ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บุกรุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บุกรุก*, -ผู้บุกรุก-

ผู้บุกรุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บุกรุก (n.) trespasser See also: invader, intruder, interloper
English-Thai: HOPE Dictionary
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก **
What is it? they're all her puppets.อะไร ผู้บุกรุก ,กองทัพพวกเกิดใหม่.Nทุก
As I was saying, the interloper was killed instantly.อย่างที่ผมบอก ผู้บุกรุก ตายในทันที
Intruder. Intruder. Intruder.ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก
"The intruder who can walk through walls. "ผู้บุกรุก ที่สามารถเดินทะลุกำแพงได้
Arrived, the intruders have.ผู้บุกรุก เข้ามาแล้ว
Intruders entering Moscow test environment, Activate Los Plagos undead.ผู้บุกรุกกำลังเข้าไปในเขตทดลองมอสโคว์/เริ่มปลุกผีที่โลส พลาโกส
The intruder comes in to look for something.ผู้บุกรุกบุกเข้ามา เพื่อค้นหาอะไรบางอย่าง
An incursion team attempted a rescue, but the situation is taken care of.ผู้บุกรุกพยายามทำการช่วยเหลือ แต่สถานการณ์นี้ได้ถูก จัดการแล้ว
Well, what do intruders look like?ผู้บุกรุกหน้าตายังไง
Intruder left your apartment,ผู้บุกรุกออกจากอพาร์ทเมนต์เจ้าไป
Breach is an adult male, who has some sort of shrinking tech.ผู้บุกรุกเป็นชายหนุ่ม มีวิทยาการย่อส่วน
The encounter started over here.ผู้บุกรุกเริ่มต้นที่ตรงนี้
The trespasser was next to the cart that brought in the timber.ผู้บุกรุกได้เข้ามาโดนเกวียนที่นำไม้เข้ามาในนี้
It was not a raid with intention to save Hae Mo-Su.ผู้บุกรุกไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปช่วยแฮโมซู
I didn't know there was danger of invasion.ผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายจากผู้บุกรุกหรอกนะครับ
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม!
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ
Trespassing now!ตออนี้ เป็นผู้บุกรุกแล้ว !
These mountains have defeated every invader.ภูเขาลูกนี้ปราบผู้บุกรุกทุกราย
Oh, yes, they all invaded this island of Britain but they've never taken the mountains from us.พวกไวกิ้งส์ พวกนอร์แมนส์ โอ้ใช่ ทั้งหมดเป็นผู้บุกรุก ของเกาะแห่งราชอาณาจักร
The truth is that, while we Welsh like to believe that it was the mountains that beat the successive invaders it was, really, the weather that comes with mountains.ความจริงก็คือว่า... เราชาวเวลส์เชื่อว่า... ภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ชนะเหนือผู้บุกรุก
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง
The navigator's mutiny!มีผู้บุกรุกอีกคน ผู้บุกรุกเหรอ
We have an intruderมีผู้บุกรุก มนุษย์รึเปล่า?
Intruder burn and die.มีผู้บุกรุก... ...โดนย่างแล้วก็ตาย.
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า
Central, we've got trespassers. Send a squad car.เรียกศูนย์ มีผู้บุกรุก ส่งรถสายตรวจมาที่นี่ด่วน
They are a minority of traitors and invaders.มันเป็นพวกชนกลุ่มน้อย พวกทุรยศ ผู้บุกรุก
If there's an intruder in the house, you run in there, you lock the door,ถ้าหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน นายวิ่งเข้าไปในนั้น แล้วนายล็อคประตู
The alarm came in at 5:09, two uniforms responded, no sign of an intruder.09 เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบรีบรุดมาที่เกิดเหตุ ไม่เห็นผู้บุกรุก
Was there not a single corpse of those who raided the prison?ไม่มีแม้แต่ศพเดียวที่เป็นผู้บุกรุกเลยหรือ?
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก
It'd be bad if someone from your school saw you.มีผู้บุกรุกเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อนมัธยมของเจ้านาย "เจ้าซากุระ" ได้เข้ามาแล้ว
Seems like someone's itinerary didn't leave room for interlopers.ดูเหมือนว่า แผนการเดินทางของบางคน \ ไม่ได้ออกจากห้องเพื่อ ผู้บุกรุก
Make sure that there are no trespassers. Do you understand?แน่ใจด้วยว่าไม่มีผู้บุกรุกมา เจ้าเข้าใจนะ
We are showing a breach in an external vent.มีผู้บุกรุกตรงท่อด้านนอก
The struggle against the Zionist and the Crusader... represents the decisive battle between faith and infidelity.ศัตรูผู้บุกรุก_BAR_ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ของเรา เราให้เราผู้ศรัทธา_BAR_
When you meet the Apostate you are commanded to "strike the necks."เมื่อได้เผชิญหน้ามันผู้บุกรุก_BAR_ จงประหารมันให้เรียบ
Intruders in the palace!มีผู้บุกรุกเข้าปราสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บุกรุก
Back to top