ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ย่อยยับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ย่อยยับ*, -ย่อยยับ-

ย่อยยับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อยยับ (v.) be totally destroyed See also: go to ruin, fall to pieces Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
ย่อยยับ (adv.) disastrously See also: ruinously, catastrophically, terribly Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
perishable(เพอ'ริชชะเบิล) adj. ตายได้,ย่อยยับได้,เน่าเปื่อยได้ง่ายn. สิ่งที่เน่าเปื่อยได้ง่าย
ruin(รู'อิน) n. ความพินาศ,ความหายนะ,ซากปรักหักพัง,สถานที่ปรักหักพัง,ความล่มจม,การล้มละลาย vi. ทำให้พินาศ,ทำลาย ให้ล่มจม,ทำให้ย่อยยับ,ล่อลวง (ผู้หญิง) vi. ประสบความพินาศ,ประสบความหายนะ,ล่มจม,ล้มละลาย,ย่อยยับ, See also: ruinable adj. ruiner n.
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
ruinous(รู'อะเนิส) adj. ทำให้พินาศ,ซึ่งทำลาย,เป็นภัย,ย่อยยับ,ล่มจม,ประกอบด้วยซากปรักหักพัง, Syn. disastrous,wasting
English-Thai: Nontri Dictionary
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
perish(vi) เน่าเปื่อย,ย่อยยับ,สูญสิ้น,ตาย,เน่าสลาย,แตกดับ
ruinous(adj) ซึ่งล่มจม,ซึ่งทำลาย,ซึ่งย่อยยับ,ซึ่งพินาศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disastrous (adj.) ย่อยยับ See also: ล่มจม, พินาศ Syn. pernicious, calamitous
ruinous (adj.) ย่อยยับ See also: ล่มจม, พินาศ Syn. pernicious, calamitous, disastrous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Mr Bennet, we are all ruined!โอคุณเบนเน็ต พวกเราทั้งหมดย่อยยับแล้ว
And now we are all, all ruined!แล้วตอนนี้พวกเราทั้งหมดก็ย่อยยับแล้ว
And we're back with the crushing.แล้วเราจะกลับมาพร้อมความย่อยยับ
(Tyler) Three minutes.ความย่อยยับของประวัติศาสตร์ทางการเงิน
But it was a world Siam was afraid would consume them.แต่มันเป็นโลกที่ชาวสยามเกรงกลัว ว่าจะถูกทำลายจนย่อยยับ
To rise above the height of all your fathers since the days of EIendil or to fall into darkness with all that is left of your kin.จะกลับไปยิ่งใหญ่ เหมือนพ่อของเจ้า ครั้งในวันแห่งเอเลนดิล หรือจะย่อยยับดับแสง ไปพร้อมกับพวกพ้องของเจ้า
The threat of attack is growing every day.พวกมันพร้อมที่จะบุกเข้าทำลายเราให้ย่อยยับได้ทุกเมื่อ
You beat the crap out of themเธอซัดพวกนั้นย่อยยับ
Paul, that side of town has been destroyed in the fighting.พอล เมืองอีกฟากถูกโจมตี ย่อยยับเลยนะ
Kobe is finally decimatedในที่สุด โกเบ ก็ถูกทำลายย่อยยับ
Those pine beetles used to be killed by the cold winters, but there are fewer days of frost, and so the pine trees are being devastated.เต่าทองสนพวกนี้เคยถูกฆ่าโดยความเย็นของฤดูหนาว แต่วันที่น้ำเป็นน้ำแข็งมีน้อยลง ต้นสนพวกนี้จึงกำลังถูกทำลายอย่างย่อยยับ
Rita and her children would be destroyed.ริต้ากับลูกๆ ของเธอต้องย่อยยับแน่
Then why were you so bent on crushing my daughter?ทำไมคุณตั้งใจจะทำลายลูกสาวผมให้ย่อยยับ?
It will ruin our family.มันจะทำให้ครอบครัวของฉันย่อยยับ
That was Nixon at his lowest point, a total wreck. On his knees? Praying with Kissinger?นั่นคือประเด็นที่ตกต่ำสุดของนิกสัน เสียหายย่อยยับ ต้องคุกเข่ามั้ย?
"These violent delights have violent ends,เสน่หาอันรุนแรงจบด้วยความย่อยยับ,
Doomsday will annihilate what's left.ไอ้ดูมส์เดย์จะจักการส่งที่เหลือให้ย่อยยับ
FULCRUM is defeated, your mission complete.FULCRUM ก็ย่อยยับแล้ว ภารกิจของคุณสำเร็จแล้ว
All others will perish.ส่วนที่เหลือจะย่อยยับดับสูญ
I’m talking about not allowing this bone-headed play of yours, this massively tragic error of judgment from destroying your family forever.ผมกำลังพูดวิธีการไม่ทำ ให้หัวของพวกแก หลุดออกจากบ่า ความเศร้าโศกขนานใหญ่นี้ จะทำให้ครอบครัวของพวกแก พังพินาศย่อยยับ
Then blow this base sky high.จากนั้น บึ้มฐานให้ย่อยยับเลย
We'd be ruined, ridiculed, cut by all society!ชื่อเสียงเราพินาศย่อยยับ ถูกเยอะเย้ย และถูกตัดออกจากสังคม!
Your plans have come to ruination, Jedi.แผนเจ้าพินาศย่อยยับแล้ว เจได
And ruined any and all chances of happiness!และทำให้โอกาสแห่งความสุขถูกทำลายย่อยยับ
But he'd probably knock everything over.แต่มันวิ่งชนทุกอย่างเสียหายย่อยยับ เพียงใจพริบตาเดียว
We lay low for the time being.ในขณะนี้เราเสียหายย่อยยับ
We lay low, and then we get the real story from my man who survived.เราเสียหายย่อยยับ จากนั้นเราจะได้รู้ความจริง จากคนของผมที่รอดชีวิต
If we can't fulfill this order and word gets out, it's your father's name that will be muddied.ถ้าเราไม่ทำตามออเดอร์และผิดคำพูด ชื่อเสียงของพ่อเธอก็จะย่อยยับแน่
My sunbae just followed on Hong Tae Gyun's word and he lost everything.รุ่นพี่ของผมคนนั้นถูกทำลายอย่างย่อยยับ เพราะว่าเชื่อถือคำพูดของ ฮงแท กยูน เพียงอย่างเดียว
If we lose our center and fall, all those people will fall too.ถ้าเราเสียศูนย์แล้วพังทลายย่อยยับไปละก็ ผู้คนพวกนั้นทั้งหมด ก็จะต้องจบไปกับเราด้วย
A day some meddling oaf stuck his nose where it didn't belong destroying your business and ruining your life?วันที่ไอ้จุ้นคนหนึ่ง เสนอหน้ามายุ่งเรื่องชาวบ้าน ทำลายแผนการ ทำลายชีวิตของคุณย่อยยับ!
Well, then it's a good thing I brought some backup.ถล่มให้มันย่อยยับไปเลยให้มันยิงกระสุนจนหมด
The barons finally rebelled against their king, and became locked in a bloody civil war lasting for over three years and decimating both armies.เหล่าขุนนางหมดความอดทน และก่อกบฎ สงครามนำไปสู่การนองเลือด ยาวนานกว่า 3 ปี กองทัพทั้ง2ฝ่ายย่อยยับ
Baron Albany... in less than a day... you have stripped away everything I gave the people in this castle.บารอน อัลบานี่ เพียงไม่ถึงวัน ท่านก็ทำปราสาทข้าย่อยยับถึงเพียงนี้
We stopped Armageddon... but at a terrible cost.แต่ก็แลกด้วยความเสียหายย่อยยับ
♪ for breaking all my chairs. ♪ ♪ So sick with love, ♪ทำเก้าอี้ฉันย่อยยับหมดเลย
I hid it so the school doesn't get destroyed again.ฉันซ่อนมันไว้แล้ว เพื่อที่วิทยาลัยจะได้ไม่ย่อยยับอีกครั้ง
You've got a batch that will be ruined and an employer who will be very upset if that happens.นายจะทำให้การปรุงยาชุดนี้ ระเหยเสียหายย่อยยับ และเจ้านายก็จะโกรธมากๆ ถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้น
After I've succeeded in driving the Republic from Umbara, the count will reward my actions and make me his new apprentice.ข้าต้องเห็นสาธารณรัฐล่มจมย่อยยับที่มุมบาร่านี้ก่อน ข้าก็จะได้รางวัลของข้า เค้าจะรับข้าเป็นศิษย์ใหม่ของเค้า
He'll strike a crippling blow to the Republic.มันจะยึดอำนาจและเป่าสาธารณรัฐจนย่อยยับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ย่อยยับ
Back to top