ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้เรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้เรื่อง*, -รู้เรื่อง-

รู้เรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้เรื่อง (v.) understand See also: see, know Syn. เข้าใจ Ops. ไม่รู้เรื่อง
รู้เรื่องราว (v.) know See also: realize, understand Syn. ทราบเรื่องราว
รู้เรื่องรู้ราว (v.) know See also: be aware of, understand
English-Thai: HOPE Dictionary
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
galimatiasn. การพูดสับสน,การพูดพร่ำและเร็วจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ignorance(อิก'เนอเรินซฺ) n. ความไม่รู้,ความไม่รู้เรื่องราว,ความโง่
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
know(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน), Syn. un
memory mapแผนที่แสดงการใช้หน่วยความจำหมายถึงแผนที่หรือแผนผังที่แสดงถึงการใช้หน่วยความจำส่วนที่เรียกว่า แรม (RAM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับแผนที่แสดงที่ตั้งจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเทศนั้นเอง สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้เลยก็ได้
user friendlyใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) แม้คนที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ยังสามารถใช้ได้ หรือถ้าต้องฝึกเรียนก็สามารถเรียนได้ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก ระบบวินโดว์ซึ่งเป็นระบบกูอี (GUI หรือ graphical user interface) ถือว่าเป็นระบบที่ทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ง่ายสำหรับผู้ใช้ระบบหนึ่ง เพราะใช้ภาพช่วย ในการสื่อความหมายแทนการจำคำสั่ง
user-hostileยากสำหรับผู้ใช้หมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ยาก (แปลตามตัวว่าโหดร้ายกับผู้ใช้) แม้คนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ดี ก็ยังไม่สามารถใช้ได้ กล่าวคือ เรียนรู้ได้ยาก มีความหมายตรงข้ามกับ user - friendly ดู user - friendly เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
innocent(adj) บริสุทธิ์ใจ,ซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่มีมลทิน,ไม่รู้เรื่อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
know of (phrv.) รู้เรื่องของ See also: เคยได้ยินเรื่องของ, เคยรู้เกี่ยวกับ Syn. know about
double Dutch (idm.) คำพูดไม่รู้เรื่อง See also: ภาษาที่ไม่เข้าใจ
gibber (vi.) พูดไม่รู้เรื่อง See also: พูดไม่ได้ศัพท์, พูดเหลวใหล
go far (phrv.) พูดไม่รู้เรื่อง See also: ไม่มีเหตุผล, ทำตัวเหลวไหล
gobbledegook (n.) ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง Syn. gobbledygook
gobbledygook (n.) ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง Syn. gobbledegook
nosy parker (n.) คนที่สอดรู้เรื่องคนอื่นมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
not know where to turn (idm.) ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ Syn. not know which way to turn Ops. not know which way to turn
not know which way to turn (idm.) ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่จะทำ
talk above (phrv.) คุย / พูดในสิ่งที่ไม่รู้เรื่อง Syn. talk over
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should know the storyเธอควรจะรู้เรื่องนี้
I suppose he knows about all thisฉันคิดว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดนี้
I know that, but we can't prove itฉันรู้เรื่องนั้น แต่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์มันได้
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนั้น
Who else knows about this?มีใครอื่นรู้เรื่องนี้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If she finds out about little sister,ถ้า เธอ รู้เรื่อง น้องสาวของเขา
I do know a little bit about electronics.ฉันก็คงแค่ รู้เรื่อง อิเลคทรอนิคส์ นิดหน่อย
They know about Nettinger.พวกเขา รู้เรื่อง เนสทิงเจอร์
Brittany's acting weird because M.I.T. found out about her S.A.T. score, and they're pressuring her for early commitment.บริทนี่ทำตัวพิลึก เพราะ M.I.T. รู้เรื่อง เกี่ยวกับคะแนน S.A.T. ของเธอ และพวกเขาก็กดดันเธอ ให้เข้าเรียนล่วงหน้า
You satisfied now?รู้เรื่องกันแล้วใช่มั๊ย?
You know something about the murder?รู้เรื่องการฆาตรกรรมหรือเปล่า?
I've known about you for six months--รู้เรื่องของคุณมาได้ 6 เดือนแล้ว
I don't want people to find out about us, Jeremy.รู้เรื่องของเรา เจอเรมี่ เธออยากให้มันยุตินั่นเหรอ
Did you hear the news?รู้เรื่องข่าวนั่นรึยัง?
What do we know about his family?รู้เรื่องครอบครัว ของเขาไหม?
Yeah? How'd you hear about me?รู้เรื่องฉันได้ยังไง
Did you know that Troy Martindale was shot in his car last night?รู้เรื่องทรอย มาตินเดล ถูกยิงในรถตัวเองเมื่อคืนไม๊?
To know what other men don't.รู้เรื่องที่คนอื่นไม่รู้.
And that Talbot has a proclivity towards girls that age.รู้เรื่องที่ทัลบอทมีใจเอนเอียงกับเด็กวัยนี้
You know all the ugliest details of my life-- my lying, my drinking, my promiscuity.รู้เรื่องทุเรศๆ ทั้งหมดในชีวิตฉัน การโกหก .. ขี้เมา ..
What would he know about that?รู้เรื่องนั้นด้วยเหรอ
Learned that one the hard way.รู้เรื่องนั้นมาอย่างลำบาก
Did you hear that? Do you have her phone number?รู้เรื่องนั้นรึเปล่า มีเบอร์โทรศัพท์เธอมั้ย
Already know that.รู้เรื่องนั้นอยู่แล้ว
You know about that?รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ
We must be careful.รู้เรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ต้องระวังตัวให้ดีล่ะ
Know this and know it well.รู้เรื่องนี้และรู้ว่ามันเป็นอย่างดี
Know about this?รู้เรื่องนี้ไหมงั้นเหรอ
Did you hear about the party at Noel Kahn's?รู้เรื่องปาร์ตี้ ที่บ้านโนเอลมั้ย?
Do you know anything about a party?รู้เรื่องปาร์ตี้อะไรนี่มั้ย?
How do you know that stuff?รู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไง? !
Do you know about the angels? Or Lilith breaking the seals?รู้เรื่องพวกเทวฑูตรึเปล่า หรือเรื่องที่ลิลิธกำลังทำลายผนึก
You got my dad arrested?รู้เรื่องพ่อผมโดนจับรึยัง
I see you know your horsesรู้เรื่องม้าเหมือนกันนิ
How much do you know about this ship?รู้เรื่องยานลำนี้แค่ไหน
What can you tell me about some trainers?รู้เรื่องรองเท้าผ้าใบไหม
Do you know about the Marathon bombing, Manny? Yes, I know.รู้เรื่องระเบิดที่งานวิ่งมาราธอนไหม
You know the stag-hunt you were just talking about?รู้เรื่องล่ากวางที่คุณเพิ่งคุยกันไหม
Finding out our parents were wealthy, he called a meeting and offered a deal,รู้เรื่องว่า พ่อแม่เรารํ่ารวย เขาเรียกประชุม และยื่นข้อเสนอ
How do you know about this?รู้เรื่องสิ่งนี้ได้ไง
You know what? What letter?รู้เรื่องอะไร จม.ที่ไหน
How did you know about Afghanistan?รู้เรื่องอาฟกานิสถานได้ยังไง
You know about the Intersect?รู้เรื่องอินเตอร์เซ็คได้อย่างไร?
So did you hear about that scholarship yet?รู้เรื่องเกี่ยวกับผลทุนการศึกษาหรือยัง ?
How long have you known about her?รู้เรื่องเกี่ยวกับเธอมานานแค่ไหน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้เรื่อง
Back to top