ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้องเรียก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้องเรียก*, -ร้องเรียก-

ร้องเรียก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้องเรียก (v.) call Syn. เรียก, กู่เรียก
ร้องเรียกร้องหา (v.) call See also: cry out for, shout or yell after, call out
English-Thai: HOPE Dictionary
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
cry(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
opera(ออพ'เพอระ) n. อุปรากร,ละครดนตรี' (ถ้ามีการร้องเรียกว่า grand opera ถ้าไม่มีการร้องเรียกว่า comic opera) ,การแสดงละครดังกล่าวครั้งหนึ่ง ๆ ,โรงละครอุปรากร,โรงละครดนตรี'
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
English-Thai: Nontri Dictionary
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hallo (vi.) ร้องเรียก See also: กู่, กู่ร้อง
halloo (vi.) ร้องเรียก See also: กู่, กู่ร้อง
barker (n.) คนร้องเรียกผู้ชม (ให้เข้าชมการแสดง) Syn. tout
calling (n.) การร้องเรียก
hallo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
hallo (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. halloa, halloo
halloa (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. halloo
halloa (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. hallo
halloo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
halloo (int.) เสียงร้องเรียก See also: เสียงกู่, เสียงเรียก Syn. hallo, halloa
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's your fault for ignoring me, no matter how many times I calledเป็นความผิดของเธอเองนะที่เพิกเฉยต่อฉัน ไม่ว่าฉันจะร้องเรียกเธอสักเท่าไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Flames roar) (Fire crackling) I know it's getting late, but you must come in for a nightcap.ร้องเรียกพวกเราถึงความจริง ผมรู้ว่ามันดึกแล้ว
The full screaming Masters and Johnson's greatest hits.เต็มไปด้วยเสียงร้องเรียกเจ้านาย และอัลบั้มฮิตของจอห์นสัน
Everybody scream Everybody screamทุกคนร้องตะโกน ทุกคนร้องเรียก
I'm telling you, it was his voice I heard. He was calling to me.ฉันได้ยินเขาเรียกจริง ๆ เขาร้องเรียกฉัน ลูกเรือหนุ่มชื่อ เอ็ดดี้ คอร์ริค
Their screams woke me.พวกเขากรีดร้องเรียกฉัน
The winds of the coming winter lap at the waves calling me into the darkยามลมหนาวพัดมา หยอกล้อเกลียวคลื่น ร้องเรียกหาในความืดมน
There are children all over the world who yearn for their mothers.เด็กทุกคนในโลกก็ร้องเรียกหาแม่กันทั้งนั้น
She's screaming somebody else's name, and the last thing she's doing is thinking about your black ass.หล่อนกำลังร้องเรียกชื่อคนอื่นอยู่ สิ่งสุดท้ายที่หล่อนจะคิดถึง ก็คือตูดหมึกของนาย ลืมๆ ซะเหอะ
I'm going to make her bleed, and cry, and call out your name.ฉันจะทำให้เธอทุรนทุราย และคร่ำครวญ และร้องเรียกแก
Sir, you are mute, and also blind, and when natasha says you... please stop raj, but you won't stop, because you are deaf too.ครับ, คุณเป็นใบ้, และตาบอดด้วย,แล้วเมื่อนาตาชาร้องเรียกคุณ... โปรดหยุดก่อนราจ,
It's just this fantasy of me stepping out on stage, and there are all these kids out in the audience chanting my name, like I'm a rock star, you know.มันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน ที่ผมก้าวไปยืนบนเวที แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นพวกนี้มาเป็นผู้ชม ร้องเรียกชื่อผม เหมือนกับผมเป็นนักร้องเพลงร็อค
It's like someone's calling out to me.เหมือนว่าใครบางคนกำลังร้องเรียกผมด้วยเสียงดนตรี
...having a grape for every single dong when it goes on the......มีองุ่นพอสำหรับทุกคนที่สั่นกระดิ่ง... ถ้าร้องเรียกอ่ะนะ...
That's right, you shout for your daddy.นั่นล่ะ,ให้มันร้องเรียกพ่อมันมา
I was trapped in there screaming at you!ฉันถูกขัง และร้องเรียกให้นายช่วย
This instrument was just there, calling out to me.กีตาร์ตัวนี้รอผมอยู่ที่นั่น ร้องเรียกผมอยู่
Imagine a terrified elephant... summoning his herd.ลองนึกภาพช้างร้องเรียกช้างทั้งโขลงสิคะ
I abhor the pain you feel, when you hear them ringing the bellผมรับรู้ได้ถึงความทรมาน.. ยามที่เสียงกริ่งแผดร้องเรียกเธอ..
He was my calling.เค้ากำลังร้องเรียกฉัน
The night when a primal, sacred need calls to me.คืนที่ ความต้องการ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญที่สุด ร้องเรียกหาผม
[barking and yelling][สุนัขเห่าและคนร้องเรียก]
¶ ¶ [barking and yelling]# [สุนัขเห่าและคนพูดร้องเรียก]
Although my lips call you calmly, you cannot hear meแม้ปากจะพรํ่าร้องเรียกคุณเบา คุณไม่สามารถได้ยินฉัน
Mr. Browning Maurice Fischer's policy is always one of avoiding litigation.... นโยบายอริฟิสเชอร์อยู่เสมอหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
Yet the crowd chants "spartacus".แต่ผู้คนกลับร้องเรียกสปาตาคัส
The roar of the crowd, demanding a gladiatorเสียงโห่ร้องของฝูงชน ร้องเรียกกลาดิเอเตอร์
Yeah, well, come end of season, they'll be shouting my name and they'll forget you ever existed.เมื่อเวลามาถึง\พวกเขาจะร้องเรียกชื่อฉัน และพวกเขาก็จะลืมนาย
Of me screaming my daughter's name?เวลาที่ฉันกรีดร้องเรียกชื่อลูกสาวน่ะ
Well, I didn't, not for sure, so I called for him again.คือ ฉันไม่รู้ ไม่แน่ใจ ฉันเลยร้องเรียกเขาอีกครั้ง
11 families have confirmed the same woman, 40 to 50 years old, calling for children.11 ครอบครัวยืนยันแล้ว ว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกัน อายุ 40-50 ปี ร้องเรียกหาเด็ก
Mr. Pinkman is pressing charges in this matter.นายพิ้งแมน ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายมหาศาล
You know what's going to happen to him if this Pinkman presses charges?คุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา ถ้าหากไอ้เด็กพิ้งแมนคนนี้ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
They were calling to me, I swear.พวกมันร้องเรียกฉัน ฉันสาบานได้
They're calling for us.พวกเขาร้องเรียกหาเรา
The name I can't call out your name that stays with me even if it leaves a bruise upon my heartเธอที่ฉันร้องเรียก เธอยังอยู่ในใจฉัน แม้ว่ามันจะทำให้หัวใจของฉันปวดร้าว
You can see Donnelly screaming for the puck but Thompson won't give it up.ดอนเนลลี่ร้องเรียกเอาลูกใหญ่แล้วครับ แต่ธอมสันก็ไม่ยอมส่งให้
There's yet another quest that calls me to the Western Marshes.มีอีกภารกิจหนึ่ง ที่ร้องเรียกข้าที่มาร์เชสด้านตะวันตก
She called my name, but I wasn't strong enough to break it down.เธอร้องเรียกชื่อผม แต่ผมไม่แข็งแรงพอที่จะพังประตูนั่น
# Like a house of cards one blow from caving in ## # จะตะโกนร้องเรียกเพียง ใดก็ไม่มีใครได้ยิน #
♪ Cry at night. ♪# ร้องเรียกตอนกลางคืน #

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้องเรียก
Back to top