ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบข้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบข้าง*, -รอบข้าง-

รอบข้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบข้าง (adv.) around See also: all around Syn. รอบตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
emulationการเลียนแบบหมายถึง การเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำโปรแกรม การทำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น เราพูดได้ว่า เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนใหญ่เลียนแบบ Epson หรือไม่ก็ Hewlett Packard LaserJet อย่างนี้ เป็นต้น
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral device
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)
scsiเอสซีเอสไอ สกัสซี ย่อมาจากคำว่า small computer system interface (แปลว่า ส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องจับภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับ ตัวซีพียู (CPU)
small computer system intส่วนต่อประสานระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก'ใช้ตัวย่อว่า SCSI (อ่านว่า สกัสซี) หมายถึงสายที่เชื่อมต่อระหว่างบริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) เครื่องกราดภาพ (scanner) หน่วยบันทึก (disk drive) กับตัวซีพียู (CPU) เป็นต้น
systems unitเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยจอภาพ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และหน่วยบันทึกข้อมูล บางทีก็เรียกกันง่าย ๆ ว่า คอนโซล (console) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องเรียกว่า บริภัณฑ์รอบข้าง (peripheral equipment) ซึ่งประกอบด้วย แป้นพิมพ์ เมาส์
turnkey systemระบบพร้อมสรรพหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals equipment) ครบบริบูรณ์หนึ่งชุด ที่พร้อมจะทำงานทันทีที่เปิดเครื่อง ศัพท์คำนี้มาจากระบบอุตสาหกรรมรถยนต์ กล่าวคือ พอไขกุญแจ (ภาษาอังกฤษใช้ว่า turn key) เมื่อใด ก็จะขับออกไปได้เลย สรุป ก็คือ ระบบนี้หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์เบ็ดเสร็จทั้งระบบ ตั้งแต่ส่วนตัวเครื่อง (hardware) รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ (มักใช้ในความหมายที่เป็นการส่งมอบให้ลูกค้า)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peripheral๑. รอบข้าง๒. อุปกรณ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
peripheral equipmentบริภัณฑ์รอบข้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peripheral อุปกรณ์รอบข้าง ปริภัณฑ์ [คอมพิวเตอร์]
Small Computer System Interfaceสกัสชีเป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
out of it (idm.) ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง (มักมาจากดื่มเหล้าหรือกินยา) Syn. out to lunch Ops. out to lunch
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you really think that everyone around you has a hidden agenda?คุณคิดจริงๆ หรือว่าทุกคนรอบข้างคุณนั้นมีอะไรแอบแฝงอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The environment can be your ally too.รอบข้างก็เป็นเพื่อนกับเจ้าเช่นกัน
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
They don't even notice what's going around them.พวกนั้นไม่เคยสนใจคนอยู่รอบข้าง
My God, just look at her affecting everyone around her.พระเจ้า ดูเธอช่าง... ..สะดุดตาผู้คนรอบข้าง
On the street I can hear the people talking around me as I lie down like I am now.บนถนน ฉันสามารถได้ยินคนพูดคุยรอบข้าง แต่ถ้าฉันนอนลงอย่างตอนนี้
And as I lie there on the street with people surrounding me listening to them while I lie there I keep thinking about my motherตอนที่ฉันนอนลงที่นั่น... บนถนน ผู้คนรอบข้างฉัน
He checks out the scene but plays it cool. He's definitely holding back.เขามองไปยังรอบข้าง แต่การเล่นก็ยังเจ๋ง เขาสกัดกั้นมันได้แน่ ๆ
I had learned how to control everyone around me.ชั้นได้เรียนรู้วิธีควบคุม คนรอบข้างชั้น.
You're too scared to look the world in the eye and let it watch you fall in love.เธอน่ะไม่กล้า แม้แต่จะมองตาคนรอบข้าง... ...ให้ใครๆ รู้ว่าเธอมีความรัก ยังไม่ทันไร เธอก็วิ่งแจ้นแล้ว
Running around behind my back, whoring with my brother!การวิ่งรอบข้างหลังหลังของฉัน,\whoring กับพี่ชายของฉัน!
To The Tri-County Area.ไปจนถึงบริเวณเมืองรอบข้าง
The longer we go, the longer we keep trying to fool people into believing that we're a real Couple...ยิ่งเราคบกันนานเท่าไหร่ คนรอบข้างก็ถูกหลอกมากขึ้นเท่านั้น ถูกหลอกว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆ
Remeber you are crazy for the taste of Fruzzi yoghourtจำไว้นะเธออยากลิ้มรสฟรุซซี่โยเกิร์ต จนลืมอะไรรอบข้างทั้งหมด
Just ride the motorcycle all the way around just one time.แค่ขี่มอ' ไซค์ วนรอบข้างในลูกบอลนี่แค่ครั้งเดียว
I'm not exactly an objective observer. Master in economics, minor in communications. - Yeah!ฉันไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้อง กับคนรอบข้างที่สังเกตอยู่ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาโทการสื่อสาร
He's a little out of your league, don't you think?เขาจะพาให้เธอจากคนรอบข้างไป เธอไม่คิดเหรอ
Just stay with me.ตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิต ทุกคนรอบข้างจะอยู่ในอันตราย
For you, for Rei... even for the people around you two.สำหรับเธอ สำหรับเรย์ หรือแม้แต่คนรอบข้างพวกเธอ
She saw Dorothy lying asleep, with her friends all about her."นางเห็นโดโรธีนอนหลับอยู่ "พร้อมกับเพื่อนๆรอบข้าง
They unconsciously mimic the expressions of people they've been around their whole life.พวกเขาเลียนแบบคนรอบข้าง ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิต โดยไม่รู้ตัว
She may be a threat to herself or others;เธออาจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือบุคคลรอบข้าง
Who cares.ถ้าเอาคนรอบข้างมายุ่ง
(bystanders screaming)(เสียงกรีดร้องจากผู้คนรอบข้าง)
It means you have an opportunity to reproduce with the highest frequency and with the most desirable partners.หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะ ทำมันอีกได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตามความปรารถนาของคนรอบข้าง
They were slapping folks in the face right and leff and I was sweating Like a pig.มันตีหน้าผู้คนรอบข้าง ขวาและซ้าย และฉันก็เหงื่อแตกเหมือนหมู
I think what needs to be examined is Esther's relationship with those around her.เอ่อ ความสัมพันธ์ของเอสเธอร์กับคนรอบข้าง
Not an asshole would be nice. Just someone who enjoys my company, comes from a good family.นิสัยควรจะดีพอควร เป็นใครที่เข้ากับคนรอบข้างของชั้นได้ มาจากครอบครัวที่ดี
No, forget it! Get a clue!ไม่ ลืมไปเถอะค่ะ หัดดูรอบข้างซะมั่งสิ
When he's after something, he goes all out to get what he wants.เค้าชอบอะไร จะไม่สนใจเสียงรอบข้าง แล้วจะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่
The car's a closed environment kids. I thought i'd play it safe.สิ่งรอบข้างรถเด็กเล่นปิดไว้อย่างแน่นหนา พ่อคิดว่าเครื่องเล่นนี้ปลอดภัยดี
This is the arrogant jock that totally ignored the only people that truly liked him for non-superficial reasons but weren't allowed to say anything because their parents are bigots!นี่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอ นี่มันหนุ่มขี้นอกจอมวางท่า ที่ชอบเมินคนรอบข้างซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวที่ชื่นชมในตัวเขา
I'm attempting to communicate with you without my meaning becoming apparent to those around you.โดยไม่ให้คนรอบข้างรู้ความหมาย ขอฉันลองใหม่
Like nothing around here affects him.สิ่งรอบข้างไม่มีผลกระทบอะไรกับเขา
You act like things don't bother you, but they do.คุณชอบวางท่าเหมือนสิ่งรอบข้างไม่มีผลกระทบอะไรกับคุณ แต่ที่จริงมันมี
That's fine too. However, only people who understand pain know how to be kind to others.ไม่เป็นไรหรอก แต่บทเรียนจากความทุกข์จะช่วยสอนให้เธอใจดีกับคนรอบข้าง
I'm unable to bond to people without EVA. Shut up!เอวาผูกพันฉันเข้ากับคนรอบข้าง
Overwhelming... grief and solace... in dialogue with each other.เธอถูกครอบงำ จากความเศร้าโศก คำปลอบโยนของผู้คนรอบข้าง
It wore some kind of camouflage that adjusted to ambient light.มันสวมชุดพราง\ที่สามรถกลมกลืนเข้ากับแสงรอบข้างได้
I can see things, for the first time in a long while, very clearly.ฉันมองเห็นสิ่งรอบข้าง อย่างชัดเจนเป็นหนแรก จากช่วงที่ผ่านมานี้
A great teacher is supposed to show them that there are other points of view besides their own.การเป็นครูที่ดีได้ ต้องแสดงให้พวกเขาเห็น ว่ามีสิ่งอื่นๆรอบข้างที่สำคัญ มากกว่าตัวพวกเขาเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบข้าง
Back to top