ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พร่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พร่ำ*, -พร่ำ-

พรำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรำ (v.) drizzle Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, พรำๆ
พรำ (adv.) lightly See also: gently, slightly, softly Syn. ปรอย, ปรอยๆ, พรำ
English-Thai: HOPE Dictionary
drizzle(ดริซ'เซิล) {drizzled,drizzling,drizzles} vt.,vi.,n. ฝนตกประปราย,ฝนตกพรำ, See also: drizzly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
drizzle(n) ฝนปรอย,ฝนพรำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drizzle down (phrv.) (ฝน) ตกพรำSee also: ตกปรอยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"You wetly drenched my heart like streaks of rain...""คุณทำให้หัวใจของฉันชุ่มฉ่ำ เหมือนสายฝนที่พรำลงมา..."
The picnic on the beach. And it poured sheets and sheets of rain.ปิคนิคบนหาดทรายในวันที่ฝนตกพรำ
[Jessica Whimpering ](เจสสิก้า บนพรึมพรำ)
[ Whimpering, Screaming ](เสียงพรึมพรำปนเสียงกรีดร้อง)
[ Whimpering ] Help! Come back!(เสียงพรึมพรำ) ช่วยด้วย กลับมา
What does it matter if rain comes your way and raindrops patter along?จะเป็นอะไรไป ถ้าเธอต้องเจอกับวันที่ฝนตก ได้ยินแต่เสียงฝนพรำ?
♪ Thunder only happens when it's raining ♪#ฟ้าร้องกึกก้อง เพียงยามเมื่อฝนพรำ#
There was this weird guy, mumbling to himself and swatting the air like someone was bugging him.มีชายท่าทางแปลกๆ บ่นพรึมพรำกับตัวเอง
Normally, you wouldn't dream of driving a 6.3-litre 650 horsepower V12 Ferrari, even in a light shower they're for cruising around Juan Les Pins in your carefully designed topless swimsuit.ปกติ คุณไม่มีทางเอารถเฟอร์รารี่ 6.3 ลิตร 650 แรงม้าวี 12 มาวิ่งได้แม้แต่ตอนฝนพรำๆ คุณไปเที่ยวฌวน-เลอ-พินส์(ฝรั่งเศส) ก็ทำได้แค่ล่องเรือกับใส่ชุดว่ายน้ำ
Ba de ya say do you remember ba de ya dancing in September ba de ya never was a cloudy dayบาดียา บอกซิเธอยังจดจำ บาดียา วันที่เราเคยเต้นรำ บาดียา วันฝนพรำไม่เจอสักที
The bell was ringing, oh and our souls were singing do you remember never was a cloudy day, ohเสียงระฆังดังก้อง โอ้ว จิตวิญญาณเราร้องเพลง เธอยังจดจำได้ไหม ไม่เคยเจอวันฝนพรำสักที โอ้
Do you remember dancing in September and it never was a cloudy dayเธอยังจดจำได้ไหม วันที่เราเคยเต้นรำเดือนกันยา ไม่เคยเจอวันฝนพรำสักที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พร่ำ
Back to top