ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ริมฝีปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ริมฝีปาก*, -ริมฝีปาก-

ริมฝีปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ริมฝีปาก (n.) lip
English-Thai: HOPE Dictionary
articulator(อาร์ทิค'คิวเลเทอะ) n. ผู้ที่พูดหรือออกเสียงได้ชัดเจน,สิ่งที่มีเสียงที่ชัดเจน, อวัยวะที่ใช้สำหรับพูด (เช่น ลิ้น,ริมฝีปาก)
labial(เล'เบียล) adj. เกี่ยวกับริมฝีปาก,เป็นเสียงริมฝีปาก (เช่นการเป่าขลุ่ย) (เช่นเสียงp,v,m,w) . n. เสียงริมฝีปาก,พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยริมฝีปาก., See also: labiality n. ดูlabial
lip(ลิพ) n. ฝีปาก,สิ่งหรือส่วนที่คล้ายริมฝีปาก,ขอบภาชนะ,ริม,การพูดทะลึ่งหรืออวดดี
spirant(สไพ'เรินทฺ) n. เสียงเสียดสี,เสียงผ่านลิ้นกับฟันหรือฟันกับริมฝีปาก adj. เกี่ยวกับเสียงดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
labial(adj) เกี่ยวกับริมฝีปาก
lip(n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cheilosisริมฝีปากอักเสบแตกเป็นร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilabial sound; bilabial; labial; labial soundเสียงจากริมฝีปาก, โอษฐชะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
labial-ริมฝีปาก, -แคม, -ขอบเปลือกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheilosisริมฝีปากแตก,ปากและลิ้นแตกและอักเสบ,โรคปากนกกระจอก,การอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก [การแพทย์]
Labiumริมฝีปากล่าง [การแพทย์]
Lipริมฝีปาก [การแพทย์]
Cyanosisซัยอะโนซิส;ตัวเขียว,ภาวะ;อาการเขียว;ผิวเขียวคล้ำ;ไซยาโนซีส;เขียวคล้ำ;ผิวหนังซีดเขียว;ภาวะเขียว;เขียวจากการขาดเลือด;อาการแสดงของการขาดออกซิเจน;ตัวเขียวคล้ำ;การขาดอ๊อกซิเจน;เขียวที่ริมฝีปากและปลายมือปลายเท้า;ผิวหนังเขียว;ผิวหนังมีสีคล้ำ;ตัวเขียวจากการขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
labium (n.) ริมฝีปาก
lip (n.) ริมฝีปาก
labia (n.) ริมฝีปาก (คำพหูพจน์ของ labium)
bilabial (adj.) เสียงที่เกิดจากการใช้ริมฝีปากทั้งสอง Syn. labial
bilabial (n.) เสียงที่เกิดจากการใช้ริมฝีปากทั้งสอง Syn. labial
labial (adj.) เกี่ยวกับริมฝีปาก
labial (adj.) ที่เปล่งเสียงโดยใช้ริมฝีปาก
labial (n.) เสียงที่เปล่งโดยใช้ริมฝีปาก See also: เสียงริมฝีปาก
labiate (adj.) ที่มีลักษณะคล้ายริมฝีปาก Syn. liplike
lip (adj.) ที่เกี่ยวกับริมฝีปาก
lip (vt.) เอาริมฝีปากแตะ See also: แตะ
liplike (adj.) ที่มีลักษณะคล้ายริมฝีปาก
pout (vi.) ทำริมฝีปากล่างยื่น (แสดงความไม่พอใจ) Syn. sulk, lower, brood
pout (vt.) ทำริมฝีปากล่างยื่น (แสดงความไม่พอใจ) Syn. sulk, lower, brood
round (vi.) ห่อริมฝีปากออกเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Transform my reflection, cast into affection lashes, lips and complexion.เปลี่ยนรูปสะท้อนของฉัน ปลดออกเป็นความรัก ขนตา ริมฝีปาก และผิวพรรณ
He's in you and you're in him!ริมฝีปาก - ฟังข้าพูดดีกว่านะ ถ้าพวกเขาจุ๊ฟกัน...
Kim Sung Soo's lips aren't moist.ริมฝีปากของคิมซองซูไม่เปียกหมาดๆ
Your lips...ริมฝีปากของคุณซันจู เหมือนกับกระเบื้องเคลือบชั้นดี
My lips are sealed.ริมฝีปากของฉันถูกปิดผนึก
Tom's lips are so soft.ริมฝีปากของทอมนุ่มมาก
The lips from"B" and "C"... and the anus of "A" and "B"... are cut circular along the boarder between buttock and rectum.ริมฝีปากของบุคคลตำแหน่ง B และ C และทวารหนักของ A และ B จะถูกผ่าตัดให้เป็นรูปวงกลม เพื่อให้พอดีเมื่อประกบเข้ากับ\ รอยผ่าบริเวณทวารหนักช่วงรูทวารถึงไส้ตรง
The Musai's lips secrete a kind of psychotropic substance for which there's no medicinntidote.ริมฝีปากของมูไซจะหลั่งชนิดของสารออกฤทธิ์ต่อประสาท ซึ่งมันไม่ใช่ Medicinntidote
Her lips have been removed.ริมฝีปากของเธอถูกเฉือนออก
What brand are your lips?ริมฝีปากคุณยี่ห้ออะไร
Those trouty Aerosmith lips belong to me.ริมฝีปากคู่นั้น เป็นของฉัน
Her lip is gonna quiver and her eyes will flutter, but they won't ever actually close.ริมฝีปากจะสั่นแล้วตาของหล่อนก็จะกระพริบ แต่พวกมันไม่เคยปิดสนิท
Mmm. My lips are sealed.ริมฝีปากฉันปิดสนิทค่ะ
The lips have to be moist.ริมฝีปากต้องเปียกหมาดๆ
Those lips. Yes, those lips.ริมฝีปากนั่น ริมฝีปากนั่น
How's that lip?ริมฝีปากนายเป็นไงมั่ง?
Is your lip okay, man?ริมฝีปากนายไม่เป็นไรนะ
Your lips are cracked.ริมฝีปากปากคุณแห้งจนแตก
You've sure got some pretty lips, girlfriend.ริมฝีปากปากเธอสวยมากนะ, ที่รัก
My lips started trembling, and my... my hands and my feet went numb.ริมฝีปากผมเริ่มสั่น มือ... และเท้าผมก็เริ่มชา
Our lips barely even grazed.ริมฝีปากพวกเราแค่เฉียดกันนิดเดียวเองนะคะ
Michi's lips are soft and they feel nice.ริมฝีปากมิตจิทั้งนุ่มแล้วก็รู้สึกดี
What do boys' lips taste like?ริมฝีปากหนุ่มๆ รสเหมือนอะไร?
I can tell you're a good singer from your fat lipsริมฝีปากอวบอิ่มอย่างเธอ เสียงต้องดีแน่
And his lips were the perfect moisture.ริมฝีปากเข้านุ้มนุ่ม
Y... her lip trembled, and I... Wait...ริมฝีปากเธอ สั่น และผม รอเดี๋ยว
Her lips are so damn juicyริมฝีปากเธอช่างฉ่ำเหลือเกิน
While her lips may have brushed yours, the last person she was with before she left was me.ริมฝีปากเธออาจจะสัมผัสกับนาย แต่คนสุดท้ายที่เธออยู่ด้วยก่อนที่จะไปก็คือฉัน
I've been running into a lot of high-level interference.ริมฝีปากแบบนั้น ดวงตาคู่นั้น เห็นอะไรบ้างมั้ย ?
But as a pedagogue and as an educator, you must keep a stiff upper lip.แต่เป็นนักการศึกษา- และในฐานะนักการศึกษา, คุณต้องเก็บริมฝีปากบนแข็ง
Frank, read my lips. We are taking you back now.แฟรงก์อ่านริมฝีปากของฉัน เราจะพาคุณย้อนกลับไปตอนนี้
Well, you put it on, you rub it on your lips.คุณทามันแบบนี้นะ ทาลงบนริมฝีปากคุณ
Needs a lot of lip.มันต้องใช้ริมฝีปากมากไป .
A little girl with hair as black as the ebony window frame and skin as pale as the snow and lips as red as blood.ลูกสาว ที่มีผมดำขลับดั่งไม้อีโบนี่ ผิวขาวราวหิมะ แล้วก็ริมฝีปากแดงดั่งโลหิต
No breath will escape your lips, no tears your eyes.จะไม่มีแม้ลมหายใจเล็ดลอดจากริมฝีปาก ไม่มีหยดน้ำตาออกจากดวงตา
Why don't you moisten our lips?ทำให้ริมฝีปากเปียกๆหน่อยสิ
And when you kissed me, your lips burned with chili pepper.และยามเธอจูบฉัน ริมฝีปากเผ็ดร้อนด้วยกลิ่นพริก
For you have slain something so pure that the moment the blood touches your lips, you will have a half-life.ซึ่งจากวาระที่เลือดต้องริมฝีปากเธอ เธอจะมีครึ่งชีวิต
Instead let the same lips sing a gentle song for youจงใช้ริมฝีปากเดียวกัน ขับขานบทเพลงหวาน ให้กับตัวเอง
It's stuck to my lips.มันตึดริมฝีปากฉันน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ริมฝีปาก
Back to top