Vanessa is an all's well that ends well kind of girl.วาเนสซ่าเป็นคนที่ลงท้ายได้ดีสำหรับผู้หญิง
It should be followed by the word "hero."ควงลงท้ายด้วยคำว่า"ฮีโร่"
I will not call a ballot on this matter.ในตลาดยัง San Pietro ลงท้ายด้วย.
Green Springs Rest Home?มาลงท้ายบ้านพักกรีนสปริงเนี่ยนะ
You leave with sylar, people are gonna end up dead.นายออกไปกับไซลาร์ ลงท้ายคนจะตายกันหมด
And yours is signed, "love, troy"?และไหงของเธอมีเซ็นต์ลงท้ายว่า "ด้วยรัก, ทรอย" ล่ะ?
He called the man on the end of the line "darrow" or "narrow."เขาโทรหาคนที่ชื่อลงท้าย ว่า แนโร่ หรือ แดโร่
To get this project off the ground, Representative Yoo spent exorbitant amounts of money-ตัวแทนยูได้สร้างสรรค์มิวสิคัล 3 เรื่อง และลงท้ายด้วยการขาดทุน 2ล้าน-
Every year I get a Christmas card from her, signed with far too many X's and O's.ทุกปีฉันจะได้รับการ์ดคริสมาสต์จากเธอ ที่ลงท้ายด้วย X (จูบ) กับ O (กอด) มากเกินไปหน่อย
I'm not gonna end up on some reality television show with a pregnant 16-year-old.แม่ไม่อยากลงท้ายด้วยการดูทีวี กับเด็กท้องอายุ 16 หรอกนะ
What if, after all this...สมมติว่าลงท้ายที่สุดแล้ว... ..
So, how did she sign her texts... uh, "love you", "xoxo"?แล้วเธอลงท้ายในข้อความว่ายังไงล่ะ? เช่น "รักคุณนะ" หรือว่า "จุ๊บจุ๊บ" ?
Yeah, my editor wants to-- to publish it with a-- a new afterword now.ใช่ บรรณาธิการของฉันอยากจะ-- จะตีพิมพ์มันกับ-- บทลงท้ายใหม่
I was planning to tell you that I've ended up caring more about this paper and your grandson than you ever will.ฉันตั้งใจจะบอกคุณว่าฉันลงท้าย แคร์หนังสือพิมพ์นี่และหลานคุณ มากกว่าทีคุณเคยแคร์
But I always knew, one day, he'd end up there, laying on a slab.แต่ฉันก็รู้ว่าวันหนึ่ง เขาคงลงท้ายด้วยการนอนอยู่บนนั้น
And cool like you don't end up at true north because you're a conformist.และคนเจ๋งๆอย่างเธอ\ก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยอะไรที่เกินความจริง เพียงเพราะเธอปรับตัวได้
Without the theatrics.โดยไม่ต้องมีคำลงท้าย
It starts with "L," ends with "E."เริ่มด้วย "L" ลงท้ายด้วย "E"
All successful creative endeavors are simple.พวกสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ ลงท้ายก็เป็นแบบเรียบง่ายทั้งนั้น
He repays Mike's kindness by shooting him and fleeing in Mike's car.เราต้องตามหามือปืน... น่าจะหนึ่งคนเป็นอย่างน้อย มือปืนทุบตีสาวคนนี้ โยนเธอลงท้ายรถ
A week would turn into a year, a year into 20, and pretty soon, you're taking me off the respirator, saying "It's what mom would've wanted."และหนึ่งปี จนพวกแกอายุ 20 และในไม่ช้าก็จะลงท้ายด้วยการที่แกสองคนถอดเครื่องช่วยหายใจของแม่ และพูดว่า "นี่คงเป็นสิ่งที่แม่ต้องการ..
Negotiations don't usually end in bullets, and your friends in there were Aryan brotherhood, something you should've thought of before you stole from them.การเจรจาต่อรอง มักจะไม่ลงท้ายด้วยลูกปืน และเพื่อนคุณในนั้นก็เป็นพวกแก๊งค์อารยัน คุณควรจะคิดถึงเรื่องนี้
Started as a human interest story about stock cars, but ended up exposing a black market of stolen cars and auto parts.เริ่มต้นด้วยเรื่องที่คนสนใจ เกี่ยวกับรถแข่ง แต่ลงท้ายด้วยการเปิดโปงตลาดมืด ของรถที่ถูกขโมย แล้วก็การประกอบชิ้นส่วน
You could end up on his operating table, and I out on the street, so before that happens,เธออาจจะลงท้ายด้วยการไปนอนอยู่\บนเตียงผ่าตัดของเขาก็ได้ แล้วฉันต้องไม่มีที่ซุกหัวนอนแน่\ดังนั้นก่อนเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงท้าย
Back to top