ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังผึ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังผึ้ง*, -รังผึ้ง-

รังผึ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังผึ้ง (n.) beehive See also: honeycomb Syn. รวงผึ้ง
รังผึ้ง (n.) the grate of an oven Syn. ตะกรับ
รังผึ้ง (n.) radiator
English-Thai: HOPE Dictionary
apiary(เอ'พิเออรี) n. ที่เลี้ยงผึ้ง,รังผึ้ง. -apiarist n., Syn. beehive)
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
cell(เซลล์) n. เซลล์,ห้องเล็ก ๆ ,กุฎิ,กลุ่มเล็ก ๆ ,ห้องขังนักโทษ,ช่องหนึ่ง ๆ ในหม้อแบตเตอรี่,อุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้า,ช่องในรังผึ้ง,กล่อง,ตลับ, Syn. compartment
hive(ไฮฟว) n. รังผึ้ง,กลุ่มผึ้งที่ทำรังอยู่ vt. เก็บสะสม. vi. อยู่กันเป็นกลุ่ม, Syn. beehive
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
royal jellyn. น้ำอาหารที่ผึ้งงานขยอกออกมาเลี้ยงตัวอ่อนในรังผึ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
hive(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alveolate; faveolate; favoseแบบรังผึ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ribbon-cellular radiatorหม้อน้ำแบบรังผึ้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beehive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
hive (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง
honeycomb (n.) รังผึ้ง See also: รวงผึ้ง Syn. hive
honeycomb radiator (n.) รังผึ้ง (รถ)
alveolus (n.) รูหรือช่องเล็กๆ (เช่น ในรังผึ้ง)
honeycomb (n.) สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
super (n.) ส่วนยอดของรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งสะสมอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It sounds like we're living in a beehive.ท่านพูดราวกับว่า เราจะมีชีวิตเหมือนกับอยู่ในรังผึ้ง
The mansion above us is an emergency entrance to the Hive.บ้านข้างบนเป็นทางเข้าฉุกเฉินไปยังรังผึ้ง
Accessing schematic of the Hive.กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง กำลังเข้าถึงแผนผังของรังผึ้ง
The mansion where we found you... and through which we gained access to the train... which, in turn, brought us to the Hive.เป็นตึกที่พวกเราพบคุณ จากนี้เราต้องเข้าไปทางรถไฟ ซึ้งจะนำเราเข้าไปยังรังผึ้ง
The Hive itself is located underground... deep beneath the streets of Raccoon City.ตัวรังผึ้งเองอยู่ใต้ดิน ลึกลงไปข้างล่างของถนนของเมืองแรคคูณซิตี้
The Hive has its own defense mechanisms... all computer-controlled.เป็นกลไกป้องกันตัวของรังผึ้งเอง ทั้งหมดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
We've breached the Hive.เราเข้าสู่รังผึ้งได้แล้ว
She is the computer that controls the Hive.เธอคือ คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมรังผึ้ง
Sealed the Hive and killed everyone down here.ขังทุกคนไว้ในรังผึ้ง แล้วฆ่าทั้งหมด
There's no way I could've infiltrated the Hive.มันไม่มีทาง ที่ฉันสามารถเข้ามาสู่รังผึ้ง
She had a contact within the Hive, someone I never met.หล่อนคลุกคลีอยู่กับรังผึ้ง บางคนไม่เคยพบหล่อน
I couldn't allow it to escape from the Hive... so I took steps.ฉันไม่สามารถที่จะให้มัน หลุดลอดออกไปจากรังผึ้งได้ ดังนั้นฉันจึงทำตามขั้นตอน
They run underneath the Hive for water, gas and power lines.พวกเราวิ่งอยู่ข้างล่างรังผึ้ง เส้นทางของ น้ำ,ก๊าซและพลังงาน
One of the Hive's early experiments... produced by injecting the T-virus directly into living tissue.หนึ่งในการทดลองของรังผึ้ง ทำการฉีด ที-ไวรัส ตรงเข้าสู่เนื้อเยื่อ
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
We're reopening The Hive.เราจะเข้าไปในรังผึ้งใหม่
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
Something has agitated the hive.มีบางอย่างป่วนรังผึ้ง
You kidding? That beat a waffle.พูดเล่นน่า ตีขนมรังผึ้งตะหากล่ะ
Let's see him harmonize with a tongue the size of a beehive.คอยฟังเค้าร้องประสาน\ ด้วยลิ้นที่ใหญ่เท่ารังผึ้ง
When-when Winnie the Pooh got his head stuck in the honey tree, his friends all grabbed onto him and pulled and pulled.ตอนหมีพูห์หัวติด ในต้นไม้รังผึ้ง เพื่อนๆทั้งหมดจะมาจับที่มัน แล้ว ดึง และ ดึง
Okay, this conversation is giving me a hive.โอเค ฉันรู้สึกเหมือนเป็นรังผึ้ง
Who invited the nerd from the beehive?ใครเชิญเนิร์ดจากรังผึ้งมาเนี่ย?
Once I brought a jackass and a honeycombครั้งหนึ่งข้านำคนโง่กับรังผึ้ง
You might as well have beaten a beehive with a bat.คุณเทำหมือนกับเอาไม้หน้าสามไปตีรังผึ้งยังงั้นแหละ
You kick a hive or something?คุณเตะโดนรังผึ้ง หรืออะไรงั้นหรอ
And I got covered in hives. And you didn't come near me for, like, a week.และครั้งนึง ผมเลือกเถาวัลย์ผิดเส้น และฉันก็ถูกปกคลุมด้วยรังผึ้ง และคุณก็ไม่ได้มาใกล้ฉัน ประมาณอาทิตย์นึง
Do you remember when she knocked over that beehive? It's your mom. She posted the grades for that makeup test.เธอจำได้ไหม เมื่อตอนที่เธอวิ่งชนรังผึ้ง แม่เธอน่ะ เธอประกาศ เกรดในการสอบซ่อมแล้ว
...burrow and cover in a honeycomb of trenches and foxholes....ขุดและปกป้องรังผึ้ง ของท่อระบายน้ำ
Like a hive mind.เป็นเหมือนกับรังผึ้ง
"A hive mentality," you said!ความคิดแบบรังผึ้งที่ว่าไงล่ะ
There's beehives, but I'm getting rid of those.มีรังผึ้งด้วยน่ะ แต่ฉันคงจะกำจัดมันไป
As you might say, a hive.ที่อยู่กันเป็นกลุ่มแบบรังผึ้ง
I once walked into a brothel with a honeycomb and a jackass.พร้อมรังผึ้งและลาโง่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังผึ้ง
Back to top