ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปถ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปถ่าย*, -รูปถ่าย-

รูปถ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปถ่าย (n.) photograph See also: picture, photo, shot, snap, snapshot Syn. ภาพถ่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
nephogram(เนฟ'ฟะแกรม) n. รูปถ่ายของเมฆหรือกลุ่มเมฆ
photograph(โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป., See also: photographable adj., Syn. photo,picture,take,shoot
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
reducer(รีดู'เซอะ) n. ผู้ทำให้ลด,ตัวทำให้ลด,น้ำยา (oxidizing solution) ที่ใช้ลดความเข้มข้นของฟิล์มเนกาติฟว์,น้ำยาล้างรูปถ่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
photo(n) ภาพถ่าย,รูปถ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
oblique aerial photographoblique aerial photograph, รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
photo (n.) รูปถ่าย See also: ภาพถ่าย Syn. photograph
pic (n.) รูปถ่าย See also: ภาพถ่าย Syn. photograph
snap (n.) รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น) Syn. snapshot
print (n.) รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม See also: รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก
darkroom (n.) ห้องมืดสำหรับล้างรูปถ่าย See also: ไอ้มืด (เป็นคำต้องห้าม)
glossy (n.) กระดาษอัดรูปถ่ายที่มีผิวมันเงา
photographic (adj.) เหมือนรูปถ่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Files, photographs, video footage.เอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ
Covered in clues, pictures, leads--ประกอบไปด้วย เงื่อนงำต่างๆ รูปถ่าย ตัวนำทาง--
We need proof the guns are in there, like a picture. - You have a cell phone?เราต้องการหลักฐาน รูปถ่าย มีมือถือมั้ย?
Okay, I see books, photographs, magazines...โอเค ฉันเห็นหนังสือ รูปถ่าย นิตยสาร...
An article of clothing, a hairbrush, a blanket, a pillowcase, photographs or medical or dental records if you have them.เช่นเส้อผ้า แปรงผม ผ้าห่ม ปลอกหมอน รูปถ่าย หรือ บันทึกประวัติการรักษาทางการแพทย์ หรือการทำฟัน
On this phone I've got secrets, pictures and scandals that could topple your whole world.ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ ความลับ รูปถ่าย และเรื่องอื้อฉาวมากมาย ที่สามารถโค่นล้มโลกทั้งโลกของคุณ
A video, a photo, anything.วิดิโอ รูปถ่าย อะไรก็ตาม
Look for letters, pictures... anything that might connect Wilden to Shana and Jenna.มองหาจดหมาย , รูปถ่าย อะไรก็ได้ ที่อาจจะเชื่อมวิลเดนถึงชาน่ากับเจนน่า
Well, everything else in the office -- the books, the photos, the patriotic art -- all had something similar in the house the way it was decorated the day of the murder.ก็ อย่างอื่นทุกอย่าง ที่ออฟฟิศ.. รูปถ่าย เครื่องหมายความรักชาติ ทุกอย่างมีความคล้ายคลึงกัน ในบ้าน
Photographs, names, people of interest.รูปถ่าย ชื่อ คนที่น่าสงสัย
Photos, recordings, sworn testimony.รูปถ่าย เทปบันทึก พยานหลักฐาน
Pictures don't show it.รูปถ่ายก็ไม่เหมือนตาเห็น
A photo of the construction crew.รูปถ่ายของคนงานก่อสร้าง
A family photo from when I was a kid.รูปถ่ายของครอบครัวตอนที่ผมเป็นเด็ก
His photo's out to all local and national agencies.รูปถ่ายของเขากระจายไปทั่ว ทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและระัดับชาติแล้ว
The photo of a little girl as psychopath, next to her father, the psychopath.รูปถ่ายของเด็กสาวตัวเล็กๆ ที่เป็นคนโรคจิต อยู่ข้างพ่อของเธอ ที่เป็นคนโรคจิต
The photo before you is of a manรูปถ่ายข้างหลังเป็นผู้ชาย
A real photograph. Not one of those iPhones. Old school.รูปถ่ายจริง ไม่ใช่หนึ่งใน ไอโฟน เหล่านั้น โรงเรียนเก่า.
The photograph would give Raymond an airtight alibi.รูปถ่ายจะกลายเป็นข้ออ้างอย่างดี ให้กับเรมอนด์
The photos would only show their deformities.รูปถ่ายจะแสดงให้เห็นรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไป
Ganwar region, 1991... crows fell from the sky.รูปถ่ายดาวเทียมแสดง ให้เห็นคอหอย 5 แห่ง
The picture was taken when they were teenagers, but...รูปถ่ายตอนเป็นวัยรุ่น แต่..
Jeju Island? He tweeted a picture on his twitter today.รูปถ่ายถูกโพสขึ้นบนทวิทเตอร์ของเค้า
All of Amelia's baby pictures, and every birthday party.รูปถ่ายทั้งหมดของอมิเลีย งานวันเกิดทุกขวบ
The ones I saw up at the tavern?รูปถ่ายที่ผมเห็นที่โรงเตี๊ยมนั่น?
A beautiful picture of your first moment in Robot City.รูปถ่ายที่ระลึกก้าวแรกในโรบ็อทซิตี้ไง
Michelle Bradley's crime scene photos just came in.รูปถ่ายที่เกิดเหตุของมิเชลล์ แบรดลี่ย์
Huh. Crime scene photo of Vera and the PI.รูปถ่ายที่เกิดเหตุของวีร่าและนักสืบ
The photos that we found on Frost are platinum prints, which dates the photos between 1890 to 1917.รูปถ่ายที่เราได้จากฟรอสท์ เป็นกระดาษอัดแบบแพตตินัม ซึ่งระบุวันที่ถ่ายรูปได้ว่า อยู่ระหว่างปี 1890-1917 แต่คนที่มาจากเกตตี้บอกว่า
Pictures can be really deceiving.รูปถ่ายน่ะหลอกตาได้ค่ะ
Well, that photograph was taken in 1991รูปถ่ายนั่น ถ่ายในปี 1991
"Print club" photo? Show me.รูปถ่ายนี่ ขอฉันดูหน่อยนะ
The photograph is of a door to a row house in Back Bay, where you have been keeping time with a young man of Mexican descent.รูปถ่ายประตูหนึ่งของตึกแถวในแบ็คเบย์... ที่คุณชอบใช้เวลาขลุกอยู่กับ หนุ่มน้อยเชื้อสายเม็กซิกัน
The picture and the bullets, remember?รูปถ่ายพร้อมลูกกระสุน จำได้มั้ยครับ?
Those photographs did not lie.รูปถ่ายพวกนั้น ไม่โกหกแน่เลย
That picture was taken in florence.รูปถ่ายพวกนั้นถูกถ่ายที่ฟลอเรนซ์
These are photographs taken after the incident.รูปถ่ายพวกนี้ถ่ายขึ้นหลังเกิดเหตุ
These photos indicate that the victim was a level five hoarder.รูปถ่ายพวกนี้บ่งบอกว่าเหยื่อ เป็นนักสะสมที่อยู่ในระดับ 5
Photographed boars?รูปถ่ายหมูป่าเหรอรค่ะ?
Photos of her apartment show a roll-out sofa made up as a bed.รูปถ่ายอพาตท์เมนต์ของเธอ มีโซฟาที่กางออก ให้ใช้เป็นเตียงได้

รูปถ่าย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
写真[しゃしん, shashin] Thai: รูปถ่าย English: photograph

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปถ่าย
Back to top