ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยำตำบอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยำตำบอน*, -ระยำตำบอน-

ระยำตำบอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยำตำบอน (adv.) vilely See also: devilishly Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ
ระยำตำบอน (adj.) mean See also: evil, vile, damned, devilish Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Steve's shit-head friend, Jim... he married this freaking nympho band-geek, Michelle.เพื่อนระยำตำบอนของพี่สตีฟ ชื่อ จิมเว้ย แม่งพึงแต่งงานกับสาวไม่เอาอ่าว ชื่อ มิเชล
If I'd have known any of that, I'd have killed the son of a bitch, bare hands.ถ้าผมได้รู้ อะไรแบบนั้นมาก่อน ผมจะฆ่ามัน ไอ้ลูกหมา ระยำตำบอน
I've done so much fucked up shit, and I just forget about it.ฉันทำระยำตำบอนมาเยอะ ฉันก็แค่ลืมไปซะ
That my life is a shithole?หรือว่าชีวิตของฉันมันระยำตำบอน?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยำตำบอน
Back to top