ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มองดู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มองดู*, -มองดู-

มองดู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองดู (v.) watch See also: stare, look at Syn. มอง, ดู, มุ่งดู
English-Thai: HOPE Dictionary
gander(แกน'เดอะ) n. ห่านตัวผู้,การมองดู,การชำเลืองมอง, Syn. glance,look,peep
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
nlq(เอ็นแอลคิว) ย่อมาจาก near letter quality (คุณภาพเกือบคมชัด) แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า สามารถพิมพ์ได้เกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
observe(อับเซอฟว') vt. สังเกต,มองดู,คอยดู,สังเกตการณ์,ปฏิบัติตาม,ปฏิบัติหน้าที่,รักษาวินัย,รักษากฎหมาย,ประกอบพิธี,ฉลอง,เชื่อฟัง.
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom
pessimist(เพส'ซะมิสทฺ) n. ผู้มองดูในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย,มองโลกในแง่ร้าย,หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed
three-dimensional spreadsthree-dimensional spreadsheet ตารางจัดการสามมิติหมายถึง โปรแกรมตารางจัดการสมัยใหม่ ๆ ที่สามารถแสดงตารางต่าง ๆ ซ้อน กันได้เหมือนกับเป็นหน้าหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ จะมองดูเหมือนกับว่า มีความหนา ความหนานี้เองคือมิติที่สาม
watchout(วอทชฺ'เอาทฺ) n. ความระมัดระวัง,การมองดูไปข้างนอก, Syn. lookout
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
regard(n) ความเอาใจใส่,การมองดู,ความนับถือ,มิตรภาพ,การพิจารณา
viewpoint(n) สถานที่มองดู,ทัศนคติ,ทัศนะ,ความคิดเห็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dig (vt.) มองดู See also: จ้อง, ดู
eye (vt.) มองดู Syn. look at
look on (phrv.) มองดู See also: มอง Syn. watch
do a double take (idm.) มองดูซ้ำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นจริง (คำไม่เป็นทางการ)
look at (phrv.) มองดูที่ See also: จ้องมอง Syn. look on
look around (phrv.) มองดูรอบๆ
look like (phrv.) มองดูเหมือน See also: มองดูคล้ายกับ
look bad (phrv.) มองดูไม่น่าไว้ใจ See also: ดูเป็นคนไม่ดี, มีลักษณะไม่ดี Ops. look good
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take a closer lookมองดูใกล้ๆ สิ
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
Just watching him is enough for meแค่เฝ้ามองดูเขาก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My Dad and I used to come out here and lay down and watch the lights change.พ่อกับผมขับรถดพวกนี้ / เพื่อที่จะออกมาตรงนี้ แล้วทิ้งตัวลงนอน มองดู / สัญญาณไฟเปลี่ยนแปลง
Sitting here at night, watching the romantic lights of the old finery.นั่งอยู่ตรงนี้ในยามค่ำคืน มองดู / แสงไฟที่โรแมนติก กับเครื่องอาภรณ์โบราณที่หรูหรา
But look,karev,look at the numbers.Look at this.แต่ ดู คาเรฟ มองดู ตัวเลข ดูที่นั่นสิ
Hmm. Looks like the old one.อืมม มองดู เหมือนภาพเดิม
Martinez flies the MAV, Johanssen SYS-OPs the ascent.โจแฮนเสน มองดู การขึ้น
And don't touch, look at, or do anything for the remaining moments you have in my presence.และอย่าแตะ มองดู หรือทำอะไร ในช่วงที่ฉันอยู่กับนาย
One look and you want to lie down.มองดู และคุณต้องการปล่อยมันลง
It's clear as can be. I'll be right back.มองดูก็รู้ เดี๋ยวผมมา
Seeing that she got the hint, she's quite smart.มองดูก็รู้ว่าเธอเข้าใจการใบ้ เธอช่างฉลาดจริง
Looking at all the items, thinking about what you're gonna eat.มองดูของทุกชิ้น คิดว่าจะกินอะไรดี
Look down there. It's easy, isn't it?มองดูข้างล่างสิ มันง่ายใช่มั้ยล่ะ
Watching all of your loved ones drop like flies.มองดูคนที่เธอรักตายไปราวกับแมลงวัน
Watching others try and fail while you hide in the shadows!มองดูคนอื่นต่อสู้และล้มเหลว ตอนตัวเองหลบอยู่หลังเงา
Just seeing fucking different guys coming in the house, you know.มองดูคนแปลกหน้ามาอยู่ด้วยในบ้าน
"The mermaid looks at the prince smile at his beautiful fiancée."มองดูความสุขของเจ้าหญิงและคนรัก, เงือกตัวน้อยน้อย กลับกลายเป็นละอองฟอง...
Look, you remember me?มองดูคุณซิคุณยังจำผมได้เลย
His back is quite pretty.มองดูจากด้านหลังเขาดูดีทีเดียว
Just looking at your mother, this shouldn't happen.มองดูจากแม่นายแล้ว มันไม่น่าจะเกิดได้
Look at me, the big old bawl-bag.มองดูฉันสิ / คนแก่ที่ยืนร้องตะโกน
Keep looking at me, see how this ends. Erin Shepherd?มองดูฉันให้ดีๆ แล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง
Look, hold on. I'm sorry, okay?มองดูซิ รอก่อน ฉันเสียใจ โอเคไหม
Lookit here, everybody!มองดูตรงนี้สิ ทุกคน!
Look forward now, Jim. What now?มองดูตอนนี้สิจิม ตอนนี้เป็นยังไงล่ะ?
Gosh it disturbs me to see you, Gastonมองดูตัวนายแล้วกลุ้มใจ แก๊สตอง
The streets out there are filled with money and women.มองดูถนนเส้นนั้นสิ มีเงินและผู้หญิงมากมายก่ายกอง
Look at the greenery all around.มองดูทุ้งหญ้าสีเขียวรอบๆสิ
Look out a window, man.มองดูนอกหน้าต่าง , ทุกคน
Look at little Harvey, he's like a little kid.มองดูนายฮาร์วีย์ เขาเหมือนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง
Look, one of them is here!มองดูนี่พวกมัน คนหนึ่งอยู่นี่แล้ว
I remember being at a shoreline... watching a little gray fish heave itself up on the beach.มองดูปลาฉลามตัวน้อย ดึงตัวเองขึ้นมาที่ชายหาด และพี่ชายคนโตก็พูดว่า
Look, nigger, will you chill the fuck out?มองดูพวกนิโกร /จะปล่อยวางบ้างได้มั้ยฮะ?
Which is why, as I stand looking out upon you all tonight I'm reminded of a sobering fact.มองดูพวกเธอตลอดคืน ฉันเตือนถึงความจริงที่ว่า
Look around you at the harm that has befallen this castle!มองดูภยันตราย ที่เกิดขึ้นกับปราสาทนี้รอบตัวเจ้าสิ
Look at this city! Yeah.มองดูมหานครแห่งนี้สิ/ ใช่
I look, but it fades away; I grasp, but it cannot be held.มองดูมันค่อยๆจางหายไป ไขว่คว้าแต่ไม่อาจฉุดรั้งไว้ได้
I looked at him and I saw myself.มองดูมันแล้วเหมือนข้ามองเห็นตัวเอง
Look around you, man. Does this look like division?มองดูรอบ ๆ สิพวก มันเหมือนดิวิชั่นหรอไง?
Look around! Figure it out!มองดูรอบๆ คิดเอาเองสิ
Look around. Let me know if you see him.มองดูรอบๆ บอกด้วยถ้าเห็นเขา
What do you see?มองดูรอบๆ เห็นอะไรมั๊ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มองดู
Back to top