ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระวังตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระวังตัว*, -ระวังตัว-

ระวังตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระวังตัว (v.) be alert See also: be watchful, be vigilant, be on one´s guard, be wide-awake, be on the lookout Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun,mind
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
wary(แว'รี) adj. ระมัดระวัง,ระวังตัว,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ, Syn. alert,careful,shrewd
English-Thai: Nontri Dictionary
indiscreet(adj) ไม่สมควร,ไม่ระวังตัว,ปากสว่าง,ปากโป้ง
indiscretion(n) ความไม่ระวังตัว,ความไม่สมควร,การสอพลอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
off guard (idm.) โดยไม่ระวังตัว See also: เผลอ
self-conscious (adj.) ระแวดระวังตัว See also: ระมัดระวังตัว, ประหม่า, ขวยเขิน, ซึ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง Syn. awkward, diffident, nervous, unsure, shy
self-consciousness (n.) ความระมัดระวังตัวเอง
unsure (adj.) ระแวดระวังตัว See also: ระมัดระวังตัว, ประหม่า, ขวยเขิน, ซึ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง Syn. awkward, diffident, nervous, shy
walk a tightrope (idm.) อยู่ในสถานะการณ์ที่ต้องระวังตัว
walk on eggs (idm.) ต้องระมัดระวังตัวอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shinhwa Group, blow yourself! Blow yourself!ชินฮวากรุ๊ป ระวังตัว ชินฮวากรุ๊ป
Whoa! Heads up! Movement on your...อ้าวว ระวังตัว ขยับตัวไปตรง...
Take 3. That's east. Be careful.ไปทางตะวันออก ระวังตัว ฟังวิทยุไว้
Be careful, Mrs. Smith.ระวังตัว คุณนาย สมิทธ์
Watch out. They're waiting for you.ระวังตัว พวกมันกำลังรอนายอยู่
(gun chamber clicking c casey: careful there. Haven't killed anyone in a while. Getting a little hungry.ระวังตัว ไม่ได้ฆ่าคนมาพักนึงแล้ว ชักคันไม้คันมือ
Watch it, Ernie, he knows jujitsu.ระวังตัว.. เออร์นี่ เขาเป็นคาราเต้
We at Channel 4, like you, have been stirred by the courage and the humanity....ระวังตัวกันด้วยล่ะ ไฟท์ติ้ง
Tread carefully with him.ระวังตัวกับเขาไว้ด้วย
Nothing wrong with using a little caution.ระวังตัวซักนิดหน่อย มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรน่ะ
Do be careful, Jar Jar.ระวังตัวด้วย จาร์ จาร์
Be careful. I'm gonna come with you.ระวังตัวด้วย ฉันจะไปกับคุณ
Be careful, Mr. Salvatore.ระวังตัวด้วย ซัลวาทอร์
Be very careful, Dean. We're all in danger.ระวังตัวด้วย ดีน เราอยู่ในอันตราย
You guys be careful. You're not back in half an hour, I'm coming out to look for you.ระวังตัวด้วย ถ้าครึ่งชั่วโมงคุณไม่กลับ ผมจะออกไปตาม
Do take care, Senator. The Hutts are vile gangsters.ระวังตัวด้วย ท่านวุฒิฯ พวกฮัตต์เป็นอันธพาลตัวร้าย
Be careful, because those guys will not think twice about killing you.ระวังตัวด้วย พวกเขาจะฆ่าคุณทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติ
Be careful, young warlock.ระวังตัวด้วย พ่อมดหนุ่ม
Watch yourself, Morgan. Take care of your boy.ระวังตัวด้วย มอร์แกน ดูแลลูกของคุณ
Beware. It's close.ระวังตัวด้วย มันใก้ลเข้ามาแล้ว
Be aware there are seven suspects. We have on visual suspect, one Jesus Garcia.ระวังตัวด้วย มีผู้ต้องสงสัย 7 คน เราต้องจับตาผู้ต้องสงสัย เจซูซ การ์เซีย
Step carefully, Lord Baelish.ระวังตัวด้วย ลอร์ดเบลิช
Be careful. Enemy could still be aroundระวังตัวด้วย ศัตรูอาจจะดักอยู่แถวนั้น
I gotta go. Be careful.ระวังตัวด้วย สัญญาสิ
Be careful,alex.ระวังตัวด้วย อเล็กซ์
Watch yourself, child.ระวังตัวด้วย เด็กน้อย
Watch yourself. She's started her monthly bleeding.ระวังตัวด้วย เธอเริ่มมีประจำเดือนแล้ว
Take care, Merlin.ระวังตัวด้วย เมอร์ลิน
Be careful. [ Engine revs ] Hey, Matt, I've been looking for you.ระวังตัวด้วย เฮ้ แมท พ่อตามหาลูกอยู่ ลูกต้องไปแล้ว
Be on guard, but no harm is to come to the queen.ระวังตัวด้วย แต่อย่าทำร้ายราชินีล่ะ
Just be careful. And wear sensible shoes.ระวังตัวด้วย แล้วก็ใส่รองเท้าที่เหมาะๆด้วยล่ะ
Keep your head down and don't look anyone in the face.ระวังตัวด้วย และอย่าให้ใครเห็นคุณ
Watch yourself, Harry!ระวังตัวด้วย แฮร์รี่
Just be careful, okay?ระวังตัวด้วย โอเคมั้ย?
Just be careful. Tyler is out there, and he turned.ระวังตัวด้วย ไทเลอร์อยู่ข้างนอกนั่น และเขาอาจจะย้อนกลับมา
Be careful, it's deeper in the middle.ระวังตัวด้วย! มันอยู่ลึกลงไปในใจกลาง
Will you be careful? Will do.ระวังตัวด้วยนะ / แน่นอน
Be careful down there. And bring her back.ระวังตัวด้วยนะ ข้างล่างนั่น แล้วพาเธอกลับมา
Now, you will be careful. Be careful who you talk to.ระวังตัวด้วยนะ คุยกับใครก็ต้องระวัง
Be careful Something might fall outระวังตัวด้วยนะ มันอาจพังลงมาก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระวังตัว
Back to top