ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มนุษย์เรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มนุษย์เรา*, -มนุษย์เรา-

มนุษย์เรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มนุษย์เรา (n.) human See also: man, person, people
English-Thai: HOPE Dictionary
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
octalฐานแปดอัฐนิยมหมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลขแปดตัว คือ 0 - 7 อันที่จริงมนุษย์เราคุ้นเคยและใช้ระบบเลขฐานสิบซึ่งมีเลข 10 ตัว คือ 0 - 9 ก็เพราะเรามีนิ้วไว้ให้นับ 10 นิ้วด้วยกัน ส่วนคอมพิวเตอร์นั้นใช้ระบบเลขฐานสองเป็นหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We humans do what we're capable of.มนุษย์เราทำได้เท่าที่จะสามารถ
[Man] There are two kinds of people in this world- winners and losers.มนุษย์เราบนโลกนี้มี 2 ประเภท ผู้ชนะกับผู้แพ้
Humans are more evolved. We lie.มนุษย์เราพัฒนากว่านั้น เราโกหก
Fascinating paradox, we are.มนุษย์เรามีความขัดเเย้งที่น่าสนใจ
Human beings have a tendency to solve problems unconsciouslyมนุษย์เรามีนิสัยที่ชอบแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัว
We accept the reality of the world with which we're presented.มนุษย์เรายอมรับความจริงเท่าที่เห็น เหตุผลง่ายๆ นี่ไง
"man is a collectionมนุษย์เราเป็นแหล่งรวม
Humans fancy that there's something special about the way we perceive the world, and yet we live in loops as tight and as closed as the hosts do, seldom questioning our choices, content, for the most part, to be told what to do next.มนุษย์เราแค่แต่งเรื่องเอาว่า มันมีบางอย่างพิเศษ ในวิธีที่ทำให้เรารับรู้ถึงโลกใบนี้ แต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ในลูป
Man, we were way off George Takei.มนุษย์เราได้ วิธีการปิดจอร์จ Takei
We humans were not the biggest, the strongest, nor the fastest of all the animals we competed against.มนุษย์เราไม่ใหญ่ที่สุด ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือเร็วที่สุด สัตว์ทั้งหมดที่เราแข่งขันกับ
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน
But that's what makes you human.แต่นั่นก็ทำให้แน่ใจได้ว่าลูกก็คือมนุษย์เราดีๆ นี่เอง
We're meant to die.แต่มนุษย์เรามีเกิด ก็ต้องมีตาย
We are biochemically engineered to spread our seed.เราเป็นนักวิศวะเคมี เพื่อเพิ่มเผ่าพันธุ์ให้กับมนุษย์เรา
People are basically good, decent.โดยพื้นฐานในมนุษย์เรา มีความดี
Much of the evil in the world is brought on by man himself.สิ่งเลวร้ายส่วนใหญ่เอามาจากมนุษย์เรานี่เอง
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้
They must have come here in the past and obtained a DNA sample from a human subject.เคยมาโลกเราแล้ว เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ของมนุษย์เราไป
An eternity ago, was our planet for its biggest challenge.เมื่ออดีตกาลก่อนที่ทุกคนจะจดจำได้ โลกมนุษย์เราเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่
They behave like humans! They're just a bunch of good for nothing thugs, packed animals!พวกนั้นทำตัวเหมือนมนุษย์เรานี่แหละ กิน, ดื่ม, มั่วกัน
You don't have to yell. I don't appreciate your tone.คุณรู้มั้ย อะไรที่ทำให้มนุษย์เราต่างจากสัตว์เดรัจฉาน?
And part of you dies just a little bit on the inside... because people can connect with anything.เพราะมนุษย์เราสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกกับสิ่งต่างๆได้ เราสามารถรู้สึกสงสารดินสอ เราสามารถให้อภัยฉลาม และเราก็สามารถมอบรางวัล บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกับ Ben Affleck ได้
If we attack tonight... our humanity is lost.เผ่าพันธ์มนุษย์เราจะล่มสลาย
There are things men can do to one anotherว่ามนุษย์เรา มีสิ่งที่สามารถกระทำ.. ต่อมนุษย์อีกคนได้
I'd be able to answer questions about our origin, evolutionary track.ฉันอยากจะเป็น คนตอบคำถามเรื่อง การก่อเกิดดั้งเดิม ของมนุษย์เรา สายธารวิวัฒนาการ ของมนุษย์เรา
The earliest estimate of the singularity, when man will be able to transfer his consciousness into machines and achieve immortality.มันเป็นเวลาที่ใกล้ที่สุด ที่มนุษย์เราสามารถจะย้ายร่างและความคิด เข้าไปสู่หุ่นยนต์ได้และไม่มีการตาย
Not ignored, otherwise, why did mankindไม่ใช่ทำเป็นเฉย ไม่งั้นแล้วมนุษย์เรา
You can hear the pitch of a train whistle change as the train goes by you.ที่ตามนุษย์เราหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสี เราเห็นสีเปลี่ยน จากสีฟ้าจะสีแดง สีฟ้าเพื่อที่จะแดง,
Come on, man, we talked about this.Come on, มนุษย์เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้
Or is it just an abstraction, something we humans created to keep our civilizations running?หรือจะเป็นเพียงนามธรรม, สิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้น เพื่อให้อารยธรรมของเราทำงาน?
Whether or not we discover there are physical aspects of time we can't perceive, our human experience of the endless cycle of life and death won't change.ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ที่เราค้นพบ มีลักษณะทางกายภาพของเวลาที่ เราไม่สามารถรับรู้ ประสบการณ์ของมนุษย์เรา
I'm sorry that you think being human is not enough.. เจ้าคิดว่าการเป็นมนุษย์มันไม่พอ แต่มนุษย์เราก็ยัง...
♪ Tell 'em that it's human nature ♪#บอกพวกเค้าไปเลย ว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์เรา#
Thewaytheysee it, humanbeingsare just so... alien.ในสายตาของพวกนั้น มนุษย์เราก็แค่.. จิตวิญญาณต่างสายพันธุ์เท่านั้น
The very brain inside of each of us will become obsolete.มันสมองในมนุษย์เราทุกคนก็จะเสื่อมถอย
A demon is a human soul, twisted and corrupted by its time in Hell.ปีศาจก็คือวิญญาณของมนุษย์เรานีเเหละ เเต่ถูกทำให้ต่ำช้าลงเเละไม่บริสุทธิ์เหมือนดิม ตอนที่พวกเขาอยู่ในนรกน่ะ
One of the earliest weapons used by man was the spiked mace.อาวุธชิ้นแรกๆของมนุษย์เรา ก็คือกระบองหนาม
"Our most basic common link"สิ่งที่มนุษย์เราเป็นเหมือนกันหมด
How can we humans, who rarely live more than a century hope to grasp the vast expanse of time that is the history of the cosmos?วิธีที่มนุษย์เราสามารถที่ไม่ ค่อยมีชีวิตอยู่นานกว่าศตวรรษ, หวังว่าจะเข้าใจกว้างใหญ่ของเวลา ที่เป็นประวัติศาสตร์ของจักรวาล?
Three hundred million years later we humans are burning most of that coal to power and imperil our civilization.300 ล้านปีต่อมา มนุษย์เรามีการเผาไหม้ ถ่านหินส่วนใหญ่ที่มีอำนาจ และเป็นอันตราย ต่ออารยธรรมของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มนุษย์เรา
Back to top