ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยเท้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยเท้า*, -รอยเท้า-

รอยเท้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยเท้า (n.) footprint See also: footmark Syn. รอยตีน
English-Thai: HOPE Dictionary
footstepn. ฝีเท้า,รอยเท้า,การก้าวเท้า,ที่สำหรับเท้าเหยียบ,ระยะห่างของก้าว,ขั้นบันได,--Phr. (follow in a person's footsteps ทำต่อเนื่อง,เลียนแบบ), Syn. pace
sign(ไซน์) n. เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ลาง,นิมิต,การบอกใบ้,อาการ,ร่องรอย,รอยเท้า,ราศี. vt.,vi. ลงนาม,เซ็นชื่อ,เขียนเครื่องหมาย,เขียนสัญลักษณ์,ทำเครื่องหมายกางเขน,ติดต่อกันด้วยสัญญาณ,เขียนสัญลักษณ์,แสดงอากัปกิริยา, sign away เซ็นชื่อโอน, -Phr. (sign off หยุดกระจายเสียง
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
trail(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย,รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้,รอยเท้า,รอยทาง,เศษนิดเดียว,อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
footprint(n) รอยเท้า
footstep(n) ฝีเท้า,รอยเท้า,เสียงเดิน,การก้าวเท้า,ขั้นบันได
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง
trail(n) ทาง,รอยเท้า,ส่วนหาง,ชายกระโปรง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footprintsรอยเท้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
footprint (n.) รอยเท้า See also: รอยตีน
spoor (n.) รอยเท้า
trace (n.) รอยเท้า Syn. footprint
pug (n.) รอยเท้าสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Footprints. Somebody's been here.รอยเท้า มีคนเคยมาแล้ว
Footprints.รอยเท้า เหลือเชื่อชะมัด
Footprints, snowmobile tracks, any sign of an escape.รอยเท้า, รถหิมะ,ร่องรอย ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหลบหนี
His trail ends here, in Hamelin.รอยเท้าของเขาสิ้นสุดตรงนี้ ในแฮมมิลิน
The footsteps I'm following... they're yours.รอยเท้าที่ฉันกำลังเดินตาม- ของนายทั้งนั้น
The footprints that the police are looking for are high heels.รอยเท้าที่ตำรวจกำลังตามหา เป็นรอยรองเท้าส้นสูง
These footprints heading toward the house, you see the whole foot.รอยเท้าที่เดินเข้าไปในบ้าน คุณเห็นรอยเท้าทุกรอย
"The footprint was left by a shoe used for knee-ankle-foot orthosis.รอยเท้าที่ได้ มาจากรองเท้าที่ใช้สำหรับผู้พิการตั้งแต่เข่าลงมา
This guy went all over the fuckin' place.รอยเท้าผู้ชายทั่วไปหมด
These footprints are different from Thomas'.รอยเท้าพวกนี้มันต่างไปจากของโธมัส
Human footprints. But they're leading away from the bodies.รอยเท้ามนุษย์ แต่มันก็ห่างจากศพ
Human footprints again.รอยเท้ามนุษย์อีกแล้ว
Tracks end here.รอยเท้ามาถึงแค่ตรงนี้
The tracks lead directly into that cave.รอยเท้ามุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำ
Puppy prints. They've been in here.รอยเท้าลูกหมา พวกเขาเคยมาที่นี่
Paw prints? What the hell is she talking about?รอยเท้าสัตว์ ยัยนี่พูดอะไรของหล่อนนะ
Has the bear been like that, or ...?รอยเท้าหมีมันเป็นแบบนี้เหรอครับ
Footprints halfway up the kitchen wall.รอยเท้าเดินย่ำห้องครัวไปเป็นทาง
Had to be about eight feet between each print.รอยเท้าแต่ละก้าวห่างกันราว 8 ฟุต
What are you thinkin'?รอยเท้าในภาพจากที่เกิดเหตุ
You thought you could be Mrs. De Winter, live in her house, walk in her steps, take the things that were hers.คุณคิดว่าตัวเองจะเป็นคุณนายเดอ วินเทอร์ได้ อาศัยอยู่ในบ้านของท่าน เดินตามรอยเท้าท่าน ครอบครองสิ่งที่เคยเป็นของคุณนาย
Look, Herman, I'm in Hedy Lamarr's shoes!ดูนี่สิ รอยเท้าเฮดดี้ ลามาร์
"Follow in the footsteps of Siva.""เดินตามรอยเท้าของพระศิวะ".
The loser ran off alone, but the winner followed those footprints toward Guilder.ผู้แพ้หนีไปฝ่ายเดียว... ขณะที่ผู้ชนะ... ตามรอยเท้าพวกนั้น มุ่งไปกิลเดอร์
And there are the Princess's footprints.และนั่นเป็นรอยเท้าของเจ้าหญิง
Only in the footsteps of God will he proceed."ต้องเป็นผู้ที่ตามรอยเท้าของพระเจ้า ถึงจะปฏิบัติได้."
"Only in the footsteps of God will he proceed.""ต้องเป็นผู้ที่ตามรอยเท้าของพระเจ้า ถึงจะปฏิบัติได้.."
Proceed in the footsteps of the Word.ปฎิบัติตามรอยเท้าของคำสั่ง
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ
Follow in my footsteps, shoe by shoeเดินตามรอยเท้าฉัน ทีละก้าว
He's headed right where you are.เขามุ่งเดินตามรอยเท้านาย
Setting up franchises all over the country.สกปรก รอยเท้าเดินเป็นวงกลม
Are you traveling down the same path as me?คิดจะเดินตามรอยเท้าของข้ารึไง
P.S. The paw prints by the door were there when I moved in I never got around to removing them.ปล. รอยเท้าสุนัขหน้าประตูนั้นมันอยู่ก่อนฉัน อย่าว่าฉันสกปรกล่ะ ไม่ว่าฉันจะทำยังไง ก็ล้างมันไม่ออก
P.S. The paw prints by the door were there when I moved in."ปล. รอยเท้าสุนัขหน้าประตูนั้นมันอยู่ก่อนฉัน"
That point at the top symbolizing zero footprint...จุดสูงสุดของยอดเขานั้นคือสัญลักษณ์ของรอยเท้าหมายเลขศูนย์... xxx นับตั้งแต่ปี 1995 บริษัทอินเตอร์เฟซหาทางลด
Look at these heading the other way. You see the whole foot. Still walking.ดูที่รอยเท้าอีกอันที่เดินออกไปสิ คุณเห็นรอยเท้าทุกรอย ที่ยังเดินอยู่
We will be like footprints in the sand.เราจะเหมือนรอยเท้าบนผืนทราย
The best present was the feet marks.ของขวัญที่ดีที่สุดก็คือ รอยเท้า
No sign of struggle, no footprints, no fingerprints...ไม่มีสัญญาณการต่อสู้ ไม่มีรอยเท้า ไม่มีรอยนิ้วมือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยเท้า
Back to top