ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักดี*, -รักดี-

รักดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักดี (v.) be diligent See also: be persevering Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน
รักดี (adj.) diligent See also: persevering Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love. Let's talk about love.รัก คุยเรื่องความรักดีกว่า
You're cute when you're angry... but totally unruly.เธอน่ารักดีนะ เวลาโกรธ แต่มันจะดื้อไปหน่อยแล้ว!
I named the little guys. Flotsam and Jetsam. Isn't that cute?ฟล็อตซั่มกับเจ๊ตซั่ม น่ารักดีมั้ย
It's kind of pretty, isn't it? Mmm-hmm.มันดูน่ารักดีใช่มั้ย
So, Diana. She seems like a very nice person.ไดอานาดูแล้ว เธอน่ารักดีนะ
Definitely a little nervous, but nice.ถึงจะดูประสาทหน่อยๆ แต่ก็น่ารักดี
This yellow is pretty. Like Van Gogh's sunflowers.สีเหลืองน่ารักดี เหมือนภาพดอกทานตะวันของแวนโก๊ะ
It's lovely, but I fancy myself an autumn.น่ารักดี ไว้จะหามาใช้มั่ง
It's a lovely room of death.เป็นห้องสยองที่น่ารักดี
That's a lovely instrument you have.เครื่องดนตรีของเธอดูน่ารักดีนะ
Fukatsu's cool, isn't he."ฟูกัทสุ" เขาน่ารักดีนะ, ใช่ไหม?
I think he's really nice. If I wasn't with Markus then...ฉันคิดว่าเขาน่ารักดีนะ ถ้าฉันไม่ได้เป็นแฟน Markus ฉันก็คง...
You look pretty What's your name?ดูน่ารักดีนี่ ชื่ออะไรเหรอ?
Do you want pigtails for class? Yeah, that'd be cute.อยากถักเปียไปเรียนมั้ยลูก แม่ว่าน่ารักดีนะ
Yeah, it is a tree. That's pretty.ใช่ มันคือต้นไม้ น่ารักดีนะ
Oh, I totally dig her. She's great.ไม่นี่เธอน่ารักดีออก
You guys look cute tonight So do youคีนนี้พวกนายน่ารักดีนี่ นายก็เหมือนกันแหล่ะ
My own rotten flesh has gotten pregnant without a husbandลูกฉันแท้ๆ มันไม่รักดี ท้องป่องไม่มีพ่อ
Look at this, great huh?ดูนี่สิ น่ารักดีเนอะ
She's quite a chick. Why don't you share? Shit.เธอน่ารักดีนะ ทำไมไม่แบ่งกันใช้ บ้างวะ บ้าฉิบ
Hey~ Your husband is so cute.นี่! สามีเธอน่ารักดีนะ
Ugly assholes are bugging meนังไม่รักดีกำลังกวนฉัน
She seems really nice, and I think you should call her.เธอดูเป็นคนที่น่ารักดีออก และฉันคิดว่าคุณน่าจะโทรหาเธอ
I know it wasn't what you wrote... but Mr. Baxter felt very strongly that when a man likes a woman... he must ignore her.เป็นแบบคุณเองไง มันประหม่าน่ะค่ะ มันก็น่ารักดี เหมือนตัวคุณน่ะ
This is a charming house.บ้านนี้น่ารักดีนะครับ
Lovely. Now, tell me about the lily.ก็น่ารักดี แล้วดอกลิลลี่ล่ะ จะบอกได้ยัง
Very cute, very cute indeed!อ่อ น่ารักดีนะ น่ารักดี
She seems nice.(ถอนหายใจ) เธอดูน่ารักดีนะ
How do you like it? Pretty cool, huh?คุณชอบมั๊ย น่ารักดีนะ
Yeah, nothing hotter than a guy planning out his own imaginary wedding, huh?- จริงๆ แล้วฉันว่าก็น่ารักดีนะ
You look kind of pretty to be up in here, man.นายนี่หน้าตาน่ารักดีแฮะ หนุ่ม
That's pretty unusual for you!มันก็น่ารักดีนะ แต่ยกเว้นกับเธอ!
Well, you seem like a very nice frog.คุณเป็นกบที่น่ารักดี
You unpatriotic... no-good peasants!พวกไม่รักชาติ... สถุล.. ไม่รักดี
But, isn't she cute?แต่ เธอก็น่ารักดีออกนี่
I should come see you during better times, but my troublesome son Sang-ho.ฉันจะมาพบคุณในเวลาดีๆ แต่ว่าเรื่องยุ่งยากของซังโฮ ลูกชายฉัน เขาเป็นลูกไม่รักดี
HONEY, IT'S OKAY. YOU LOOK CUTE IN A SCARF.ที่รัก เธอโพกผ้าแล้วก็ดูน่ารักดีนะ
Didn't that couple look great together?.คู่นั้นเขาดูน่ารักดีนะคะ?
Your sleepy voice is really cute.เสียงตอนเธอง่วงนอนน่ารักดีนะ
But that's why it's pretty, Choi Han Seong.แต่.. มันก็น่ารักดีนะคะ,ชอยฮานซุง.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักดี
Back to top