ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระลึกได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระลึกได้*, -ระลึกได้-

ระลึกได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระลึกได้ (v.) remember See also: recollect, recall Syn. จดจำ, นึกออก, คิดออก Ops. ลืม
English-Thai: HOPE Dictionary
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recall๑. จำได้, ระลึกได้๒. การระลึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recall (n.) การระลึกได้ See also: การจำได้ Syn. memory, remembrance
recollective (adj.) ซึ่งระลึกได้ Syn. redolent, reminiscent
remind of (phrv.) ทำให้ระลึกได้ว่าเหมือนใครบางคน See also: ชวนให้ระลึกถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then I remember to relax... and stop trying to hold on to it.แล้วผมก็ระลึกได้ว่าต้องปล่อยวาง เลิกการยึดมั่นถือมั่น
And for the first time that I can recall,every single attending picked the same person.และเป็นครั้งแรกที่ฉันระลึกได้ที่กรรมการทุกคนเลือกคนๆเดียวกัน
The voice of a girl, and when she called his name, he remembered."เป็นเสียงของเด็กหญิงผู้หนึ่ง และเมื่อเธอขานชื่อมัน มันก็ระลึกได้
"He remembered all those from whose ashes he was made."มันระลึกได้ว่าตัวมันนั้นเกิดขึ้นจาก เถ้าธุลีของสิ่งใดบ้าง
The Shadow remembered, and he was determined to take revenge.มันระลึกได้ และตัดสินใจจะแก้แค้น
In retrospect,shouI ld've had a cookie.ผมระลึกได้ว่าผมควรจะกินคุ๊กกี้สักหน่อย
It might jog your memory.อาจจะทำให้คุณระลึกได้
These coupons are all redeemable at the gift shop.คูปองนี่เอาไปแลกของที่ร้าน ของที่ระลึกได้
Maybe I wanted to remind you what freedom was like before Klaus took it from you.บางทีฉันอาจจะต้องการให้นายระลึกได้ว่า ความเป็นเป็นอิสระน่ะมันเป็นอย่างไร ก่อนที่คลาวส์จะเอามันไปจากนาย
This man has put the needs of Storybrooke above his own for as long as any of us can remember, as chief editor of the Storybrooke "Daily Mirror."ชายผู้นี้ได้คำนึงถึงความต้องการของประชาชน ในสตอรี่ บรู๊ค มากกว่าของตัวเขา มาเนิ่นนาน กว่าที่พวกคุณจะระลึกได้ ในฐานะประธานบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น "เดลี่ มิลเรอร์"
I can have roulette wheels spinning by Memorial Day.ผมสามารถจัดให้มีวงล้อเกมพนันรูเล็ทหมุนได้ ภายในวันที่ระลึกได้
Well, that's a huge pay cut, you know.48,120 แหม นี่เรื่องใหญ่นะเนี่ย คุณว่าไหม? ผมรู้ แต่ที่ผมระลึกได้ก็คือ
It probably took him about 10 seconds to realize that she wasn't me, at which point he probably yanked her heart right out of her chest.มันอาจทำให้เขาใช้เวลาสัก 10 วินาทีที่จะระลึกได้ว่าเธอไม่ใช่ฉัน และเขาอาจจะกระชากหัวใจของเธอออกมานอกทรวงอก
Give him his freedom and he'll remember his humanity.แต่ให้อิสรภาพเขา เขาจะระลึกได้ถึงความเป็นคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระลึกได้
Back to top