ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่ำไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่ำไป*, -ร่ำไป-

ร่ำไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ำไป (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. บ่อย, เรื่อยๆ
ร่ำไป (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. บ่อย, เรื่อยๆ
ร่ำไป (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. บ่อย, เรื่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The streets of the camps are strewn with corpses.ภายในแคมป์ จึงคราคร่ำไปด้วยศพ
You will always hear me singing this songเจ้าจะได้ยินพื่ร้องเพลงนี้ร่ำไป
You can always hear me singing...เจ้าจะได้ยินพื่ร้องเพลงนี้ร่ำไป...
Don't answer. Let them do what they want, it'll be over faster.ไม่ต้องตอบ ให้มันพร่ำไปถ้ามันต้องการ
If we can't control what we feel or what we think, we're just gonna keep hurting people.ถ้าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เรา รู้สึก หรือ สิ่งที่เราคิด เราก็จะทำร้ายคนอื่นอยู่ร่ำไป
You've already had the amnio.คุณตรวจน้ำคร่ำไปแล้วนะ
Cause, life puts you in a corner that way.เพราะชีวิตชอบต้อนเรา ไปจนมุมอยู่ร่ำไป
You're broke, you dumb shit, because you never went to college.แกยากจน แกดักดาน เพราะแกไม่เคยไปร่ำไปเรียนยังไงล่ะ
Women who love their husbands still find reasons to cheat on them.เเม้เเต่ผู้หญิงที่รักสามีของเธอก็ยังคงพยายามจะหาข้ออ้างมานอกใจสามีอยู่ร่ำไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่ำไป
Back to top