ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้สมรู้ร่วมคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้สมรู้ร่วมคิด*, -ผู้สมรู้ร่วมคิด-

ผู้สมรู้ร่วมคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมรู้ร่วมคิด (n.) accessory See also: accomplice
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
collude(คะลูด') vi. ผู้สมรู้ร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย, Syn. connive
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accessory (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also:
accomplice (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also: ผู้สมคบ Syn. associate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's wanted for murder, conspiracy, kidnapping, and weapons violation.เธอเป็นที่ต้องการตัวในข้อหาฆาตกรรม ผู้สมรู้ร่วมคิด ลักพาตัว และใช้อาวุธ
Bring down big mama with baby disease.ผู้สมรู้ร่วมคิด ของฉัน พยายามอยู่
Conspiracy, P.O.J, rico, the works.ผู้สมรู้ร่วมคิด พีโอเจ ริคโค่ คนงาน
Your accomplice, the guy that helped you kill Dave Collins and escape custody.ผู้สมรู้ร่วมคิดกับนาย ผู้ชายคนที่ช่วยนายฆ่าเดฟ คอลลินส์ และหลบหนีการควบคุมตัว
Zed's partner in crime, Kira Whittal, was shot dead while attempting to flee from federal agents.ผู้สมรู้ร่วมคิดกับเซ็ด ในการก่ออาชญากรรม คิระ วิตตอล... ถูกยิงเสียชีวิต ขณะที่พยายาม จะหลบหนีจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Your accomplice sneaked out for a piss?ผู้สมรู้ร่วมคิดของนายออกไปฉี่งั้นเหรอ
And an accomplice might be here in his place.ผู้สมรู้ร่วมคิดของมันอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้
His accomplice is in the building right now.ผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาอยู่ในตึกนี้แล้วด้วย
Co-Conspirators to murder do not get pancakes.ผู้สมรู้ร่วมคิดฆาตกรรม ไม่ได้กินแพนเค้กหรอกนะ
Accomplice? I'm gonna tell them the whole thing was your idea.ผู้สมรู้ร่วมคิดรึ ฉันจะบอกพวกเขาเอง \ ว่ามันเป็นแผนของแก
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน."
You could be his accompliceนายต้องเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยแน่ๆ
He doesn't seem like an accomplice...เขาดูไม่เหมือนผู้สมรู้ร่วมคิดนะ
If you convince her to confess and give us the names of her accomplices,ถ้านายเกลี้ยกล่อมให้หล่อนสารภาพได้.. แล้วให้รายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมด..
Only thing is, he claims to have an accomplice.แต่เขาอ้างว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิด
You know that, don't you?เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเรื่องนี้ รู้ใช่มั้ย?
What are you, his accomplice?อะไรของคุณ เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดรึไง
No, Amanda Young, the accomplice--ไม่ใช่ อแมนด้า ยัง เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
It's a setup to announce Rigg is the accomplice.มันจัดฉากเพื่อให้ ริก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
He's the accomplice we have been looking for and he is your fucking lawyer.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ที่เราตามหา และเขาก็เป็นไอ้ทนายของคุณ
These are your accomplices, Peter.พวกนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิด ปีเตอร์
So do you understand that your conduct with Ross Nelson makes you look like an accomplice?งั้นคุณเข้าใจไหมว่าเมื่อคุณรู้จักกับรอสเนลสัน ทำให้คุณเหมือนผู้สมรู้ร่วมคิด
But if he did, you're an accomplice.แต่ถ้าเขาทำ เธอจะตกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี
Whoever speaks in their defense will be treated as their accomplice!ใครก็ตามที่พยายามปกป้องพวกมัน จะต้องโดนตัดสินว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด!
I suppose they're gonna lock me up as well as your accomplice.ผมว่าพวกเขาจะจับผมด้วย ฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดผู้สมรู้ร่วมคิดรึ
He found out an aide to senator mayer named burnett was part of the conspiracy.เขาพบว่า ผู้ช่วยสว. เมเยอร์ ชื่อว่า เบอเน็ต เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
Renee, that makes you an accessory after the fact.เรเน่ จากข้อมูลนี้มันทำให้คุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะ
All that's relevant here is that your wife is going to be prosecuted for colluding with Bauer, unless you help us find him.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับภรรยาคุณ เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับบาวเออร์ แต่ถ้าคุณช่วยเราหาเขา
That and other evidence on scene suggests he was complicitและหลักฐานอื่นจากที่เกิดเหตุ ชี้ว่าเขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด
At least she got to make a choice to be involved, to do the righthing.อย่างน้อย เธอมีสิทธิ์เลือก เป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หรือที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
He has to have an accomplice. Probably somebody inside the prison.เขาอาจจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ในเรือนจำนี้แน่
So did you ever catch my accomplice?ถ้าอย่างนั้นคุณเคยจับผู้สมรู้ร่วมคิดของผมเหรอ ?
Being accused of accessory to murder.อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการฆาตกรรม
Single mother, Karen Dobbs, was shot yesterday in front of her two-year-old son.เกี่ยวกับผู้สมรู้ร่วมคิด คุณแม่ลูกหนึ่งแคเรน ดอยล์ ถูกยิงต่อหน้า
He's your accomplice.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับคุณ
So your son is your accomplice.ลูกชายคุณคือผู้สมรู้ร่วมคิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้สมรู้ร่วมคิด
Back to top