ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ติดตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ติดตาม*, -ผู้ติดตาม-

ผู้ติดตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ติดตาม (n.) entourage See also: followers, retinue, attendants, company
English-Thai: HOPE Dictionary
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน,กลุ่ม,หมู่,กลุ่มนักรบ,กลุ่มทหาร,เพื่อน,ผู้ติดตาม, Syn. colleague
cortege(คอร์'ทิจฺ) n. ขบวน,ขบวนแห่,ขบวนแห่ศพ,ขบวนผู้ติดตาม, Syn. retinue
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions
famulus(แฟม' ยะลัส) n. ผู้ติดตาม -pl. famuli
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม,กลุ่มผู้สนับสนุน,-the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
lackey(แลค'คี) n.,v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ,คนใช้ผู้ชาย,ผู้ติดตาม., Syn. lacquey
meinie(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม
meiny(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม
pursuivant(เพอ'สวิเวินทฺ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ช่วยนายพิธี
retinue(เรท'ทะนู) n. กลุ่มผู้ติดตาม,, See also: retinued adj.
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack,cram,jam
suit(ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ
suite(ซวีท) n. ชุด,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ติดตาม,ข้าราชบริพาร,ชุดเครื่องเรือน,ห้องชุด,ชุดเพลง
tow(โท) vt.,n. (การ) ลาก,จูง,พ่วง,โยง,ดึง,สิ่งที่ถูกลาก (จูง...) ,เรือหรือรถที่ใช้ลาก,เชือกหรือโซ่ที่ใช้ลาก, -Phr. (in tow ถูกลาก ภายใต้การนำ เป็นผู้ติดตาม) , -Phr. (under tow ถูกลาก), Syn. drag,pull
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา
unaccompanied(อันอะคัม'พะนีดฺ) adj. ไม่มีผู้ติดตาม,คนเดียว,ไม่มีเพื่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา
retainer(n) ผู้ติดตาม,ค่าจ้าง,คนใช้,บริวาร
retinue(n) ผู้ติดตาม,บริวาร
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flunkey (n.) ผู้ติดตาม See also: ข้าติดตาม Syn. flunky, toady
follower (n.) ผู้ติดตาม See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้ Syn. disciple, adherent, supporter Ops. objector
lackey (n.) ผู้ติดตาม See also: ข้าติดตาม Syn. flunky, flunkey, toady
pursuivant (n.) ผู้ติดตาม
tail (n.) ผู้ติดตาม
entourage (n.) คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ Syn. escourt, follower, retinue
escourt (n.) คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ Syn. follower, retinue
followers (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. retinue, servant
suite (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. followers, retinue, servant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at this, these are just spectators, you or me.ดูนั่นสิ พวกเขาแค่เป็น ผู้ติดตาม เหมือนคุณกับผม
Follow One, continue north to 68.ผู้ติดตามที่1.. ไปต่อบนทางเหนือที่ 68
Follow Two, turn right at Creek Pass.ผู้ติดตามที่2 เลี้ยวขวาผ่านไปตรงช่องแคบ
Now, your entourage must stay behind.ผู้ติดตามนายต้องรออยู่ข้างนอก
An attendant to a knight.ผู้ติดตามรับใช้อัศวิน?
Then it's boomed. 8,000 followers.ผู้ติดตามเพิ่มเป็น 8000 คน
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
The tracker, sturdy and faithful.ผู้ติดตามแข็งแกร่งและซื่อสัตย์
I have orders to return with you and your companion to the ashram.ผมได้รับคำสั่งให้ไปส่งคุณ และผู้ติดตามที่อาศรม
Prince Hapi would be honored to have Phileas Fogg and his travelling companions at his banquet.เจ้าชายฮาปี้ขอเชิญฟิเลียส ฟ็อกก์ และผู้ติดตามไปร่วมงานเลี้ยงขอรับ
He and his followers are traveling down the coast in a clipper ship called the elizabeth dane."เขาและบรรดาผู้ติดตาม เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝั่ง... ...ด้วยเรือใบที่มีชื่อว่าอลิซาเบธ แดน"
I don't travel with an entourage.ผมไม่เดินทางกะผู้ติดตาม
My goodness, you have a devoted following.คุณมีผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์จริงๆ
Captain's comin' up with that FBI guy. He's got a fuckin' entourage.สารวัตรมากับคนของ FBI มีคณะผู้ติดตามด้วย
He's a man of few words but many followers,เขาเป็นชายพูดน้อย แต่มีผู้ติดตามมากมาย
The biggest group-- the base--followers.และกลุ่มใหญ่ที่สุดตรงฐาน.. ผู้ติดตาม
The "trickle, flow, gush" strategy is designed to get base followers out.ยุทธวิธี "หยด, ไหล, ทะลัก" ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพาผู้ติดตามออกมา
The plan depends on reid and prentiss separating the diehards from the followers.แผนขึ้นอยู่กับรี้ด กับเพรนทิส ต้องแยกพวกถวายตัวกับพวกผู้ติดตาม
Orellana and his men might've made it out of the jungle after all.โอรีเลนากับผู้ติดตามออกจากป่ามาได้ในที่สุด
Excuse me, fellas.ขอโทษนะครับ คณะผู้ติดตามมา
I am a follower of our great Lama Rinpoche.ข้าคือผู้ติดตาม องค์ลามะ รินโปเช
Marcus Aurelius had a servant walk behind him as he made his way to the roman time square.มาร์คัส ออเลียสจะมีผู้ติดตามคอยเดินตามหลัง ในขณะที่เดินไปในจตุรัสโรแมนไทม์
But I finally have a lead on someone who might be able to help us.ฉันเข้าใกล้ผู้ติดตามของลิลิธ
We have a tail on kane at his home and office.เรามีผู้ติดตามเคนที่บ้านและที่ทำงาน
...and all your dark companions!...และผู้ติดตามที่ชั่วร้ายทั้งหลาย
Uh, I'm not really tracking.อ่า ผมไม่มีผู้ติดตาม
He was one of the...big guy's entourage.เขาเป็นหนึ่งใน ผู้ติดตามของลูซิเฟอร์
This is my attaché Pavel Tokarev.นี่คือผู้ติดตามฉัน พาเวล โทคาเรฟ
Well, he's got an escort.ดี ตอนนี้เขามีผู้ติดตาม
He'll ditch the escort first chance he gets.เขาจะทิ้งผู้ติดตาม ทันทีที่มีโอกาส
Let us commend our brother George to the mercy of God, our Maker and Redeemer.ถ้าจะมีซักสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์จอร์จได้ทรงสอนไว้ สิ่งนั้นคือศิลปะของผู้นำ ซึ่ง เป็นเสมือนพี่ของผู้ติดตามของเขาด้วย
It's time to sign off now, but a big thank you to my loyal followers.ถึงเวลาที่ฉันจะไปแล้ว แต่ฉันขอขอบคุณเหล่าผู้ติดตาม\ที่ซื่อสัตย์ของฉันอย่างมาก
I am Prince Fabious of Mourne and this is my brother, Thadeous, and his squire, young Courtney.ข้าคือเจ้าชายฟาเบียสแห่งมอร์น และนี่คือน้องชายข้า ธาเดอัส และผู้ติดตามของเขาชื่อคอร์ทนีย์
Raphael and his followers, they want him to rule heaven.ราฟาเอล และผู้ติดตามของเขา พวกนั้นต้องการให้เขาปกครองสวรรค์
Raphael had many followers, and I must...ราฟาเอลมีผู้ติดตามมากมาย และฉันต้อง...
I thought I would tag along.ผมว่าจะมาเป็นผู้ติดตาม
Well, I didn't know you'd be bringing an entourage.อืม, ผมไม่รู้ว่าคุณจะพาผู้ติดตามมาด้วย
Shaochuan, he has so many followers.เขามีผู้ติดตามอยู่มากมาย เขาทำได้ยังไงเหรอ
I gave you a chance. Ahhhh! The Lich knows what his entourage is thinking.ฉันให้โอกาสนายไปแล้ว ลิครู้ว่าพวกผู้ติดตามเขาคิดอะไร
He rode through the old gate an hour before dawn with Ser Loras Tyrell and some 50 retainers.เขาควบผ่าน ประตูเมืองเก่า หนึ่งชั่วโมงก่อนรุ่งสาง พร้อมด้วยเซอร์ลอร์รัส และผู้ติดตามอีกห้าสิบคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ติดตาม
Back to top