ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปการณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปการณ์*, -รูปการณ์-

รูปการณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปการณ์ (n.) circumstance See also: case, condition, situation Syn. เหตุการณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the plan, isn't it?รูปการณ์มันต้องเป็นอย่างนั้น..
I figured your men were going to need all the tanks that I could bring.มองรูปการณ์ดูแล้วเห็นว่า.. กองกำลังท่าน มีความต้องการยานเกราะ .. ซึ่งกระผมจัดให้ได้
Yeah, appears to have been a glitch or two.ดูจากรูปการณ์ก็น่าจะ เป็นเรื่องขัดข้องทางเทคนิค
Now the cops are saying that the circumstances surrounding the girl's disappearance are similar to several murder-kidnappings in Austin three years ago.ตำรวจบอกว่ารูปการณ์ที่เกิดขึ้น ...กับผู้หญิงที่หายตัวไปน่ะ เหมือนกับคดีลักพาตัวในออสติน เมื่อสามปีก่อนเลย
Something doesn't fit in this picture.บางอย่าง มันไม่เข้ากับรูปการณ์ที่นี่
You're very trusting of him, given the circumstances.คุณเชื่อใจเขามาก ปล่อยให้รูปการณ์เป็นไปละกัน
Because the castoff pattern is consistent with Trinity's height.เพราะรูปการณ์จะออกมา ว่าสอดคล้องกับ ความสูงของทรินิตี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปการณ์
Back to top