ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยอดรัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยอดรัก*, -ยอดรัก-

ยอดรัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดรัก (n.) sweetheart See also: dear, darling, beloved, love Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
darling(ดาร์'ลิง) n. คนรัก,ยอดรัก,ทูนหัว adj. เป็นยอดรัก,น่ารัก,มีเสน่ห์, See also: darlingness n., Syn. beloved,dear
English-Thai: Nontri Dictionary
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will you then forgive me, my love? The wasted time, my selfish folly.คุณจะให้อภัยฉันหรือไม่ ยอดรัก กับเวลาที่เสียไปและความเห็นแก่ตัวของฉัน
Sweetie, this is about what you want.- ไม่ ยอดรัก นี่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการ
We shall, my dearest, of course, next year.เราจะทำแน่ ยอดรัก แน่นอน ในปีหน้า
Oh, honey, I've been called worse.โอ ยอดรัก ปกติคนเค้าเรียกฉันแย่กว่านั้น
Now, now, my love. My brother fought valiantly for you.โธ่ โธ่ ยอดรัก พี่ข้า สู้สุดฝีมือเพื่อท่าน
"We'll play hot, doting husband, sweet, loving spouse. "เราจะเล่นเป็นสามีสุดร้อน ยอดรัก คู่ชีวิตแสนหวาน ชื่นมื่น
That's not true, my love. Brienne had nothing to do with it.ไม่จริง ยอดรัก บริแอนน์ไม่ได้ทำ
That's quite all right, lover. It's more for you.ไม่เป็นไรหรอก ยอดรัก ก็ให้ท่านไง
My love, come back to me.ยอดรัก กลับมานี่เถอะ
This impression is passing, my love.ยอดรัก ความประทับใจ อันทรงคุณค่ากำลังเลยลับ
I still seek your scent on my clothes. "ยอดรัก ฉันคิดถึงคุณจัง ฉันเฝ้าแต่สูดดมกลิ่นคุณจากเสื้อผ้าของฉัน"
My love, why don't we make the announcement?ยอดรัก ทำไมเราไม่ประกาศตอนนี้
Sweetheart, in her head, she'll always be the girl who was raped at Fun Town.ยอดรัก ในความคิดของเธอ เธอจะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ในสวนสนุกตลอดไป
My dear, just let Ponyo become a true human.ยอดรักของข้า! \ ยอมให้ปองโย่กลายเป็นมนุษย์เถิด...
Johnny's girl and kind of Daddy's, tooยอดรักของจอห์นนี่ รักเต็มปรี่ด้วยมีป๊าอีกคน
My darling, very soon, very soon you be alive, huh?ยอดรักของฉัน อีกไม่นานหรอก เธอก็จะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งแล้วนะ
Oh, dearest. What's wrong?โอ้ยอดรัก มันอะไรรึ?
But don't forget, my dearest Sponge, how much your tummy shows.แต่อย่าลืมล่ะ สปันจ์ยอดรัก โชว์พุงของเธอมากไป
Dearest Frederick, I havejust passed the church where Jeffrey was baptized.เฟรดเดอริคยอดรัก ฉันเพิ่งผ่านโบสถ์ที่เจฟฟรี่ย์รับศีล
"Finally, my love, it's Moscow at last... and my very first night was unspeakably dreary."ในที่สุดยอดรักฉันก็ถึงมอสโคว์แล้ว... และคืนแรกมันช่างแสนหดหู่
"Darling Frederick, I have seen the truth at last."เฟรดเดอริคยอดรัก ในที่สุดฉันก็ตาสว่าง
Then you'll miss this crucial report.นั่นจะทำให้คุณพลาดข่าวสำคัญ ฉันจะกลับไป ยอดรัก
Need something, sweetie?มีอะไรให้ช่วยคะยอดรัก
Don't worry, baby.อย่ากังวลไปเลย ยอดรัก
You forgot a lot of things, sweetheart.เธอลืมเรื่องต่างๆมากมาย ยอดรัก
No love, that was Kevin.ไม่น่ะยอดรัก เควินต่างหาก
By the way, the name's Tucker.อีกอย่างนะ ชื่อฉัน ทัคเกอร์\ ไม่ใช่ \"ซินดี้ ยอดรัก\"
That can't be a coincidence.เขาบอกเราว่าเธอเป็นยอดรักของเขา ที่เขากำลังจะขอแต่งงานด้วย
Then I would give my love to see some more.ตอนนี้ฉันจะมอบให้กับยอดรักของฉัน เพื่อเธอ
Hiya But when I phoned up my honeyเมื่อฉันโทรหายอดรักของฉัน
So, what's the deal with the rotten chomper, sweetheart?เออ แล้วนี่เธอจะรับมือกับพวกชอบเคี้ยว เสียงดังอย่างไรล่ะ แม่ยอดรัก?
My dear Claire, you have told me you lost your Jack.แคลร์ยอดรัก คุณบอกผมว่าคุณสูญเสียแจ็คไป
Shall you and I test the limits of that desire, my dear?มาทดสอบความอึดกันไหม ยอดรัก
Then it is in your hands alone, my love.ในตอนนี้มันอยู่ในกำมือของเจ้าคนเดียวแล้ว ยอดรักของข้า
Until next time, mon cherie.จนกว่าจะพบกันอีกครับ ยอดรัก
Oh, there she is, my main squeeze.อยู่นี่เอง ยอดรักของฉัน
Well... as my great love Talbot used to say when we were buck hunting, give it your best shot.ดั่งที่ยอดรักของฉัน ทัลบอตเคยพูดไว้ว่า เมื่อไหร่ที่เรา คิดจะออกล่าแล้วล่ะก็
I got some bad news, darlin'.ผมมีข่าวร้ายจะบอกคุณ ยอดรัก
And we can be together. Oh. Sweetheart...และเราจะอยู่ด้วยกัน ยอดรัก
Mon cheri.หมดเรื่องซะที ยอดรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยอดรัก
Back to top