ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับกัน*, -รับกัน-

รับกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับกัน (v.) rhyme See also: harmonize Syn. คล้อง Ops. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
popular(พอพ'พิวละ) adj. เป็นที่นิยมกัน,เกี่ยวกับประชากร,ทั่วไป,พื้น ๆ ,เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. favourite,public,folk
symmetrical(ซิมี'ทริเคิล) adj. เป็นสัดส่วนรับกัน,สมมาตร,มีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน, See also: symmetricalness n., Syn. well-proportioned
symmetry(ซิม'มะทรี) n. การมีสัดส่วนที่รับกัน,ความสมมาตร,การมีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
admittedly (adv.) เป็นที่ยอมรับกัน
axiom (n.) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ Syn. maxim, saying, adage
middlebrow (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
oilcloth (n.) ผ้าน้ำมันสำหรับกันน้ำเข้า
symmetry (n.) การมีสัดส่วนที่รับกัน See also: ความสมมาตร Syn. proportion, harmony, balance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, one does. It's agreed that it feels good.แต่ยอมรับกันว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดี
Is that how you treat me when I just got out of prison?ทำไมต้อนรับกันแบบนี้ ฉันเพิ่งออกมาจากคุกนะเว้ย
Because there was are cognition that fascism rose in Europe with the help of enormous corporations.เพราะเป็นที่ยอมรับกันว่า ลัทธิฟาสซิสต์ขึ้นครองอำนาจในยุโรป ด้วยความช่วยเหลือของบรรษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย
I guess they're just adjusting to everything.ผมเข้าใจพวกเราต้องปรับกันทั้งหมด
What a greeting.ต้อนรับกันน่าชื่นใจจัง
This whole back and forth game for leverage is pointless.เกมที่รุกรับกันไปมา หาข้อได้เปรียบนี่มันไร้ประโยชน์
Listen, Darren, I know we are rivools, but fate chose these sides, not us.ฟังนะ ดาร์เรน ฉันรู้เราเป็นคู่ปรับกัน แต่ชะตาเข้าข้างพวกนาย ไม่เรา
Yeah, but he was more than just an uncle to me, wasn't he?ใช่ แต่แกเป็นมากกว่า ลุงสำหรับกันว่ะ จริงมั้ย
You really are there for me.พวกนายพร้อมเสมอสำหรับกัน ไม่เคยทันเวลา หมาประจำ
Everybody does. They just can't admit it.ใครๆ ก็ชอบทั้งนั้นแหละ แต่ไม่ยอมรับกัน
We're looking for a match.เรากำลังมองหาคน ที่มีข้อมูลสอดรับกัน
She was pleasant, but an unexceptional anthropologist and obviously quite careless.แต่เป็นนักมานุษยวิทยาที่ ยอมรับกันไม่ได้ และัเห็น ชัดเจนว่าเธอขาดความระมัดระวัง
To move to this place where we're all accepted.ย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้น ที่พวกเราทุกคนต่างยอมรับกัน
The muscle development appears consistent, the distinct curvature of the femur is undeniable.การพัฒนาของกล้ามเนื้อเห็นชัดว่าเหมือนกัน มีรูปร่างโค้งที่เห็นเด่นชัดที่กระดูกโคนขาซึ่งไม่รับกัน
The bureau thinks that my ability to lead this team has been compromised.ฝ่ายบริหารคิดว่าความสามารถของผม... ในการนำทีม สามารถยอมรับกันได้
According to VSI, the industries leading manufacturer, over 98% of world population uses a surrogate in all facets of their daily lifeยอมรับกันว่า VSI ,ผู้นำด้านอุสาหกรรมการผลิตชั้นแนวหน้า มากกว่า 98% ของคนทั้งโลก ใช้เซฮร์โรเกทในนั้นทั้งหมด ทุกมุมมองชีวิตประจำวัน
There is a German film from 1923 called "The Blue Door"...มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของเยอรมัน ที่ฉายในปี 1923 ที่ชื่อ "ประตูสีน้ำเงิน" ... ไม่เป็นที่ยอมรับกันหรอกในตอนแรก
Look, it all fits, Tommy...ดูสิ สอดรับกันหมด ทอมมี...
I'll take it from here.พวกเราจะรับกันตรงนี้
Could I help?ต้องปรับกันใหม่ - ฉันช่วยได้ไหม
It's a completely acceptable arena of study, even for a psychologist.เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นสาขาวิชา ที่ยอมรับกันได้ แม้จะเป็นของนักจิตวิทยา
This is unacceptable. The guards should be punished.เรื่องนี้ยอมรับกันไม่ได้ ทหารยามต้องถูกลงโทษ
Of course you won't admit that you're a couple at first.แน่หล่ะ คุณไม่ค่อยยอมรับกันในตอนแรกว่าเป็นแฟนกัน
If you admitted it at the start, we reporters wouldn't have any work then.ถ้าคุณยอมรับกันตั้งแต่ต้น นักข่าวอย่างผมก็ไม่มีงานให้ทำสินะ
No, I won't deny that you accept each other, but you don't accept yourselves.ฉันไม่ปฏิเสธเรื่องที่ว่า เธอยอมรับกันและกัน แต่เธอไม่ยอมรับ ตัวของตัวเอง
You and me, we are like lifelong adversaries that come in a set.ว่าเธอกับฉันเป็นคู่ปรับกันไปตลอดชีวิต จับคู่ได้เหมาะ
Oh, my God! You can't handle this, what are you taking us camping for?ให้ตาย รับกันไม่ได้ แล้วพาเรามาตั้งค่ายทำไมครับ
So, a lot of adjustments to make, I'm sure.คงมีอะไรต้องปรับกันอีกมาก ผมแน่ใจเช่นนั้น
Think they're allergic to goddamn defense.พวกนั้นคงตั้งรับกันไม่เป็นเอาซะจริงๆ
Besides, when did you become the one that I was settling for?อีกอย่าง ตั้งแเต่เมื่อไหร่กัน ที่เธอกลายเป็นสิ่งที่ชั้นต้องฝืนยอมรับกันล่ะ
We're bronemies.พวกเราเป็นคู่ปรับกันในเรื่องผู้หญิง
Oh, this is lanolin. Used for waterproofing.อ้อ นี่คือ ลาโนลิน (ไขมันที่ได้จากขนแกะ) ใช้สำหรับกันน้ำ
But I've since written a well-respected article about it in the Journal of Pediatrics.แต่จากนั้น ฉันเขียน บทความที่ยอมรับกันดี ในวารสารแพทย์เด็ก
Yeah. We were gonna take the world by storm.ใช่ เราจะทำให้มัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
So maybe we can just accept each other.บางทีเราน่าจะยอมรับกันและกัน
Then what's with the peanut gallery?แล้วที่มาต้อนรับกันนี่เพราะอะไร
That doesn't apply in the kitchen.นั่นมันไม่เป็นที่ยอมรับกันในห้องครัวนะครับ
I think we established that when you chained me to the bed and called me Mommy.ฉันคิดว่าเรายอมรับกันแล้ว ตอนที่แกล่ามโซ่ฉันไว้กับเตียง แล้วเรียกฉันว่าแม่จ๋า
In the right hands, the relationship between man and suit is symbiotic.กับคนที่ใช่ ปฏิสัมพันธ์ของชุดกับคนใส่ จะสอดรับกัน
They work at enterprises on $4 to 5 million a year.บ้างไปเป็นที่ปรึกษาบริษัท รับกันปีละ 4 - 5 พันล้าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับกัน
Back to top