ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบเอว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบเอว*, -รอบเอว-

รอบเอว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบเอว (n.) waistline See also: waist girth
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girthเส้นรอบเอว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
waistline (n.) รอบเอว See also: ความยาวของรอบเอว Syn. waist
bumbag (n.) กระเป๋าเล็กติดที่เข็มขัดและสวมรอบเอว See also: fanny pack
girth (n.) การวัดรอบเอว See also: การวัดเส้นรอบวง Syn. circumference, expansion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
THAT WE THINK IS JUST BIG ENOUGH TO FIT AROUND YOUR STOMACH,ให้มันใหญ่พอที่จะมัดรอบเอวเธอได้
Why don't you tie it around your waist? I'll feed it out to you.ทำไมคุณไม่ผูกเชือกไว้รอบเอว ผมจะคอยผ่อนเชือกให้เอง
I want you to take a bedsheet, tie it around your waist, climb up on the railing, and leap off the ledge.ฉันต้องการให้คุณเอาผ้าปูที่นอน พันมันแน่นๆรอบเอว ปินไปบนราวระเบียง และกระโดดออกมา
Two, arms around waist. Three, good night kiss.สอง แขนรอบเอว สาม จูบลาตรีสวัส
I'm not saying I wouldn't love to rail back and kick it but with a thesis looming and a waistline expanding...แต่การปรากฎขึ้นลางๆ ของข้อวินิจฉัย และรอบเอวที่ขยายขึ้น
Me dad... he put his arms around me waist and squeezed me so tightปู่ กอดรอบเอวพ่อด้วยสองมือ รัดกระชับแนบแน่น
Not those men like you see with shorts, and little purses around their waists.ยกเว้นพวกผู้ชายที่เราเห็นใส่ กางเกงขาสั้น -แล้วคาดกระเป๋ารอบเอวพวกนั้นนะ
Now, would you mind tying that rope around my waist?เจค เธอช่วยผูกเชือก รอบเอวให้ฉันหน่อยซิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบเอว
Back to top