ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รู้สำนึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รู้สำนึก*, -รู้สำนึก-

รู้สำนึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้สำนึก (v.) realize See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก
English-Thai: HOPE Dictionary
ware(แวร์) n. สินค้า,เครื่องใช้,ผลิตภัณฑ์,ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา adj. ระมัดระวัง,เฝ้า,รู้ตัว,รู้สำนึก vt. รู้ตัว,ระมัดระวัง,สนใจ,ใช้,จ่าย, Syn. watchful,wary,spend,expend
English-Thai: Nontri Dictionary
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe he figure... we was getting too big for our britches... trying to figure his shit out.ท่านอาจคิดว่า เราเกเรไปหน่อย เลยสั่งสอนให้รู้สำนึก
This will put some sense into you twoทีนี้แกสองคน จะได้รู้สำนึกสักที
Lie down. I will beat you hard,นอนลงกับพื้น ฉันจะตีแกให้รู้สำนึก
...for a guiltier cage *.จากพันธนาการของผู้รู้สำนึก
Damn pervert see how you feel.ไอ้โรคจิตนั่นจะได้รู้สำนึกซะมั่ง.
Five lashes will remind you to stay on 'em!โบยสัก 5 ที เจ้าจะได้รู้สำนึก..
Sympathy for Richard Nixon?ให้ริชาร์ด นิกสัน รู้สำนึกผิดรึ?
She's having a very hard time and she wants him to realize how hard his life is without her.เลยอยากให้เขารู้สำนึกว่าจะเป็นยังไงถ้าขาดเธอ
Are you grateful?เธอรู้สำนึกบุณคุณเหรอ
But, one of you 'Meet the Fockers' is gonna get hurt.แต่ ถ้านายได้เจอกับพวกฟ็อกเกอร์ เมื่อไหร่ นายได้รู้สำนึกแน่
And now I need to make him regret it.และตอนนี้ ฉันต้องทำให้เขารู้สำนึก
And even then, only when he repents and appeases them.และพวกท่านจะทำก็ต่อเมื่ออยากให้มนุษย์ รู้สำนึกหรือพึงพอใจ
I've changed done the enlightenment thing...ข้า ข้าปรับปรุงตัวแล้ว ข้ารู้สำนึกผิดชอบชั่วดี
If you did in fact experience enlightenment, he'll be evenหากท่านรู้สำนึกผิดชอบชั่วดีแล้ว องค์ยูไลต้องรับรู้แน่
You're saying I didn't really experience enlightenment? Let it go.หมายความว่าข้ายังไม่รู้สำนึกผิดชอบชั่วดีงั้นรึ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รู้สำนึก
Back to top