ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับลม*, -รับลม-

รับลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับลม (v.) gain fresh air See also: take fresh breeze air Syn. กินลม
English-Thai: HOPE Dictionary
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
English-Thai: Nontri Dictionary
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
point (vi.) (เรือ) แล่นรับลม See also: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clearing my head...รับลมบริสุทธิ์ให้สมองโล่ง...
I just hope our Mr. Blair didn't get wind of this.ฉันหวังว่านายแบลร์ของเรา ไม่ได้รับลมนี้
Get some fresh air, some sea air... just the two of us.ไปพักผ่อนบ้าง รับลมทะเล เราไปกันสองคน
You'll feel so much better when you've had some sea air.นายจะดีขึ้นถ้าได้รับลมทะเลบ้าง
Open the windows, please. We need to let some air in.เปิดหน้าต่างรับลมหน่อยสิ
When the plane that shoot inflates into the air, pull the pin and open some air, break your rack up, lose your primary.พอร่มนำรับลมเต็มที่แล้ว มันจะดึงร่มหลักให้กาง สีแดงคือร่มสำรอง, สีน้ำเงินคือร่มหลัก
A place you wouldn't last a fucking breath.ที่นั่นไม่ใช่ที่สุดท้ายสำหรับลมหายใจของแก
If you wanna get a breath of fresh air, you need a bold initiative.ถ้าคุณต้องการที่จะได้รับลมหายใจของอากาศบริสุทธิ์, คุณต้องการความคิดริเริ่มตัวหนา
It's a little stuffy. I'm going to pop a window!จับให้แน่นนะฉันจะเปิดหน้าต่างรับลม
On a balcony in summer airOn a balcony in summer air รับลมแห่งคิมหันต์ ณ ริมระเบียง
You can spread your legs apart.เธอสามารถถ่างขารับลมเย็น
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง
That-That was their crash pad on the Windward side.ที่นั้นเป็นที่ที่พวกมันซุกหัวกันอยู่ ทางด้านรับลม
I must have gotten turned around outside.คุณจะให้ผมยืนรับลมอยู่ข้างนอกนี่เหรอ
My sister Margaery invites you to take the air with her and our grandmother the Lady Olenna in the gardens.มาร์เจอร์รี่ น้องสาวข้าเชิญให้ท่าน ออกไปรับลมกับนาง และท่านย่า ท่านหญิงโอเลนน่า ที่ในสวน
Well, this ain't for the faint-a heart. Most men, they wash out, they quit.อย่างนี้ไม่ได้สำหรับลม-หัวใจ ผู้ชายส่วนใหญ่พวกเขาล้างออกพวกเขาเลิก
If the Senate gets wind of our project, countless systems will flock to the Rebellion.หากวุฒิสภารับลมของโครงการ ของเรา, ระบบจำนวนนับไม่ถ้วนจะแห่กัน ไปกบฏ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับลม
Back to top