ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มากมายก่ายกอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มากมายก่ายกอง*, -มากมายก่ายกอง-

มากมายก่ายกอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากมายก่ายกอง (adv.) enormously See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย Ops. ขาดแคลน, น้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
myriad (n.) จำนวนมากมายก่ายกอง See also: จำนวนมหาศาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From the racks and stacks, it's the best on wax.จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง นี่คือที่สุดของวันนี้
Hey, from the racks and stacks it's the best on wax.เฮ้ จากชั้นวางและมากมายก่ายกอง ที่สุดของวันนี้
The streets out there are filled with money and women.มองดูถนนเส้นนั้นสิ มีเงินและผู้หญิงมากมายก่ายกอง
There are plenty of rainbow fish in the sea.มีเกย์ตั้งมากมายก่ายกองที่รอเธออยู่
...for one of his big deals!...สำหรับหนึ่งในงานมากมายก่ายกองของเขา!
There's a shit load of things you don't know.มีเรื่องมากมายก่ายกองที่เธอไม่รู้
I know it's a lot to ask and to put on your plate.ชั้นรู้มันมีปัญหามากมายก่ายกอง
Now let's see you in that ton sur ton jumpsuit you bought.ตอนนี้เรามาดูเธอในชุดมากมายก่ายกอง ที่เธอซื้อมากันดีกว่า
You already have a shitload of money.คุณมีเงินมากมายก่ายกองอยู่แล้ว
Ronnie was even throwing me a kickback from the extortionate interest on his loans to Cachet to settle my outstanding tax affairs.รอนนี่ถึงกับให้เงินใต้โต๊ะผม จากดอกเบี้ยมากมายก่ายกอง ของเงินกู้ที่ให้คาเชต์ เพื่อจัดการเงินภาษีที่ค้างอยู่ของผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มากมายก่ายกอง
Back to top