ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้นบ้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้นบ้าน*, -พื้นบ้าน-

พื้นบ้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นบ้าน (adj.) local See also: folk, homegrown, native, regional Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ,ยาพื้นบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
homemade(adj) พื้นบ้าน,ที่ทำในประเทศ,ที่ทำในบ้าน
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
folk artศิลปะพื้นบ้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Folk artศิลปะพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk taleนิทานพื้นบ้าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indigenous cropผักพื้นบ้าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
folk art (n.) ศิลปะพื้นบ้าน
folk medicine (n.) ยาพื้นบ้าน See also: ยาสมุนไพร
folk singer (n.) นักร้องเพลงพื้นบ้าน See also: นักร้องเพลงลูกทุ่ง
folklore (n.) การศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in my opinion... there's nothing as beautiful as our traditional music.แต่ทว่าในความเห็นของข้าพเจ้า... ไม่มีอะไรงดงามเท่าดนตรีพื้นบ้านเรา
Chou Yuan also teaches the hu chin.เฉินหยวนก็สอนดนตรีพื้นบ้าน
Put this down with the other "great olds"!ทิ้งไวโอลินตัวนี้ไป เอาดนตรีพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่มาทดแทน
If I touch that floor, it's a felony.ถ้าหากผมสัมผัสกับพื้นบ้าน ข้อหาจะร้ายแรงมาก
Earlier today I had some cheap wine at the funeral, and combined with the cheap vodka...ก่อนมาขึ้นเครื่อง ฉันดื่มไวน์พื้นบ้านที่งานศพมา และก็มาเจอวอดก้าพื้นๆ อีก
See, the Grimm brothers' stuff was kind of like the folklore of its day full of sex, violence, cannibalism.ไม่ ของดั้งเดิมไม่ใช่แบบนั้น พี่น้องกริมม์เป็นเหมือนเรื่องเล่าพื้นบ้านสมัยนั้น\ เต็มไปด้วยเซ็กซ์ ความรุนแรง กินเนื้อคน
So the whole family is working to keep the Korean traditional arts?ทุกคนในครอบครัวทำงานเพื่อรักษา ศิลปพื้นบ้านของเกาหลี ช่างดูดีอะไรอย่างนี้
She made it herself by hand with traditional Korean paper.เธอทำมันด้วยมือของเธอเอง ด้วยกระดาษพื้นบ้านของเกาหลี
Get me a sample on that vegetation ASAP!เก็บผลตรวจของพื้นบ้าน ส่งให้ผมทันทีนะ
Tuvan? I don't even know where that is.- เป็นเพลงพื้นบ้านทูวาน
I described it as mosaic folk art.ฉันระบุว่ามันเป็นศิลปะพื้นบ้านกระเบื้องโมเสค
And the lukewarm water heater that leaks rusty-looking crap and is rotting out the floor of the utility closet and we can't even afford to fix it.และเครื่องทำน้ำอุ่นอุ่น ไหลออกมามีแต่ขี้สนิม และผุจนเป็นรูตามพื้นบ้าน ซึมออกมาจากห้องส้วม และเราไม่มีปัญญาซื้อหรือซ่อมมัน
Just, uh, swapping old Irish folktales.เล่านิทานไอริซพื้นบ้านให้กันฟัง
Folks in my support group have been going to this revival serviceดนตรีแนวพื้นบ้านของกลุ่มสนับสนุนของฉัน เป็นการช่วยเหลือบำบัดผู้ป่วยโรคนี้
In fact, when I was young, my neighbor's chicken got loose and chased me up the big elm tree in front of our house.ที่จริงตอนยังเด็ก ไก่ของเพื่นบ้านหลุดจากเล้า ไล่ฉัน จนต้องปีนขึ้นต้นเอล์มแน้าบ้านเรา
The Turks told folk tales of shapeshifting jackals at the fall of Constantinople.พวก เติร์ก เล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับ ตัวตนของลูกน้องเขา การล่มสลายของ เมือง constantinople พวกAztecsถูกทำลายยับเยิน
Nothing like absorbing a little local culture.ไม่มีอะไรเปรียบกับการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านต่างแดน
Well, I play the akontig, the folk lute of the Jola tribe, but the guitar is not dissimilar.ใช่ ฉันเล่น akontig เป็นนะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์ของชาวเผ่า Jola แล้วกีต้าร์อันนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างกันซักเท่าไหร่หรอก
Hey - Hey, stop marking up my floor, dumbass. Come on.เฮ้ เฮ้ หยุดเต้นได้แล้วพื้นบ้านฉันมันจะพัง ไอ้งั่ง ไม่เอาน่า
There's tons of lore about it.มีนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับมันเป็นตันๆ
Was rooted in folklore and legend.มีพื้นฐานมาจาก นิทานพื้นบ้านและตำนาน
Given that most paranormal phenomena is rooted in folklore.ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ มีพื้นฐานมาจากนิทานพื้นบ้าน
One of the reasons I went into folklore.หนึ่งในสาเหตุที่ ฉันถึงสนใจนิทานพื้นบ้าน
Ice cream, homemade in Haven...ไอติม พื้นบ้านในแฮเวน...
[Korean Chicken - Large stock Season Off! Huge amounts of young chicken]ไก่เกาหลีพื้นบ้านพร้อมเสิร์ฟ
You like drinking while eating, right?ฉันชอบเหล้าพื้นบ้าน แล้วเธอล่ะ
Drinking while eating isn't drinking. It's medicine.เหล้าพื้นบ้าน น่ะ มันเป็นยา
The gumiho always tells the guys never to tell anyone about her.ในนิยายพื้นบ้าน กูมิโฮพูดว่า "อย่าพูดเรื่องของฉันกับคนอื่น"
That fucking fairy tales?นั่นมันนิทานพื้นบ้านบ้าบอ?
We didn't rip out the floorboards.เราแค่ไม่ได้รื้อพื้นบ้าน
I'm a bail enforcement agent.เธอยังทำงานปูพื้นบ้านกับเอ็ดดี้ ดันเแคน อยู่เลยนะ
When I saw you last year, you were building decks with Eddie Duncan.ไม่มีใครอยากได้พื้นบ้านตอนที่ธนาคารกำลังจะยึดหรอก ริซ
As long as we don't leave any marks on the floor.ตราบใดที่เราไม่ได้ ทำพื้นบ้านเป็นรอย
Take this drug. I will remove the shrapnel and stitch it fast.ให้กินยาชาพื้นบ้านดีมั้ย สะเก็ดระเบิดยังฝังอยู่
This concerns the reputation of the Traditional Music Department.นี่มันถือเป็นศักดิ์ศรีของแผนกดนตรีพื้นบ้านของเรา
This guy who doesn't appreciate traditional music, you need to show him what's it all about!ต้องให้แกเข้าใจแก่นแท้ของเพลงพื้นบ้านซะก่อน
That Traditional Music professor...เรื่องศาสตราจารย์ของภาคดนตรีพื้นบ้านน่ะ
Traditional Music? The one who has cancer?ดนตรีพื้นบ้าน ที่เป็นมะเร็งใช่มั้ย
Traditional music is the best.ดนตรีพื้นบ้านต้องดีที่สุด
Of course traditional music is the best.ดนตรีพื้นบ้านต้องดีที่สุดแน่นอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้นบ้าน
Back to top