ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยช้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยช้ำ*, -รอยช้ำ-

รอยช้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยช้ำ (n.) bruise See also: contusion Syn. รอยฟกช้ำดำเขียว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bruising (n.) รอยช้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bruising, no more than a day old.รอยช้ำ ไม่น่าเกินหนึ่งวัน
You have grade iii level bruising.รอยช้ำของคุณอยู่ในระดับสามเลย
The bruising here is more developed than here.รอยช้ำตรงนี้ดูจะมากกว่าตรงนี้
This bruise looks more like a tire wrench.รอยช้ำตรงนี้เหมือนกับ เป็นรอยที่หมุนล้อ
I got the bruises to prove it.รอยช้ำที่ข้ามีพิสูจน์ได้
That bruise was pretty intense.รอยช้ำนั่นค่อนข้างเข้ม
Lividity indicates half an hour.รอยช้ำบ่งบอกว่าครึ่งชั่วโมง
These bone bruisings occurred before death.รอยช้ำบนกระดูกพวกนี้ เกิดก่อนเสียชีวิต
Bruising on her forearm is defensive.รอยช้ำบนแขนของเธอ เกิดจากการต่อสู้
Those bruises are only a few days old.รอยช้ำพวกนี้ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองสามวัน
The bruises are still green, which means they're no more than 8 days old.รอยช้ำยังคงเขียวอยู่, หมายความว่าพวกเขาอยู่ไม่เกิน 8 วัน
Bruising around the neck. Our guy was choked.รอยช้ำรอบคอ ถูกทำให้หายใจไม่ออก
Bruising happens when gravity pools the blood at the spot closest to the ground.รอยช้ำเกิดจาก เลือดไหลมารวมกัน ในจุดที่ใกล้ที่สุดกับพื้น
Lividity says the victims died in the positions in which they were discoveredรอยช้ำแดงบอกว่า เหยื่อตายอยู่ในท่าที่มีคนมาพบ
What does lividity tell you?รอยช้ำแดงบอกอะไรคุณบ้าง?
Lividity's fixed along the posterior aspectรอยช้ำแดงปรากฏเป็นแนวยาว ขนานกันอยู่บนแผ่นหลัง
They're tramline bruises around the thighs.รอยช้ำแบบขนานอยู่ที่บริเวณต้นขา
How'd you get them bruises on your face?นายมีรอยช้ำที่หน้าได้ไง
I know how you got them bruises on your face.ฉันรู้ว่านายได้รอยช้ำที่หน้ามายังไง
Karen had the same bruises on her wrists.แคเร็นมีรอยช้ำ ที่ข้อมือเหมือนกัน
When you came to, did you have bruises on your arms?เมื่อคุณมาที่ คุณมีรอยช้ำที่แขนหรือไม่?
18 months old,contusions,possible head injury. B.P. And pulse are elevated.ผ่านมาตั้ง 18 เดือน,รอยช้ำ,อาจมีความเสียหายที่ศรีษะ บี พี่ และชีพจรสูง
With her bruising, the wound to the back of her head, we may be looking at a case of sexual assault.กับรอยช้ำที่ด้านหลังศรีษะเธอ เราอาจมีคดีล่วงละเมิดทางเพศอยู่
The moms have these odd bruises on the back of their necks.พวกแม่ๆจะมีรอยช้ำแปลกๆอยู่ตรงหลังต้นคอ
He has bruises consistent with a six, seven, or eight-foot fall.เขามีรอยช้ำที่สอดคล้องกับการตกจากที่สูง 6 7 หรือ 8 ฟุต
I want to take full-body photographs for cuts and bruises.แล้วก็รูปถ่ายเต็มตัว เห็นรอยมีด กับ รอยช้ำ
You're gonna have to tell me how you got those bruises on your hand and your neck.แกแค่บอกฉัน ว่าแกได้มีได้อย่างไร รอยช้ำบนมือแก และคอแก
DR. LINDALE: Your mother has a subdural hemorrhage.มันเหมือนรอยช้ำในสมองของเธอ
Let me see if have any more bruises.ไหนแม่ดูซิ มีรอยช้ำอีกมั้ย
The blow to the forehead caused bruising to the right frontal lobe.การจามที่หน้าผากทำให้เกิดรอยช้ำที่ติ่งหูด้านหน้า
He'll be bruised from jumping on and off trains.เขาต้องมีรอยช้ำจากการกระโดดออกจากรถไฟ
There was no bruising around his neck or face.พวกเขาไม่มีรอยช้ำบริเวณ ที่คอและหน้า
Lividity's fixed in her ankles and feetมีรอยช้ำแดงที่ข้อเท้าและเท้าทั้งสองข้าง
No organ damage No disease,no traumaไม่มีความเสียหายกับอวัยวะ ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีรอยช้ำบวม
If a lesion took out the sympathetic innervation of her heart,ถ้ารอยช้ำทำให้อาการทางประสาทหายไป ความบกพร่องในหัวใจ
What about the bruise on her forehead?แล้วรอยช้ำบนหน้าผากล่ะครับ?
What concerns me more, is this discoloration.สิ่งที่ทำให้ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องรอยช้ำที่ผิวหนัง
CHARLIE: We're not finished up yet, but there's bruising on the neck.เรายังสรุปผลไม่ได้ แต่มีรอยช้ำที่คอ
I got a bruise or something?คอฉันเป็นรอยช้ำหรือเป็นยังไง
And there's also the bruising on the arms, right?และยังมีรอยช้ำบนแขนด้วยใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยช้ำ
Back to top