ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ม้านั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ม้านั่ง*, -ม้านั่ง-

ม้านั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ม้านั่ง (n.) bench See also: stool
ม้านั่ง (n.) bench See also: stool
ม้านั่งยาว (n.) sofa See also: couch, chesterfield Syn. เก้าอี้ยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
campstooln. ม้านั่งพับได้
cutty stooln. ม้านั่งเตี้ย
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
tripod(ไทร'พอด) n. ม้านั่งที่มี3ขา,โต๊ะ3ขา,ที่ค้ำ3ขา,ที่ตั้ง3ขา
workbench(เวิร์ค'เบนชฺ) n. โต๊ะทำงาน,โต๊ะหรือม้านั่งทำงานของช่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
bench(n) ม้านั่ง,บัลลังก์,ที่นั่ง
pew(n) ม้านั่งในโบสถ์
stool(n) ตั่ง,ม้านั่ง,ตอไม้,คอนไม้,นกต่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
benchม้านั่งยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoolม้านั่งเดี่ยว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bench (n.) ม้านั่ง See also: กระดานนั่ง Syn. seat
form (n.) ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)
banquette (n.) ม้านั่งหุ้มใส่นวม See also: ม้านั่งตรงหน้าต่าง
taboret (n.) ม้านั่งเล็ก See also: ตั่ง Syn. seat, stool
music stool (n.) ม้านั่งเล่นดนตรี
stool (n.) ม้านั่งไม่มีพนักซึ่งมี 3 หรือ 4 ขา See also: ม้านั่งเดี่ยว Syn. chair, seat
workbench (n.) โต๊ะหรือม้านั่งทำงานสำหรับช่างต่างๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And sure enough, it's that guy and the girl with the bench, he flies to Paris and he flies back.ว่ามันเป็นผู้ชาย และ ผู้หญิง กับ ม้านั่ง เขาบินไปปารีส แล้วก็บินกลับมา
Banquettes, tacky wait staff.ม้านั่งตรงหน้าต่าง ของเสิร์ฟรสนิยมต่ำ
Lee Da Ji's special-purpose bench.ม้านั่งพิเศษของ ลี ดาจี
A bus bench with Wendy Goodson's picture on it.ม้านั่งรอรถบัสที่เว็นดี้ กู๊ดสันถ่ายรูปด้วย
Along with a sky blue bench that brightens a person's mood.ม้านั่งสีท้องฟ้านี่อาจจะช่วยทำให้อารมณ์ดีก็ได้นะคะ
The bench in the art school right before the autumn... is my favorite place.ม้านั่งในโรงเรียนศิลปะก่อนฤดูใบไม้ร่วง เป็นที่โปรดของฉัน
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา
My Lord, I would like to approach the bench.พระเจ้าของฉันฉันต้องการ ใกล้ม้านั่ง
You're sitting on the wrong benchนายนั่งบนม้านั่งผิดตัว
I always sat on the last bench towards south.ฉันมักจะนั่งตรงม้านั่งตัวสุดท้ายทางทิศใต้
I have to go to class... but meet me after on the benches.ต้องไปล่ะ ฉันมีเรียน แต่เดี๋ยวมาเจอกันที่ม้านั่งแถวนี้นะ
Are you joking? I'm not joking, it's true.ไม่เล่นละ นี่เรื่องจริง ผมอยากชวนคุณไปนั่งม้านั่ง
I suggest we sit on a bench for the morning, there's another official decree "no Jews allowed on public benches".แต่ก็ไม่ได้ มีกฎห้ามยิวใช้ม้านั่งสาธารณะ บ้ากันใหญ่แล้ว
Deadliest weapon we have is a thorough and accurate profile.มันช่างปราณีต รวดเร็ว ตรงจุด ใช้ม้านั่ง เชือกและคลอโรฟอร์ม
All right, see if you can find yourself a seat over there in the corner on that bench.โอเค, เห็นถ้าคุณสามารถค้นหาตัวของคุณเอง\ที่นั่งที่โน่น ในมุมบนม้านั่งตัวนั้น
YOU ALMOST KNOCKED ME OVER THE SIDE OF THE BENCH.ลูกเกือบทำให้พ่อคว่ำตรงม้านั่งโน่น
We need blood,Hair,and stool.เราต้องการเลือด,ผมและม้านั่ง
I don't wanna be on the bench like Owen. He's one of the best. I'd go crazy.ฉันไม่อยากอยู่ที่ม้านั่งสำรองเหมือนโอเว่น ทั้งๆที่เขาเยี่ยมมาก, แบบนั้นฉันบ้าแน่
No player wants to be on the bench for a long time.เพราะไม่มีใครอยากนั่งม้านั่งสำรองนานๆหรอก
Maybe you'd be happier on a park bench.บางทีคุณน่าจะมีความสุขบนม้านั่งในสวนมากกว่านะ
You've got to get off the bench and decide...เราต้องลุกจากม้านั่งและตัดสินใจว่า...
He was pissed the guy was taking up the whole bench, so he tried to shove him over, which didn't work too well, him being dead at the timeเขาหัวเสียที่ชายผู้นี้นอนกินเนื้อที่บนม้านั่ง เขาจึงพยายามผลักออกไป ซึ่งไม่ง่ายนัก เพราะตอนนั้นเขาตายแล้ว
Pressure marks are consistent with the bench slatsรอยกดทับเข้ากันได้ กับแผ่นไม้บนม้านั่ง
I write on these benches all the time.ผม ขีดเขียนม้านั่งนั่นหลายครั้ง
I'm on a bench in Central Park with The Brothers Karamazov.ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งในเซ็นทรัลพาร์ค กับ พี่น้องตระกูล คารามาซอฟ
You fell asleep on the bench.นายรู้สึกว่าหลับบนม้านั่งนี่หรือ
My God. Jimmy's on the wrong bench. Crap!คุณพระช่วย จิมมี่นั่งม้านั่งผิดตัว เหี้ยเอ้ย
Wrong guy! Wrong guy! Other bench.ผิดคน ผิดคน ม้านั่งอีกตัว
One more D in chemistry, Kuzneski's ass is on the bench.อีกหนึ่งอย่างเรียกทางเคมี ม้านั่งรองก้นของคุสเนสกี
Have you seen the girl...นั่งอยู่ข้างนอกโรงพยาบาล บนม้านั่งนั่น ตลอดทั้งวัน ไหม?
I found this wedged in a bench.ผมเจอตรานี้อยู่ที่ม้านั่ง
Also, the police found a book on a bench by the museum that had some kind of weird writing in it.แล้วตำรวจก็ยังพบหนังสือเล่มหนึ่ง อยู่บนม้านั่งข้างพิพิธภัณฑ์ด้วย ซึ่งมีตัวอักษรประหลาดเขียนอยู่ในนั้น
Aw, don't get blood on the couch.อ๊า อย่าอยากเลือดบนม้านั่งเลย
I won't be working with her again, but it should be enough for a couple of benches out back for the summer.ฉันจะไม่ทำงานกับหล่อนอีก คงซื้อม้านั่งได้ 2-3 ตัว
She was found on this bench first thing this morning.เธอถูกพบบนม้านั่ง เมื่อเช้านี้
Something's not right here.เธอยังสลบอยู่บนม้านั่งอยู่เลย ตอนเราออกไป
This is the hardest bench that I have ever sat on in my life.นี่เป็นม้านั่งที่แข็งที่สุดที่ฉัน เคยนั่งมาทั้งชีวิต
Okay, so the town is gonna put in a new bench, And we'll plant the flowerbeds,ทางเมือง จะวางม้านั่งใหม่ และเราจะปลูกต้นไม้
Okay, so the town is gonna put in a new bench, and there's gonna be a pathway of art tiles.ทางเมือง จะวางม้านั่งใหม่ และก็มีทางเดิน ปูกระเบื้องศิลปะ
Pedestal's already out there, next to the bench.ฐานอยู่ข้างนอกแล้ว ข้างๆม้านั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ม้านั่ง
Back to top