ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มอซอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มอซอ*, -มอซอ-

มอซอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอซอ (adv.) shabbily See also: dowdily, dirtily Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง Ops. สดใส
มอซอ (adj.) shabby See also: dowdy, slovenly, dirty Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง Ops. สดใส
English-Thai: HOPE Dictionary
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
frump(ฟรัมพฺ) n. หญิงที่แต่งตัวมอซอ,หญิงที่แต่งตัวไม่ทันสมัย., See also: frumpness n.
frumpy(ฟรัม'พี) adj. ซึ่งแต่งตัวมอซอ หรือไม่ทันสมัย., See also: frumpily adv. frumpiness n., Syn. dowdy,shabby ###A. stylish
squalid(สควอล'ลิด) adj. สกปรก,มอซอ,รุ่มร่าม,เสื่อมทราม,ยากแค้น,น่าสงสาร, See also: squalidity n.
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth
English-Thai: Nontri Dictionary
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
shabby(adj) ปอน,กะรุ่งกะริ่ง,เก่า,มอมแมม,โกโรโกโส,มอซอ
squalid(adj) ต่ำช้า,สกปรก,มอซอ,ซอมซ่อ,ยากแค้น,น่าสงสาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dingy (adj.) มอซอ See also: ซอมซ่อ, สกปรก Syn. decrepit, crummy, poor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found Charlie living. "Squalor" is too nice a word.ฉันพบชาร์ลีอยู่ที่ มอซอ นั่นมันเป็นคำที่ดูดีเกินไป
Truck in disrepair, a disheveled young man,severe stutter.รถเก่า ๆ โทรม ๆ เด็กหนุ่มมอซอ/Nติดอ่างอย่างรุนแรง
Would you rather go live with Mr. Solis, in a dingy one-bedroom apartment with no air conditioning and no cable, huh?อยากไปอยู่กับนายโซลิสไหม อยู่ในอพาร์ธเมนต์มอซอ ไม่มีแอร์ไม่มีเคเบิล เอาไหม
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่
♪ This will be... ♪♪ Not too shabby. Caviar cocktail hour...- ไม่ดูมอซอนัก มีค็อกเทลคาเวียร์
So, uh, what's with the Grody flask anyway?แล้ว เอ่อ ไอ้ขวดเหล้ามอซอนั่นมันยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มอซอ
Back to top