ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดเพ้อเจ้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดเพ้อเจ้อ*, -พูดเพ้อเจ้อ-

พูดเพ้อเจ้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดเพ้อเจ้อ (v.) drivel Syn. พูดเหลวไหล, พล่าม, พูดพล่าม, พูดพร่ำเพ้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
maunder(มอน'เดอะ) vi. พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย,ไป ๆ มา ๆ อย่างไร้จุดหมาย,กระทำอย่างกับใจไม่อยู่กับตัว., See also: maunderer n., Syn. grumble
rave(เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่างมาก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง, See also: raver n., Syn. tribute
English-Thai: Nontri Dictionary
maunder(vi) พูดเพ้อเจ้อ,พูดพล่อย
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
rattle(vi) สั่น,มีเสียงแหลม,ปลุก,วิ่งเร็ว,พูดฉอด,พูดเพ้อเจ้อ
rave(vi) คลั่ง,พูดเพ้อเจ้อ,อาละวาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jargonพูดเพ้อเจ้อ, แสดงท่าทางเสมือนหนึ่งว่าเข้าใจ [การแพทย์]
Incoherenceพูดเรื่องเดียวไม่ต่อเนื่องกัน การพูดเพ้อเจ้อ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jabber (vi.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant
jabber (vt.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant
rave (vi.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant, jabber
rave (vt.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant, jabber
raver (n.) คนพูดเพ้อเจ้อ Syn. madman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What kind of chatter?พูดเพ้อเจ้อแบบไหนหรอ
They're not working.แต่วันนี้เขาตัดสินใจที่จะพูดเพ้อเจ้อ เหมือนก่อนวันฉลองครบรอบ?
Enough of your forest spirits, Unferth.หยุดพูดเพ้อเจ้อได้แล้ว อัลเฟรด
Are you gonna do this nervous talking thing all night?คุณพูดเพ้อเจ้อแบบนี้มาตลอดคืนเลยหรือไงเนี้ย?
I caught some chatter through bites of cereal on the surveillance tap.คุณอยากเลิกอีกครั้ง ฉันจับได้เพราะคุณพูดเพ้อเจ้อเวลากินซีเรียล ในวีดีโอตรวจการน่ะ
When Mr. Mercer hears Michael rave, he will finally release me from Satan's pit, and it will be your paradise.เมื่อคุณเมอร์เซอร์ ได้ยินไมเคิลพูดเพ้อเจ้อ เขาจะปลดปล่อยฉัน จากหลุมอสูร และนั่นจะเป็นสวรรค์ของนาย
Enough with those snide provocations.พอได้แล้วกับการพูดเพ้อเจ้อ
What are you talk...? Violet, you're talking crazy.เธอพูดถึงอะไร ไวโอเล็ต เธอพูดเพ้อเจ้อ
And I have shattered it with prattling tongue.และฉันได้แตกมัน ด้วยลิ้นการพูดเพ้อเจ้อ
I was being hyperbolic. I'm colorful. Just go.ฉันแค่พูดเพ้อเจ้อ ฉันกำลังประสาทเสีย ไปซะ
It's not like just stupid sayings, Ruthie.พวกมันไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อ รูธี
Maybe that was just bullshit, Claire.บางทีมันอาจเป็นคำพูดเพ้อเจ้อ แคลร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดเพ้อเจ้อ
Back to top