ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดเขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดเขา*, -ยอดเขา-

ยอดเขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดเขา (n.) peak See also: top of a mountain Syn. ยอดดอย
English-Thai: HOPE Dictionary
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
massif(แมส'ซิฟ) n. ส่วนที่มียอดเขาของเทือกเขา
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
hilltop(n) ยอดเขา
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mountaintop (n.) ยอดเขา
peak (n.) ยอดเขา See also: ยอดดอย Syn. pinnacle Ops. bottom
Himalayas (adj.) เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas (n.) เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
tor (n.) หินบนยอดเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, peaks and valleys.แบบ ยอดเขา กับ หุบเขา ไง
Forgotten and lost at the top of that cold, dark mountain, forever alone, until the end of time.ถูกหลงลืมและสาบสูญอยู่ ณ. ยอดเขา ที่หนาวเหน็บ, บนภูทมิฬ, เดียวดายตลอดกาล ตราบฟ้าดินสลาย
Crystal Peak. You have to get to Crystal Peak. - What is he saying?ยอดเขา คริสตัล เธอต้องไปยอดเขาคริสตัล
The hilltop offers excellent vantage of the surrounding country.ยอดเขาที่มีความได้เปรียบที่ดีเยี่ยม ของประเทศโดยรอบ
It's a long way up that mountain, and if I'm being honest, well, I mean, you know, I could kind of use your help.ยอดเขาลูกนั้น ไม่ใช่ใกล้ๆ และบอกตามตรงเลย ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยสิ
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า
We've walked for so long, it's almost the top of the mountain.พวกเราเดินกันมานาน, ใกล้จะถึงยอดเขาแล้วนะ.
The Dushanbe road runs across the top of the mountains. it'll be sub-arctic temperatures up there.ถนน Dushanbe ตัดผ่านยอดเขา บนนั้นมีอุณหภูมิแบบทวีปอาร์กติก
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู
Now you know what the Welsh say about people who stay on mountain peaks at night, don't you?ทีนี้หลานคงรู้ว่าคนเวลส์พูดถึง คนที่อยู่บนยอดเขากลางดึกว่าไง
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
When we reach India, we will head for the Himalayas... and the ninth highest peak on Earth, Nanga Parbat.พอถึงอินเดีย ก็จะตรงไป ที่เทือกเขาหิมาลัย และต่อไปที่ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก นังการ์ปาบัต
By now, the conquest of Nanga Parbat is a national obsession-- a matter of German pride.ถึงตอนนี้ ชัยชนะเหนือยอดเขานังกาปาร์บัต ครอบงำจิตใจคนทั้งชาติ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเยอรมัน
But after a while the peaks get lower and further apart.แต่ หลังจากนั้น ... ... ยอดเขาก็ลดต่ำลง และเิริ่มแยกออกจากกัน
But I just couldn't seem to get him to put down that purple crayon.แต่ ดูเหมือนว่า ฉันจะไม่สามารถทำให้ เขาลงจากยอดเขาได้เลย
That point at the top symbolizing zero footprint...จุดสูงสุดของยอดเขานั้นคือสัญลักษณ์ของรอยเท้าหมายเลขศูนย์... xxx นับตั้งแต่ปี 1995 บริษัทอินเตอร์เฟซหาทางลด
I don't understand. We're not asking you to take us up Everest.ผมไม่เข้าใจ เราไม่ได้ขอให้คุณพาเราไปยอดเขาเอเวอเรสท์
My dad broke his leg 700ft from the summit of Mount Rainier.พ่อของชั้นขาหักจากความสูง 700 ฟุต จากยอดเขาเรนเนียร
'Red azalea blooms on Peony Peak.'ดอกอลีเซียสีแดง บานอยู่บนยอดเขาพีโอนี่
You know Mt. Everest is 8,848 meters highคุณรู้มั๊ย ยอดเขาเอฟเวอร์เรสต์ สูง 8,840 เมตรเชียวนะ
Do you know what flower blooms on Peony Peak?เธอรู้เรื่องดอกไม้บาน บนยอดเขาพีโอนี่บ้างรึเปล่า
I guess that's a Peonyผมพอะจะรู้จักยอดเขาพีโอนี่ครับ
He was climbing Mount McKinley. He's a mountain climber.เขาไปปีนเขาที่ยอดเขาแมกคินลีย์ เขาเป็นนักปีนเขา
You meet me at 4:01 at the top of the mountain.คุณไปพบผมตอน 4: 01 ที่ยอดเขา.
I'm looking at the top of the mountain that I'm going to climbฉันมองเห็นยอดเขา ที่ฉันกำลังปีน
What am I going to do if the top is gone?แล้วฉันจะทำยังไงล่ะ ถ้าอยู่ ๆ ยอดเขานั่นก็หายไป
I figured the clouds were beneath me when I reached the peakฉันรู้สึกเหมือนเมฆอยู่ใต้เท้าของฉัน ตอนที่ไปถึงยอดเขา
Saying that the clouds were beneath him when he reached the peak!ไหน บอกว่า เมื่อขึ้นถึงยอดเขาแล้วจะมองก้อนเมฆลอยอยู่ข้างใต้ไง!
She went to get something she left at the restaurant at the top of the mountain.เธอออกไปเอาของบางอย่างที่เธอลืมไว้ ที่ร้านอาหารตรงยอดเขา
So I heard you pulled yourself off the McKinley expedition.ได้ข่าวว่า คุณลาออกจาก คณะสำรวจยอดเขาแมกคินลีย์แล้ว
The important thing about that freedom train is it's got to climb mountains.สิ่งสำคัญของขบวนเสรีภาพคือ... ต้องปีนป่ายให้ถึงยอดเขา
# You shine like the snow on the Alps #~คุณดูเปล่งประกาย เหมือนหิมะบนยอดเขาแอลป~์
Now, how about a trip to the Andes?ไปขึ้นยอดเขาแอนดีสกัน
Negative, I'll run again along the ridge.ยังไม่เจอ ผมจะขึ้นไปที่ยอดเขา เป็นรอบสุดท้าย
Well, the first thing we did was to cut an access road all the way to the top of the hill.ดี สิ่งแรกที่เราได้ทำคือ ตัดถนน ... ตรงไปที่ยอดเขา
Talon the Great, who lives in a cave on the top of Mount Amarok.ทาลอนผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ ในถ้ำบนยอดเขาอมาร็อค
All I know is that he lives in a cave at the top of Mount Amarok.รู้แต่ว่าเขาอาศัยอยู่ ในถ้ำบนยอดเขาอมาร็อค
No, it's just over the hill.มันแค่บนยอดเขาโน่นเอง
Yes, well, the Awesomes couldn't make it, so you know me-- just expand Thanksgiving.ใช่, พวกสุดยอดเขามาไม่ได้ ดังนั้น-- พี่เลยเผื่อแผ่วันขอบคุณพระเจ้าให้เขา
Coffee in Paris, surfed the Maldives, took a little nap on Mount Kilimanjaro.กินกาแฟปารีส เล่นเซิร์ฟที่มัลดีฟ งีบกลางวันบนยอดเขาคีลีมานจาโร อ้อใช่ผมขอเบอร์โทรสาวโปแลนด์ในรีโอ้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดเขา
Back to top