ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวมความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวมความ*, -รวมความ-

รวมความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวมความ (v.) summarize See also: sum up Syn. สรุปความ Ops. ขยายความ
รวมความว่า (adv.) as See also: for instance, like, similar to, finally, lastly Syn. คือ, คือว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
large scale integrationวงจรรวมความจุสูงนิยมใช้ตัวย่อว่า LSI (อ่าว่า แอลเอสไอ) เป็นเทคโนโลยีในการสร้างชิป (chip) ให้มีทรานซิสเตอร์จำนวนมากเป็นแสนตัวบนชิปตัวเดียว นำมาใช้เป็นหน่วยความจำ (memory) หรือตัวประมวลผลก่อน (preprocessor) ดู integrated circuit ประกอบ
pal(แพล) n. เพื่อน,เกลอ,พีเอแอล ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
ulsiยูแอลเอสไอ ย่อมาจาก ultra large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้
ultra large scale integraultra large scale integration วงจรรวมความจุสูงยิ่งใช้ตัวย่อว่า ULSI (อ่านว่า ยูแอลเอสไอ) หมายถึงวงจรรวมที่สามารถนำประตู (gate) มารวมกันมากกว่า 100,000 ประตูขึ้นไป แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผลขนาดเล็ก ที่เรียกว่าซิป (chip) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้ วงจรรวมแบบนี้จะมีประตูมากกว่าวงจรรวมความจุสูง ที่เรียกว่า VLSI ที่สร้างกันได้ก่อนหน้านี้ ดู VLSI เปรียบเทียบ
very large scale integratvery large scale integration วงจรรวมความจุสูงมากใช้ตัวย่อว่า VLSI (อ่านว่า วีแอลเอสไอ) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไปกว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton ที่แปลว่า วงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
vlsiวีแอลเอสไอ ย่อมาจาก very large scale integration (แปลว่า วงจรรวมความจุสูงมาก) หมายถึงการสร้างชิป (chip) โดยสามารถนำประตู (gate) มารวมกันได้ถึง 100,000 ประตูหรือมากกว่านั้น แล้วนำมาใช้เป็นตัวประมวลผล ทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงได้มาก ในปัจจุบัน มีการสร้างชิปที่มีประตูมากยิ่งไป กว่านั้น เรียกว่า ULSI (ultra large scale integraton หรือวงจรรวมความจุสูงยิ่ง)
English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
LSI (large scale integration)แอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MSI (medium scale integration)เอ็มเอสไอ (วงจรรวมความจุปานกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ULSI (ultra large scale integration)ยูแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงยิ่ง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ultra large scale integration (ULSI)วงจรรวมความจุสูงยิ่ง (ยูแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
very large scale integration (VLSI)วงจรรวมความจุสูงมาก (วีแอลเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VLSI (very large scale integration)วีแอลเอสไอ (วงจรรวมความจุสูงมาก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consolidateการเก็บรวบรวมความจำ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather (vt.) รวมความคิด
center (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. center of attention, focus of attention
center of attention (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. focus of attention
center of attention (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. focus of attention
centre (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. center of attention, focus of attention
encyclopedist (n.) ผู้รวบรวมความรู้มาไว้ในสารานุกรม
focus of attention (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. center of attention
focus of attention (n.) ศูนย์รวมความสนใจ See also: จุดสนใจ Syn. center of attention
pluck up courage (idm.) รวบรวมความกล้า Syn. muster up, screw up, summon up
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He tried to gather his thoughtsเขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
He needs the time alone to gather his thoughtsเขาต้องการเวลาตามลำพังเพื่อรวบรวมความคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Balancing human intelligence with animal diligence.รวมความฉลาดของมนุษย์เข้ากับความขยันของสัตว์
A collective request sent up in unison, a shared hope, fear relieved, a life spared.รวมความต้องการ ส่งขึ้นไปพร้อมกัน แชร์ความหวัง
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว .
A compendium of all human knowledge.ที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติ
Not to mention the damage you inflicted on a Whomping Willow that's been on these grounds since before you were born.ยังไม่รวมความเสียหาย ของต้นวิลโลว์เก่าแก่ ที่อยู่มาก่อนพวกเธอจะเกิดเสียอีก
She spilled her guts out in that suicide note.เธอรวบรวมความกล้า แล้วเขียนจดหมายลาตายนั่นขึ้นมา
Had he? And would I finally find the strength to tell him all that I felt?และฉันจะรวบรวมความกล้าบอก ความรู้สึกได้ไหม?
L-l-I'm prone to panicking.ผม... ผม... ผมตั้งสติรวบรวมความกล้า
Anyway, including hazard fees, the total is 11,400 dollars.ทั้งหมดรวมความเสี่ยงแล้วก็ 11,400 ดอลล่าร์
NOT TO MENTION HOW ADORABLE I FOUND THAT BULLDOG.นี่ยังไม่รวมความหลงไหลของชั้นที่มีต่อเจ้า บูลด๊อกนั่น
We're gonna put our heads together and come up with a solution.ได้ยินไหม ซิด พวกเรา จะรวมความคิดกัน
She gathered up her courage that day and chose you, you know.ในวันนั้น... เธอรวบรวมความกล้า แล้วก็เลือกนาย นายก็รู้ดี
Exactly, and if you could muster that kind of moral courage, i think i could forgive you.ใช่เลย แต่ถ้าคุณรวบรวมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้ ฉันว่าฉันให้อภัยคุณได้
You know, nobody would think less of you if you took a little time off ?รู้มั้ย ไม่มีใครว่าหรอกถ้าคุณจะพักสักนิดเพื่อรวบรวมความคิด
I finally get up the nerves and tell him:ในที่สุดฉันก็รวบรวมความกล้าและบอกเขาว่า
When you focus on kung fu, when you concentrate you stink.เวลาที่เจ้าฝึกกังฟู เวลาที่สำรวมความคิด .....
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล
But a few of us escaped and we gathered our strength... and we followed them here.แต่พวกเราไม่กี่คนที่หนีรอดมาได้และ เราก็รวบรวมความแข็งแกร่งของพวกเรา... และพวกเราก็ตามพวกมันมาที่นี่
'Cause I've been trying to get my act together, to move into Gran's room for the past couple weeks, and your moving in might be the kick in the butt I need to do it.เพราะว่าฉันพยายามรวบรวมความกล้า ที่จะย้ายไปอยู่ห้องยายมาสองสามอาทิตย์แล้ว ถ้าเธอย้ายมา ฉันจะทำอย่างที่ตั้งใจไว้
A collection of thoughts, memories,เป็นศูนย์รวมความคิด ความทรงจำ
An assortment of thoughts, beliefs.ด้วยการรวบรวมความคิด ความเชื่อ
A collection of disjointed memories and experiences.ด้วยผลรวบรวมความทรงจำและประสบการณ์อันขาดยุ่ย
Neither is the fact that the V task force ignored the pictures I gave 'em.ยังไม่รวมความจริงที่ว่า ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ V ไม่ใส่ใจกับรูปถ่าย ที่ผมส่งให้พวกเขา
So, Howard, have you and Rajesh finally summoned the courage to express your latent homosexual feelings toward one another?โฮเวิร์ด เธอกัยราเยสรวบรวมความกล้ว แสดงความรู้สึกรักร่วมเพศ
I finally got up the courage to ask my mother why God had changed why he was so mad at his children.คืนหนึ่ง ฉันรวบรวมความกล้าที่จะถามแม่ว่า_BAR_ ทำไมพระองค์ถึงเปลี่ยนไป ทำไมพระองค์ต้องพิโรธเหล่าลูกๆของพระองค์
(UPBEAT DANCE music playing)แค่รวบรวมความรู้สึกภายในของคุณออกมา นั่นก็ถือว่าเป็นการแร็ปแล้ว
Operates like a foundation or think tank,ทำงานเป็นเหมือน หน่วมรวมความคิด
What you must understand is that, as scientists, we must embrace every possibility.สิ่งที่คุณต้องเข้าใจในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ ก็คือเราต้องรวบรวมความเป็นไปได้ทุก ๆ อย่าง
Well, maybe that's what heaven is, a place where you relive your greatest hits.ดีล่ะ บางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่สวรรค์เป็น.. ที่ซึ่งรวมความทรงจำที่ดีที่สุดของเราเอาไว้
If by any chance, you are seriously about her too, get up the strength to bring her back here and have an all-out attack.ถ้าหากว่า จริงจังกับซาเอะแล้วล่ะก็ รวบรวมความกล้าไปพากลับมาที่นี่ บุกเข้าไปเลย
Where we are transported to work at the thinkatorium by telepathically controlled flying dolphins?ที่ซึ่งเราเดินทางไปทำงาน ที่ศูนย์รวมความคิด ด้วยปลาโลมาบินได้ ที่ควบคุมโดยพลังจิตเหรอ
He conveyed his feelings properly to you, right?เขารวบรวมความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอใช่มั๊ย
Have you conveyed what you really feel to him?เธอได้รวบรวมความรู้สึกที่มีต่อเขารึเปล่า
Do I need to muster up some courage?ฉัน... ต้องรวบรวมความกล้าใช่มั๊ย
I mustered up some courage, using thunder as an excuse.ฉันรวบรวมความกล้า และใช้เสียงฟ้าผ่าเป็นข้ออ้าง
So when you combine the ideas of quantum mechanics with the ideas of time travel, all hell breaks loose.ดังนั้นเมื่อคุณรวมความคิด ของกลศาสตร์ควอนตัม กับความคิดของการเดินทางข้าม เวลานรกทั้งหมดแบ่งหลวม
Grow some stones and take this señora down.รวบรวมความกล้า แล้วไปจัดการแม่นั่น
Let's re-organize the facts.ให้เรารวบรวมความจริงกันก่อน
Let's gather our strength together and make an active family.เอาล่ะรวบรวมความกล้าสร้างครอบครับ แสนสุขกันดีดว่า
I need to think of a method by tomorrow or the day after tomorrow.อาจเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ ฉันต้องรวบรวมความคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวมความ
Back to top